Používanie nálepiek so službou iMessage na iPhone, iPade alebo iPode touch

Spestrite svoje konverzácie pomocou nálepiek pre iMessage.

Inštalácia balíka nálepiek

  1. Prejdite do aplikácie Správy a klepnite na ikonu 
  2. Klepnite na ikonu  a potom na položku Navštíviť obchod.
  3. Keď nájdete balík nálepiek, ktorý sa vám páči, klepnite na ikonu  alebo na ikonu ceny vedľa aplikácie a potom aplikáciu nainštalujte.
  4. Zadajte heslo svojho Apple ID, prípadne použite funkciu Touch ID alebo Face ID(ak ju máte zapnutú).
  5. Klepnutím na ikonu  sa vráťte do správy.

* Na používanie funkcie Face ID je potrebný iPhone X.

Pridanie nálepky do konverzácie

  1. Otvorte aplikáciu Správy. Klepnite na existujúcu konverzáciu alebo na ikonu  a zadajte kontakt.
  2. Klepnutím na ikonu  otvorte zásuvku s aplikáciami.
  3. Posúvajte zásuvku s aplikáciami doľava alebo doprava a vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete použiť. Požadovanú aplikáciu potom otvorte tak, že na ňu klepnete.

Ak chcete pridať nálepku, podržte ju a potiahnite ju do bubliny správy. Nálepka sa automaticky odošle po pridaní do správy. Zovretím alebo rozovretím dvoch prstov môžete nálepku pred odoslaním zmenšiť alebo zväčšiť.

Ak dostanete správu s aplikáciou pre iMessage, ktorú nemáte, môžete si ju stiahnuť klepnutím na modrý názov pod aplikáciou.

Ďalšie možnosti aplikácie Správy

Nálepky odoslané ako MMS správy sa odosielajú ako fotky.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: