Nastavenie prezentácie v Keynote

Prečítajte si, ako na Macu, iPhone, iPade, iPode touch alebo online na stránke iCloud.com vybrať tému prezentácie, pridať do nej snímky a potom zmeniť jej vzhľad alebo pomer strán.

Keynote pre iOS

          

Výber témy a pridanie obsahu

Pri vytváraní prezentácie Keynote najskôr vyberte tému. Témy obsahujú prednastavené rozloženia snímok, z ktorých môžete pri vytváraní prezentácie vychádzať.

 1. V hornej časti okna správcu prezentácií klepnite na ikonu .
 2. Klepnite na tému prezentácie.
 3. Ak chcete pridať snímku, v dolnej časti obrazovky klepnite na ikonu  a potom klepnite na rozloženie snímky.
 4. Vlastný text pridáte tak, že dvakrát klepnete na kontajner textu. 
 5. Ak chcete nahradiť kontajner obrázka, klepnite na ňom na ikonu  a vyberte vlastný obrázok.

Zmena vzhľadu snímky

Vzhľad snímky môžete rýchlo zmeniť tak, že na nej použijete inú predlohu. Keď zmeníte predlohu snímky, všetok pridaný obsah na snímke zostane a zobrazí sa v novom rozložení.

 1. Vyberte jednu alebo viacero snímok.
 2. Klepnite na ikonu  a potom na položku Predloha.
 3. Potiahnutím zobrazte všetky predlohy a klepnite na tú, ktorú chcete použiť. 

Zmena veľkosti snímky

Veľkosť snímky môžete zmeniť tak, aby lepšie vyhovovala obrazovkám s rôznym pomerom strán. Pri zmene pomeru strán sa existujúci obsah môže posunúť.

 1. Klepnite na položky  > Nastavenie dokumentu.
 2. Klepnite na položku Veľkosť snímky a potom na novú veľkosť.
 3. Ak vyberiete možnosť Vlastná, zadajte rozmery snímky a potom klepnite na položku Hotovo. Klepnutím na ikonu  alebo  zobrazíte náhľad snímok v novej veľkosti.
 4. Klepnite na položku Hotovo.

Zmena vzhľadu celej prezentácie

Vzhľad celej prezentácie môžete kedykoľvek rýchlo zmeniť tak, že vyberiete novú tému. Ak ste už pridali obsah, umiestni sa na snímky novej témy. V novej téme sa zobrazia aj všetky vykonané zmeny, ako je napríklad zmena farby textu.

 1. Klepnite na položky  > Nastavenie dokumentu.
 2. Klepnite na tému alebo potiahnutím doľava zobrazte ďalšie témy.
 3. Klepnite na položku Hotovo.

Keynote pre Mac

          

Výber témy a pridanie obsahu

 1. V Keynote vyberte položky Súbor > Nové a vo výbere tém dvakrát kliknite na tému, ktorú chcete použiť. Ak sa výber tém nezobrazuje, podržte kláves Option, vyberte položky Súbor > Nové z výberu témy a dvakrát kliknite na tému, ktorú chcete použiť.
 2. Ak chcete pridať snímku, na paneli s nástrojmi klepnite na ikonu  a potom klepnite na rozloženie snímky.
 3. Vlastný text pridáte tak, že dvakrát kliknete na kontajner textu. 
 4. Ak chcete nahradiť kontajner obrázka, kliknite na ňom na ikonu  a vyberte obrázok.

Zmena vzhľadu snímky

Vzhľad snímky môžete rýchlo zmeniť tak, že na nej použijete inú predlohu. Keď zmeníte predlohu snímky, všetok pridaný obsah na snímke zostane a zobrazí sa v novom rozložení.

 1. Kliknite na ikonu , vyberte položku Navigátor a potom v Navigátore vyberte snímky, ktoré chcete zmeniť.
 2. Kliknite na ikonu , kliknite na položku Zmeniť predlohu a potom klepnite na predlohu, ktorú chcete použiť na vybrané snímky.

Zmena veľkosti snímky

Veľkosť snímky môžete zmeniť tak, aby lepšie vyhovovala obrazovkám alebo projektorom s rôznym pomerom strán. Pri zmene pomeru strán sa existujúci obsah môže posunúť.

 1. Kliknite na položky  > Dokument.
 2. Vo vyskakovacom menu Veľkosť snímky vyberte veľkosť snímky.
 3. Ak vyberiete možnosť Vlastná veľkosť snímky, zadajte rozmery snímky a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zmena vzhľadu celej prezentácie

Vzhľad celej prezentácie môžete kedykoľvek zmeniť tak, že vyberiete novú tému. Ak ste už pridali obsah, umiestni sa na snímky novej témy.

 1. Kliknite na položky  > Dokument.
 2. Kliknite na položku Zmeniť tému.
 3. Dvakrát kliknite na novú tému. 
 4. Ak chcete, aby sa do novej témy preniesli aj všetky vykonané zmeny, ako je napríklad zmena farby textu, vyberte možnosť Ponechať zmeny štýlu. 
 5. Ak sa vám viac páčila predchádzajúca téma, môžete zmenu témy kedykoľvek odvolať.

Keynote pre iCloud

Tému možno vybrať pri vytváraní prezentácie Keynote online na stránke iCloud.com.

 1. V správcovi prezentácií kliknite na ikonu so znamienkom plus .
 2. Dvakrát kliknite na tému. Prezentácia sa otvorí na novom tabe alebo v novom okne prehliadača.
 3. Ak chcete pridať snímky, v navigátore snímok kliknite na ikonu  a potom kliknite na rozloženie snímky.
 4. Vlastný text pridáte na snímku tak, že dvakrát kliknete na kontajner textu. 
 5. Vlastný obrázok pridáte na snímku tak, že potiahnete obrázok z počítača do kontajnera obrázka.

Ak chcete v prezentácii vytvorenej v aplikácii Keynote pre iCloud zmeniť vzhľad snímok, veľkosť snímok alebo tému, otvorte ju v aplikácii Keynote pre Mac alebo iOS.

Dátum zverejnenia: