Pridanie hudby do poradia nasledujúcich skladieb

Aplikácia Apple Music vám umožňuje pridať si do poradia hudbu, ktorú chcete počúvať. Môžu ju tam pridať aj vaši priatelia. Okrem toho môžete hudobné poradie prenášať medzi iPhonom a HomePodom, aby ste mohli pokračovať v počúvaní bez vynechania jediného taktu.

Pridanie hudby do poradia na iPhone, iPade, iPode touch alebo zariadení s Androidom

 1. Otvorte aplikáciu Apple Music.
 2. Pustite skladbu, album alebo playlist.
 3. Nájdite skladbu, album alebo playlist, ktoré chcete prehrať ako ďalšie. Tento výber potom stlačte a podržte.
 4. Ak chcete presunúť výber na začiatok poradia, klepnite na ikonu Prehrať ako ďalšie . Alebo môžete klepnutím na ikonu Prehrať ako posledné  presunúť výber na koniec poradia.

Správa poradia hudby

Ak chcete zobraziť poradie hudby, klepnutím na skladbu, ktorá sa prehráva v dolnej časti obrazovky, otvorte časť Práve hrá a potom klepnite na položku Ďalšie .

Máte tu tieto možnosti:

 • Zmena poradia skladieb: Stlačte ikonu ikona Preusporiadať vedľa skladby a potom ju potiahnite nahor alebo nadol. 
 • Odstránenie skladby: Potiahnite skladbu doľava a potom klepnite na možnosť Odstrániť.
 • Vymazanie poradia hudby: Ak prehrávate hudbu, ktorú nemáte v poradí, zobrazuje sa možnosť vymazania poradia hudby. Ak vyberiete možnosť Vymazať, hudba v poradí sa nahradí hudbou, ktorú ste vybrali na prehrávanie.
 • Zobrazenie histórie počúvania: Ak si chcete pozrieť hudbu, ktorú ste počúvali, rolujte nahor na časť História.

Pridanie hudby do poradia na Macu alebo PC

 1. Otvorte aplikáciu Apple Music alebo iTunes.
 2. Pustite skladbu, album alebo playlist. 
 3. Nájdite hudbu, ktorú si chcete pridať do poradia.
 4. V Macu vyberte skladbu, album alebo playlist a potom kliknite na ikonu Viac . V PC pravým tlačidlom myši kliknite na skladbu, album alebo playlist.
 5. Ak chcete presunúť výber na začiatok poradia, vyberte položku Prehrať ako ďalšie. Alebo môžete kliknutím na ikonu Prehrať ako posledné presunúť výber na koniec poradia.

Správa poradia hudby

Ak chcete zobraziť poradie hudby, kliknite na ikonu Ďalšie  v pravom hornom rohu okna.

Máte tu tieto možnosti:

 • Zmena poradia skladieb: Potiahnite skladbu nahor alebo nadol.
 • Odstránenie skladby: Podržte kurzor nad skladbou a kliknite na ikonu Vymazať ikona Odstrániť.
 • Vymazanie poradia hudby: Ak prehrávate hudbu, ktorú nemáte v poradí, zobrazuje sa možnosť vymazania poradia hudby. Ak vyberiete možnosť Vymazať, hudba v poradí sa nahradí hudbou, ktorú ste vybrali na prehrávanie.

Zdieľanie kontroly nad poradím hudby na Apple TV alebo HomePode

Ak ste u priateľa alebo máte hostí, na Apple TV alebo HomePode môžete všetci pridávať hudbu do poradia. Na pridávanie hudby do poradia niekoho iného potrebujete predplatné služby Apple Music a iPhone, iPad alebo iPod touch.


 

 1. Pripojte iPhone, iPad alebo iPod touch k tej istej Wi-Fi sieti ako Apple TV alebo HomePod.
 2. Na iPhone, iPade alebo iPode touch otvorte aplikáciu Apple Music.
 3. Klepnite na prehrávač v dolnej časti obrazovky a otvorí sa okno Práve hrá.
 4. Klepnite na ikonu AirPlay .
 5. Rolujte na kartu pre HomePod alebo Apple TV a klepnite na ňu. Potom na ňu klepnite znova, aby ste sa vrátili do aplikácie Apple Music a zobrazili poradie hudby pre príslušné zariadenie.
 6. Nájdite skladbu, album alebo playlist, ktoré chcete prehrať ako ďalšie. Tento výber potom stlačte a podržte.
 7. Ak chcete presunúť výber na začiatok poradia, klepnite na ikonu Prehrať ako ďalšie . Alebo môžete klepnutím na ikonu Prehrať ako posledné  presunúť výber na koniec poradia.

Prenášanie poradia hudby medzi iPhonom a HomePodom

Aktualizujte si HomePod a iPhone na najnovšiu verziu systému iOS. Potom môžete počúvanú hudbu prenášať medzi týmito dvomi zariadeniami automaticky alebo klepnutím.

 • Ak chcete preniesť prehrávanie z iPhonu do HomePodu, umiestnite iPhone asi 1 m od HomePodu. Potom v iPhone klepnite na správu Prehrať na: HomePod.
 • Ak chcete, aby sa prehrávaná hudba preniesla medzi iPhonom a HomePodom automaticky, podržte iPhone pri hornej časti HomePodu.

HomePod nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: