Ak nemáte prístup k licenciám v nástroji Apple Configurator

Prečítajte si, ako postupovať, ak nemáte prístup k svojim licenciám po migrácii na funkciu Apps and Books (Apky a knihy) v službe Apple School Manager alebo Apple Business Manager. 

Zrušenie platnosti všetkých priradených licencií

 1. Otvorte nástroj Apple Configurator.
 2. Vyberte položku Account (Účet) > Sign In (Prihlásiť sa) a potom sa prihláste do obchodu App Store pomocou účtu programu hromadných nákupov.
 3. Vyberte položku Window (Okno) > VPP Assignments (Priradenia programu hromadných nákupov).
 4. Kliknutím na trojuholník vedľa aplikácie zobrazte sériové čísla zariadení, ku ktorým je aplikácia priradená.
 5. Vyberte zo zoznamu zariadenie, na paneli s nástrojmi kliknite na položku Remove (Odstrániť) a potom kliknite na položku Revoke (Zrušiť platnosť).
 6. Opakovaním krokov 4 a 5 zrušte platnosť licencií z prípadných ďalších aplikácií.
 7. Prejdite do ďalšej časti a preneste svoje staršie licencie pre program hromadných nákupov.

Prenesenie starších licencií pre program hromadných nákupov

Po zrušení platnosti všetkých priradených licencií vykonajte tieto kroky.

 1. Prihláste sa do služby Apple School Manager alebo Apple Business Manager.
 2. Kliknite na položku Settings (Nastavenia) a potom na položku Apps and Books (Apky a knihy).
 3. Preneste prípadné staršie licencie pre program hromadných nákupov.
 4. Prejdite do ďalšej časti a vytvorte pre nástroj Apple Configurator novú lokalitu.

Vytvorenie novej lokality pre nástroj Apple Configurator

Po prenesení starších licencií pre program hromadných nákupov vykonajte tieto kroky.

 1. Prihláste sa do služby Apple School Manager alebo Apple Business Manager.
 2. Kliknite na položku Locations (Lokality).
 3. Kliknite na položku Add New Location (Pridať novú lokalitu).*
 4. Zadajte informácie o novej lokalite a potom kliknite na položku Save (Uložiť). Túto lokalitu bude používať len nástroj Apple Configurator.
 5. Prejdite do ďalšej časti a vytvorte nového Správcu obsahu. 

Vytvorenie nového Správcu obsahu

Po vytvorení novej lokality vykonajte tieto kroky.

 1. Kliknite na položku Accounts (Účty).
 2. Kliknite na položku Add New Account (Pridať nový účet).*
 3. Zadajte podrobnosti o účte, ako rolu správcu vyberte položku Správca obsahu a potom vyberte novú lokalitu pre nástroj Apple Configurator. 
 4. Kliknite na položku Save Person (Uložiť osobu).
 5. Kliknite na položku Create Sign-In (Vytvoriť prihlásenie), zadajte meno a heslo a odhláste sa.
 6. Prejdite do ďalšej časti a preneste licencie do novej lokality. 

Nákup bezplatných licencií v novej lokalite

Po vytvorení nového Správcu obsahu vykonajte tieto kroky.

 1. Prihláste sa do služby Apple School Manager alebo Apple Business Manager pomocou nového účtu Správca obsahu.
 2. Kliknite na položku Apps and Books (Apky a knihy).
 3. Vyberte položku Get Started (Začíname) a preneste licencie do novej lokality, ak sa zobrazí výzva.
 4. Vyhľadajte bezplatnú aplikáciu, ktorú chcete nasadiť.
 5. Vyberte aplikáciu z výsledkov vyhľadávania.
 6. Vyberte lokalitu nástroja Apple Configurator, ktorú ste vytvorili.
 7. Zadajte množstvo a kliknite na tlačidlo Get (Získať).
 8. Keď budú licencie k dispozícii, prejdite na ďalšiu časť a prihláste sa pomocou nástroja Apple Configurator.

Prihlásenie do nástroja Apple Configurator

Po získaní bezplatných licencií v novej lokalite vykonajte tieto kroky:

 1. Otvorte nástroj Apple Configurator.
 2. Vyberte položku Account (Účet) > Sign In (Prihlásiť sa) a prihláste sa pomocou nového účtu Správca obsahu.
 3. Vyberte položku Window (Okno) > Volume Purchasing Assignments (Priradenia hromadných nákupov) a skontrolujte, či sú licencie pre program hromadných nákupov uvedené.

Po vykonaní týchto krokov môžete prenášať licencie do novej lokality nástroja Apple Configurator, keď budete prihlásený ako správca.

* Ak chcete vytvoriť novú lokalitu alebo Správcu obsahu, musíte byť správca, správca inštitúcie alebo správca osôb.

Dátum zverejnenia: