Nastavenie prezentácie v apke Keynote

Prečítajte si, ako na iPhone, iPade, Macu alebo online na stránke iCloud.com vybrať tému prezentácie, pridať do nej snímky a zmeniť jej vzhľad alebo pomer strán.

Použitie apky Keynote na iPhone alebo iPade

Zistite, ako vybrať tému, pridať obsah, zmeniť vzhľad snímky a upraviť ďalšie nastavenia.

Výber témy a pridanie obsahu

Pri vytváraní prezentácie Keynote najskôr vyberte tému. Témy obsahujú prednastavené rozloženia snímok, z ktorých môžete pri vytváraní prezentácie vychádzať.

 1. V správcovi prezentácií klepnite na tlačidlo Vytvoriť prezentáciu  v hornej časti obrazovky. Ak práve upravujete prezentáciu, klepnutím na tlačidlo Späť  otvorte správcu prezentácií.
 2. Klepnite na Vybrať tému a potom na požadovanú tému.
 3. Ak chcete pridať snímku, v dolnej časti obrazovky klepnite na tlačidlo Pridať snímku  a potom klepnite na rozloženie snímky.
 4. Vlastný text pridáte tak, že dvakrát klepnete na vzorový text. 
 5. Ak sa na snímke nachádza vzorový obrázok a chcete ho nahradiť, klepnite na ňom na tlačidlo Nahradiť médium  a vyberte vlastný obrázok.

Zmena veľkosti snímky

Veľkosť snímky môžete zmeniť tak, aby lepšie vyhovovala obrazovkám s rôznym pomerom strán. Pri zmene pomeru strán sa existujúci obsah môže posunúť.

 1. Otvorte prezentáciu v Keynote.
 2. Na iPhone klepnite na tlačidlo Viac . Na iPade klepnite na názov dokumentu alebo na tlačidlo Viac podľa toho, čo sa zobrazuje na paneli s nástrojmi.
 3. Klepnite na Možnosti prezentácie a potom na Nastavenie prezentácie.
 4. V dolnej časti okna klepnite na Veľkosť snímky, klepnite na novú veľkosť a potom klepnite na Hotovo.
 5. Ak vyberiete možnosť Vlastná, zadajte rozmery snímky a potom klepnite na Hotovo. 
 6. Klepnutím na tlačidlo Predošlá snímka  alebo Ďalšia snímka  zobrazíte náhľad snímok v novej veľkosti.
 7. Klepnite na Hotovo.

Zmena vzhľadu snímky

Vzhľad snímky môžete rýchlo zmeniť tak, že na nej použijete iné rozloženie snímky. Keď zmeníte rozloženie snímky, všetok už pridaný obsah na snímke zostane a zobrazí sa v novom rozložení.

 1. Vyberte jednu alebo viacero snímok.
 2. Klepnite na tlačidlo Formát  a potom na Rozloženie.
 3. Potiahnutím zobrazte všetky rozloženia snímky a klepnite na to, ktoré chcete použiť. 
 4. Po skončení klepnite na tlačidlo Zatvoriť .

Zmena vzhľadu celej prezentácie

Vzhľad celej prezentácie môžete kedykoľvek rýchlo zmeniť tak, že vyberiete novú tému. Ak ste už pridali obsah, umiestni sa na snímky novej témy. V novej téme sa zobrazia aj všetky vykonané zmeny, ako je napríklad zmena farby textu.

 1. Otvorte prezentáciu v Keynote.
 2. Na iPhone klepnite na tlačidlo Viac . Na iPade klepnite na názov dokumentu alebo na tlačidlo Viac podľa toho, čo sa zobrazuje na paneli s nástrojmi.
 3. Klepnite na Možnosti prezentácie a potom na Nastavenie prezentácie.
 4. V dolnej časti okna klepnite na Témy.
 5. Klepnite na tému alebo potiahnutím zobrazte ďalšie témy.
 6. Po skončení klepnite na Hotovo.

Úprava rozložení snímok

Ak chcete rýchlo a naraz meniť viacero snímok v prezentácii, môžete upravovať rozloženia snímok. Môžete zmeniť rozloženie snímky a pridať text, obrázky či objekty. Zmeny rozložení snímok ovplyvnia snímky v prezentácii, ktoré používajú to isté rozloženie snímok.

 1. Klepnite na pozadie snímky a v menu, ktoré sa zobrazí, klepnite na Upraviť rozloženie snímok. 
 2. Na postrannom paneli klepnite na snímku, ktorú chcete upraviť.
 3. Vyberte, čo chcete urobiť – zmeniť usporiadanie obsahu či pridať text, obrázky a objekty.
 4. Keď skončíte s úpravami rozložení snímok, v pravom hornom rohu klepnite na Hotovo.


Použitie apky Keynote pre Mac

Zistite, ako vybrať tému, pridať obsah, zmeniť vzhľad snímky a upraviť ďalšie nastavenia.

Výber témy a pridanie obsahu

 1. V apke Keynote vyberte Súbor > Nový a vo výbere témy dvakrát kliknite na tému, ktorú chcete použiť. Ak sa výber témy nezobrazuje, podržte kláves Option, vyberte Súbor > Nové z Výberu tém a dvakrát kliknite na tému, ktorú chcete použiť.
 2. Ak chcete pridať snímku, na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Pridať snímku  a potom kliknite na rozloženie snímky.
 3. Vlastný text pridáte tak, že dvakrát kliknete na vzorový text. 
 4. Ak chcete nahradiť vzorový obrázok, kliknite na ňom na tlačidlo Nahradiť médium  a vyberte obrázok.

Zmena veľkosti snímky

Veľkosť snímky môžete zmeniť tak, aby lepšie vyhovovala obrazovkám alebo projektorom s rôznym pomerom strán. Pri zmene pomeru strán sa existujúci obsah môže posunúť.

 1. Kliknite na tlačidlo Dokument  a potom na tab Dokument.
 2. Vo vyskakovacom menu Veľkosť snímky vyberte veľkosť snímky.
 3. Ak vyberiete možnosť Vlastná veľkosť snímky, zadajte rozmery snímky a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zmena vzhľadu snímky

Vzhľad snímky môžete rýchlo zmeniť tak, že na nej použijete iné rozloženie snímky. Keď zmeníte rozloženie snímky, všetok už pridaný obsah na snímke zostane a zobrazí sa v novom rozložení.

 1. Kliknite na tlačidlo Zobraziť , vyberte Navigátor a v Navigátore vyberte snímky, ktoré chcete zmeniť.
 2. Kliknite na tlačidlo Formát , kliknite na Rozloženie snímky a potom kliknite na rozloženie, aby sa použilo na vybrané snímky.

Zmena vzhľadu celej prezentácie

Vzhľad celej prezentácie môžete kedykoľvek zmeniť tak, že vyberiete novú tému. Ak ste už pridali obsah, umiestni sa na snímky novej témy.

 1. Kliknite na tlačidlo Dokument  a potom na tab Dokument.
 2. Kliknite na Zmeniť tému.
 3. Dvakrát kliknite na novú tému. 
 4. Ak chcete, aby sa do novej témy preniesli aj všetky vykonané zmeny (napríklad zmena farby textu), vyberte možnosť Ponechať zmeny štýlu.

Ak sa vám viac páčila predchádzajúca téma, môžete zmenu témy kedykoľvek odvolať.

Úprava rozložení snímok

Ak chcete rýchlo a naraz meniť viacero snímok v prezentácii, môžete upravovať rozloženia snímok. 

 1. V lište vyberte Zobraziť > Upraviť rozloženia snímok. 
 2. Na postrannom paneli vyberte rozloženie snímok, ktoré chcete upraviť. 
 3. Vyberte, čo chcete urobiť – zmeniť usporiadanie obsahu či pridať text, obrázky a objekty.
 4. Keď skončíte s úpravami rozložení snímok, v pravom dolnom rohu kliknite na Hotovo.

Zmeny rozložení snímok ovplyvnia snímky v prezentácii, ktoré používajú to isté rozloženie snímok.


Keynote pre iCloud

Pri vytváraní novej prezentácie Keynote online na stránke iCloud.com môžete vybrať tému.

 1. V správcovi prezentácií kliknite na tlačidlo Vytvoriť prezentáciu .
 2. Dvakrát kliknite na tému. Prezentácia sa otvorí na novom tabe alebo v novom okne prehliadača.
 3. Ak chcete pridať snímky, v navigátore snímok kliknite na tlačidlo Pridať  a potom kliknite na rozloženie snímky.
 4. Vlastný text pridáte na snímku tak, že dvakrát kliknete na vzorový text. 
 5. Vlastný obrázok pridáte na snímku tak, že potiahnete obrázok z počítača do vzorového obrázka.

Ak chcete v prezentácii vytvorenej v apke Keynote pre iCloud zmeniť vzhľad snímok, veľkosť snímok alebo tému, otvorte ju v apke Keynote na iPhone, iPade alebo Macu.

Dátum zverejnenia: