Používanie nálepiek v správach iMessage na iPhone, iPade alebo iPode touch

Spestrite svoje konverzácie pomocou nálepiek pre iMessage.

Inštalácia balíka nálepiek

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na tlačidlo Napísať  vytvorte novú správu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 2. V zásuvke s aplikáciami klepnite na tlačidlo App Store 
 3. Keď nájdete balík nálepiek, ktorý sa vám páči, klepnite na tlačidlo Získať  alebo na ikonu ceny vedľa aplikácie a potom aplikáciu nainštalujte.
 4. Zadajte heslo svojho účtu Apple ID alebo použite funkciu Face IDalebo Touch ID (ak ju máte zapnutú).
 5. Klepnutím na tlačidlo Zatvoriť  sa vráťte k správe. 

*Na používanie funkcie Face ID je potrebný iPhone X alebo novší.

Pridanie nálepky do konverzácie

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na tlačidlo Napísať  vytvorte novú správu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 2. Posúvajte zásuvku s aplikáciami doľava alebo doprava a vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete použiť. 
 3. Požadovanú aplikáciu potom otvorte tak, že na ňu klepnete.

Ak chcete pridať nálepku, podržte ju a potiahnite ju do bubliny správy. Nálepka sa automaticky odošle po pridaní do správy. Zovretím alebo rozovretím dvoch prstov môžete nálepku pred odoslaním zmenšiť alebo zväčšiť.

Ak dostanete správu s nálepkou z aplikácie pre iMessage, ktorú nemáte, môžete na nálepke podržať prst a klepnutím na položku Detaily nálepky zobraziť príslušnú aplikáciu v obchode App Store.

Používanie nálepiek Memoji

V systémoch iOS 13 a iPadOS sa z vašich Memoji automaticky stanú balíky nálepiek, ktoré sú dostupné priamo na klávesnici. Môžete ich používať v aplikáciách Správy a Mail, ako aj v aplikáciách od iných vývojárov. Po vytvorení symbolu Memoji otvorte klávesnicu, klepnite na tlačidlo Memoji nálepky  a vyberte nálepku Memoji, ktorú chcete poslať.

Nálepky Memoji nie sú kompatibilné s iPadom Air 2.

Vymazanie nálepiek

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na tlačidlo Napísať  vytvorte novú správu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 2. Potiahnite prstom doľava cez zásuvku s aplikáciami a klepnite na tlačidlo Viac .
 3. Potiahnite prstom doľava cez aplikáciu a potom klepnite na položku Vymazať.

Ďalšie možnosti aplikácie Správy

Nálepky odoslané ako MMS správy sa odosielajú ako fotky.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: