Nastavenie prezentácie v aplikácii Keynote

Prečítajte si, ako na iPhone, iPade, iPode touch, Macu alebo online na stránke iCloud.com vybrať tému prezentácie, pridať do nej snímky a potom zmeniť jej vzhľad alebo pomer strán.

Použitie aplikácie Keynote na iPhone alebo iPade

Zistite, ako si vybrať tému, pridať obsah, zmeniť vzhľad snímky a oveľa viac.

Výber témy a pridanie obsahu

Pri vytváraní prezentácie aplikácie Keynote najskôr vyberte tému. Témy obsahujú prednastavené rozloženia snímok, z ktorých môžete pri vytváraní prezentácie vychádzať.

 1. správcovi prezentácií klepnite na tlačidlo Pridať  v hornej časti obrazovky. Ak aktuálne upravujete prezentáciu, klepnutím na ikonu  (na iPhone) alebo klepnutím na položku Prezentácie (na iPade) otvorte správcu prezentácií.
 2. Klepnite na tému.
 3. Ak chcete pridať snímku, v dolnej časti obrazovky klepnite na tlačidlo Pridať snímku  a potom klepnite na rozloženie snímky.
 4. Vlastný text pridáte tak, že dvakrát klepnete na vzorový text. 
 5. Ak chcete nahradiť vzorový obrázok, klepnite na ňom na tlačidlo Nahradiť médium  a vyberte vlastný obrázok.

Zmena vzhľadu snímky

Vzhľad snímky môžete rýchlo zmeniť tak, že na nej použijete inú predlohu. Keď zmeníte predlohu snímky, všetok už pridaný obsah na snímke zostane a zobrazí sa v novom rozložení.

 1. Vyberte jednu alebo viacero snímok.
 2. Klepnite na tlačidlo Formát  a potom klepnite na možnosť Predloha.
 3. Potiahnutím zobrazte všetky predlohy a klepnite na tú, ktorú chcete použiť. 

Môžete tiež zmeniť pozadie snímky.

Zmena veľkosti snímky

Veľkosť snímky môžete zmeniť tak, aby lepšie vyhovovala obrazovkám s rôznym pomerom strán. Pri zmene pomeru strán sa existujúci obsah môže posunúť.

 1. Klepnite na tlačidlo Viac  > Nastavenie dokumentu.
 2. Klepnite na položku Veľkosť snímky a potom na novú veľkosť.
 3. Ak vyberiete možnosť Vlastná, zadajte rozmery snímky a potom klepnite na položku Hotovo. Klepnutím na tlačidlo Predošlá snímka  alebo Ďalšia snímka  zobrazíte náhľad snímok v novej veľkosti.
 4. Klepnite na položku Hotovo.

Zmena vzhľadu celej prezentácie

Vzhľad celej prezentácie môžete kedykoľvek rýchlo zmeniť tak, že vyberiete novú tému. Ak ste už pridali obsah, umiestni sa na snímky novej témy. V novej téme sa zobrazia aj všetky vykonané zmeny, ako je napríklad zmena farby textu.

 1. Klepnite na tlačidlo Viac  > Nastavenie dokumentu.
 2. Klepnite na tému alebo potiahnutím doľava zobrazte ďalšie témy.
 3. Klepnite na položku Hotovo.

Úprava predlôh

Ak chcete rýchlo a naraz meniť viacero snímok v prezentácii, môžete upravovať predlohy. Predlohe môžete zmeniť rozloženie a pridať na ňu text, obrázky a iné objekty. Zmeny predlôh ovplyvnia snímky v prezentácii, ktoré používajú tú istú predlohu.

 1. Klepnite na pozadie snímky a v menu, ktoré sa zobrazí, klepnite na položku Upraviť predlohu. 
 2. Na postrannom paneli klepnite na predlohu, ktorú chcete upraviť.
 3. Vyberte, čo chcete urobiť. Môžete preusporiadať obsah alebo pridať na snímku text, obrázky či iné objekty.
 4. Keď skončíte s úpravami predlohy, v pravom hornom rohu klepnite na položku Hotovo.


Používanie aplikácie Keynote pre Mac

Zistite, ako si vybrať tému, pridať obsah, zmeniť vzhľad snímky a oveľa viac.

Výber témy a pridanie obsahu

 1. V aplikácii Keynote vyberte položky Súbor > Nový a vo výbere témy dvakrát kliknite na tému, ktorú chcete použiť. Ak sa výber témy nezobrazuje, podržte kláves Option, vyberte položky Súbor > Nové z Výberu tém a dvakrát kliknite na tému, ktorú chcete použiť.
 2. Ak chcete pridať snímku, na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Pridať  a potom kliknite na rozloženie snímky.
 3. Vlastný text pridáte tak, že dvakrát kliknete na vzorový text. 
 4. Ak chcete nahradiť vzorový obrázok, kliknite na ňom na tlačidlo Nahradiť médium  a vyberte obrázok.

Zmena vzhľadu snímky

Vzhľad snímky môžete rýchlo zmeniť tak, že na nej použijete inú predlohu. Keď zmeníte predlohu snímky, všetok už pridaný obsah na snímke zostane a zobrazí sa v novom rozložení.

 1. Kliknite na tlačidlo Zobraziť ponuku , vyberte položku Navigátor a v Navigátore vyberte snímky, ktoré chcete zmeniť.
 2. Kliknite na tlačidlo Formát , kliknite na položku Zmeniť predlohu a potom kliknite na predlohu, aby sa použila na vybrané snímky.

Môžete tiež zmeniť pozadie snímky.

Zmena veľkosti snímky

Veľkosť snímky môžete zmeniť tak, aby lepšie vyhovovala obrazovkám alebo projektorom s rôznym pomerom strán. Pri zmene pomeru strán sa existujúci obsah môže posunúť.

 1. Kliknite na tlačidlo Dokument  a potom na tab Dokument.
 2. Vo vyskakovacom menu Veľkosť snímky vyberte veľkosť snímky.
 3. Ak vyberiete možnosť Vlastná veľkosť snímky, zadajte rozmery snímky a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zmena vzhľadu celej prezentácie

Vzhľad celej prezentácie môžete kedykoľvek zmeniť tak, že vyberiete novú tému. Ak ste už pridali obsah, umiestni sa na snímky novej témy.

 1. Kliknite na tlačidlo Dokument  a potom na tab Dokument.
 2. Kliknite na položku Zmeniť tému.
 3. Dvakrát kliknite na novú tému. 
 4. Ak chcete, aby sa do novej témy preniesli aj všetky vykonané zmeny, ako je napríklad zmena farby textu, vyberte možnosť Ponechať zmeny štýlu. 
 5. Ak sa vám viac páčila predchádzajúca téma, môžete zmenu témy kedykoľvek odvolať.

Úprava predlôh

Ak chcete rýchlo a naraz meniť viacero snímok v prezentácii, môžete upravovať predlohy. Predlohe môžete zmeniť rozloženie a pridať na ňu text, obrázky a iné objekty. Zmeny predlôh ovplyvnia snímky v prezentácii, ktoré používajú tú istú predlohu.

 1. V lište vyberte položky Zobraziť > Upraviť predlohy. 
 2. Na postrannom paneli vyberte predlohu, ktorú chcete upraviť. 
 3. Vyberte, čo chcete urobiť. Môžete preusporiadať obsah alebo pridať na snímku text, obrázky či iné objekty.
 4. Keď skončíte s úpravami predlohy, v pravom dolnom rohu kliknite na položku Hotovo.


Keynote pre iCloud

Pri vytváraní novej prezentácie aplikácie Keynote online na stránke iCloud.com môžete vybrať tému.

 1. V správcovi prezentácií kliknite na tlačidlo Pridať .
 2. Dvakrát kliknite na tému. Prezentácia sa otvorí na novom tabe alebo v novom okne prehliadača.
 3. Ak chcete pridať snímky, v navigátore snímok kliknite na tlačidlo Pridať  a potom kliknite na rozloženie snímky.
 4. Vlastný text pridáte na snímku tak, že dvakrát kliknete na vzorový text. 
 5. Vlastný obrázok pridáte na snímku tak, že potiahnete obrázok z počítača do vzorového obrázka.

Ak chcete v prezentácii vytvorenej v aplikácii Keynote pre iCloud zmeniť vzhľad snímok, veľkosť snímok alebo tému, otvorte ju v aplikácii Keynote na iPhone, iPade alebo Macu. Môžete tiež zmeniť pozadie snímky.

Dátum zverejnenia: