Používanie 10 Gb Ethernetu na Macu

Prečítajte si, ako na iMacu, iMacu Pro, Macu mini alebo Macu Pro využívať maximálnu rýchlosť 10 Gb ethernetového portu.

Súčasťou iMacu Pro a Macu Pro je vstavaný 10 Gb NBase-T ethernetový port; iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2020) a Mac mini (2018) ponúkajú 10 Gb Ethernet ako voliteľnú konfiguráciu. Tento port podporuje 1 Gb, 2,5 Gb, 5 Gb a 10 Gb Ethernet prostredníctvom konektorov RJ-45 a štandardnej medenej krútenej dvojlinky s dĺžkou do 100 metrov.

Keď Mac pripojíte k inému zariadeniu prostredníctvom Ethernetu, automaticky sa nastaví najvyššia možná rýchlosť. Táto rýchlosť závisí od možností zariadenia a ethernetového kábla. Ak napríklad zariadenie, ku ktorému sa pripojíte, podporuje rýchlosť 10 Gb/s a použitý kábel ju podporuje tiež, Mac a dané zariadenie môžu prenášať dáta rýchlosťou 10 Gb/s.

V tabuľke nižšie si môžete prečítať, ako môže typ použitého kábla ovplyvniť rýchlosť Ethernetu. Ak nie je uvedené inak, zobrazené rýchlosti platia pre káble s dĺžkou do 100 metrov.

  10BaseT 100BaseT 1 Gb/s 2,5 Gb/s 5 Gb/s 10 Gb/s
Ethernetový kábel kategórie 5e Nie je podporované Podporované Podporované Podporované Podporované Nie je
podporované
Ethernetový kábel kategórie 6 Nie je podporované Podporované Podporované Podporované Podporované Podporované do dĺžky 55 m
Ethernetový kábel kategórie 6a alebo novší Nie je podporované Podporované Podporované Podporované Podporované Podporované

Ďalšie informácie

  • Keď v Macu používate Windows cez Boot Camp, najlepšie je nechať pre rýchlosť ethernetového portu nastavené automatické zisťovanie. Ak rýchlosť linky konfigurujete manuálne na ovládacom paneli v časti Sieť a internet v operačnom systéme Windows, môže sa stať, že dosiahnete maximálnu rýchlosť Ethernetu 1 Gb/s.
  • Ak je rýchlosť prenosu dát medzi Macom a iným zariadením pripojeným prostredníctvom Ethernetu nižšia, než očakávate, skontrolujte, či používate kábel podporovaného typu a dĺžky. Potom si u výrobcu zariadenia overte, či je firmvér daného zariadenia aktuálny.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: