Kompatibilita 32-bitových aplikácií so systémom macOS High Sierra 10.13.4 a novším

Prechod na 64-bitovú technológiu a jeho vplyv na 32-bitové aplikácie.

Spoločnosť Apple začala s prechodom na 64-bitovú hardvérovú a softvérovú technológiu pre Mac už pred vyše desiatimi rokmi. Všetky moderné Macy teraz obsahujú výkonné 64-bitové procesory, ktoré dokážu pracovať s pokročilými 64-bitovými aplikáciami. Tieto aplikácie majú prístup k oveľa väčšiemu objemu pamäte, umožňujú rýchlejšie systémové spracovanie a využívajú výhody technológií, ktoré definujú súčasné prostredie Macov, napríklad akceleráciu grafiky Metal.

Spoločnosť Apple spolupracuje s vývojármi na prechode ich aplikácií a v roku 2018 ich informovala o tom, že systém macOS Mojave bude poslednou verziou systému macOS, ktorá bude podporovať spúšťanie 32-bitových aplikácií. 

Prechod spoločnosti Apple na 64-bitovú technológiu sa teraz dokončil. Od systému macOS Catalina už 32-bitové aplikácie nie sú so systémom macOS kompatibilné. Ak máte 32-bitovú aplikáciu, požiadajte jej vývojára o 64-bitovú verziu.


Otváranie 32-bitových aplikácií

Keď sa pokúsite otvoriť 32-bitovú aplikáciu, zobrazí sa upozornenie s informáciou o tom, že aplikáciu treba aktualizovať, aby dokázala pracovať s touto verziou systému macOS, alebo že aplikácia nie je optimalizovaná pre váš Mac a treba ju aktualizovať.

Upozornenie pre systém Catalina: Aplikáciu treba aktualizovať
macOS Catalina
  

Upozornenie pre systémy Mojave a High Sierra: Aplikácia nie je optimalizovaná pre váš Mac a treba ju aktualizovať
macOS Mojave a macOS High Sierra
  

Ak ste ešte neupgradovali na systém macOS Catalina, môžete aplikáciu aj naďalej otvárať a používať, mali by ste však vývojára aplikácie požiadať o 64-bitovú verziu, ktorá funguje aj v najnovšom systéme macOS.

 


Postup pri vyhľadávaní 32-bitových aplikácií v Macu

Aplikácia Informácie o systéme dokáže vyhľadať 32-bitové aplikácie nainštalované v Macu:

  1. Vyberte menu Apple  > O tomto počítači Mac a kliknite na tlačidlo Hlásenie o systéme.
  2. Na postrannom paneli vyberte položku Starší softvér. Všetok starší softvér je 32-bitový.
  3. Ak sa položka Starší softvér na postrannom paneli nezobrazuje, vyberte na postrannom paneli položku Aplikácie. Vpravo sa zobrazí zoznam aplikácií. V stĺpci 64-bit (Intel) sa u 32-bitových aplikácií zobrazuje hodnota Nie.

Pri upgradovaní na systém macOS Catalina inštalačný program zobrazí zoznam nedávno použitých aplikácií, ktoré sú 32-bitové. Predtým, ako sa rozhodnete, či inštaláciu zrušiť, alebo v nej pokračovať, si tento zoznam môžete pozrieť:

Okno inštalačného programu systému Catalina so zoznamom 32-bitových aplikácií

Systém macOS Catalina navyše zobrazuje na ikone každej 32-bitovej aplikácie vo Finderi symbol zákazu , ktorý informuje o tom, že aplikáciu nemožno otvoriť.

 


Ako kontaktovať vývojára aplikácie

Vývojár (alebo dodávateľ) je osoba alebo spoločnosť, ktorá aplikáciu vytvorila. Najjednoduchším spôsobom, ako nájsť kontaktné údaje vývojára aplikácie, je vyhľadať na webe jeho meno alebo názov jeho aplikácie. Prečítajte si viac o postupe pri kontaktovaní iných dodávateľov.

Zistenie mena vývojára:

  1. Vyberte aplikáciu vo Finderi.
  2. Na lište vyberte položku Súbor > Informácie.
  3. V okne Informácie vyhľadajte informácie o autorských právach. Vývojárom aplikácie môže byť napríklad spoločnosť Apple.


Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: