Kompatibilita 32-bitových aplikácií so systémom macOS High Sierra 10.13.4 a novším

Prechod na 64-bitovú technológiu a jeho vplyv na 32-bitové aplikácie.

Spoločnosť Apple začala s prechodom na 64-bitovú hardvérovú a softvérovú technológiu pre Mac už pred vyše desiatimi rokmi. Všetky moderné Macy teraz obsahujú výkonné 64-bitové procesory, ktoré dokážu pracovať s pokročilými 64-bitovými aplikáciami. Tieto aplikácie majú prístup k oveľa väčšiemu množstvu pamäte, umožňujú systému pracovať rýchlejšie a využívajú technológie, ktoré určujú dnešné prostredie a možnosti Macov.

Spoločnosť Apple spolupracuje s vývojármi na prechode ich aplikácií a v roku 2018 ich informovala o tom, že systém macOS Mojave bude poslednou verziou systému macOS, ktorá bude podporovať spúšťanie 32-bitových aplikácií. Od systému macOS Catalina už 32-bitové aplikácie nie sú so systémom macOS kompatibilné.

Ak sa zobrazí upozornenie na 32-bitovú aplikáciu

Pri pokuse o otvorenie 32-bitovej aplikácie sa zobrazí jedno z týchto upozornení: 

[názov aplikácie] je potrebné aktualizovať.
Vývojár musí vytvoriť aktualizáciu apky kompatibilnú s vašou verziou macOS. Viac informácií vám poskytne vývojár.

Aplikácia [názov aplikácie] nie je optimalizovaná pre váš Mac a je potrebné ju aktualizovať.
Táto apka nebude fungovať v budúcich verziách macOS a je potrebné ju aktualizovať s cieľom vylepšenia kompatibility. Viac informácií vám poskytne vývojár.

Pri inštalácii systému macOS sa môže zobraziť zoznam naposledy použitých aplikácií, ktoré sú 32-bitové. Pred rozhodnutím o pokračovaní v inštalácii si môžete tento zoznam prezrieť. Okrem toho sa na ikone každej 32-bitovej aplikácie vo Finderi zobrazuje symbol zákazu , ktorý informuje o tom, že aplikáciu nemožno otvoriť.

V prípade každej 32-bitovej aplikácie sa obráťte na jej vývojára a zistite, či je k dispozícii aktualizovaná verzia jeho softvéru alebo či je plánovaná.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: