Pridanie hudby do zoznamu nasledujúcich skladieb

Prečítajte si, ako manuálne zmeniť poradie skladieb prehrávaných v aplikácii Hudba alebo iTunes a ako vytvoriť poradie hudby na Apple TV alebo HomePode.

iPhone X prehrávajúci animáciu potiahnutia nahor v časti Práve hrá v aplikácii Hudba. Skladba Have It All interpreta Jasona Mraza je pozastavená.

V iPhone, iPade, iPode touch alebo zariadení so systémom Android

  1. V aplikácii Hudba v zariadení so systémom iOS alebo v aplikácii Apple Music v systéme Android1 vyhľadajte skladbu, album alebo playlist, ktorý chcete počúvať po skončení aktuálneho prehrávania.
  2. Zatlačením na položku použite funkciu 3D Touch alebo položku podržte stlačenú a potom klepnite na položku  Prehrať ako ďalšie alebo  Prehrať neskôr2. Môžete tiež klepnúť na album a potom klepnúť na ikonu Ikona Viac možností v zariadení so systémom iOS alebo na ikonu Ikona Viac možností v telefóne so systémom Android a vybrať možnosť  Prehrať ako ďalšie alebo  Prehrať neskôr2.

Vybraná skladba, respektíve všetky skladby z vybraného albumu alebo playlistu sa pridajú do zoznamu Nasledujúce. Hudba, ktorú pridáte pomocou príkazu Prehrať ako ďalšie, sa zobrazí na začiatku zoznamu. Hudba pridaná pomocou príkazu Prehrať neskôr sa zobrazí na konci zoznamu.

Zoznam Nasledujúce zobrazíte tak, že klepnutím na prehrávač v dolnej časti obrazovky alebo jeho potiahnutím nahor otvoríte obrazovku Práve hrá a na nej potiahnete prstom nadol. Ak chcete poradie v zozname zmeniť, zatlačte na ikonu Ikona Preusporiadať v zariadení so systémom iOS alebo na ikonu Ikona Preusporiadať v systéme Android a potom ktorúkoľvek skladbu potiahnite nahor alebo nadol. Položku zo zoznamu Nasledujúce odstránite tak, že ju potiahnete prstom doľava a klepnete na položku Odstrániť.

Ak sa rozhodnete prehrať nový album alebo playlist, zobrazí sa možnosť zachovania alebo vymazania zoznamu Nasledujúce.


1. Môžete tiež vytvoriť zoznam epizód podcastov v aplikácii Podcasty v zariadení so systémom iOS.

2. V závislosti od počtu položiek v zozname sa nemusí zobrazovať možnosť  Prehrať neskôr.


V Macu alebo PC

Laptop Mac s otvoreným oknom iTunes. Zoznam Nasledujúce je otvorený a vybraný.

  1. V iTunes vyhľadajte skladbu, album alebo playlist, ktorý si chcete vypočuť ako ďalší. 
  2. Kliknite na položku pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Prehrať ako ďalšie alebo Prehrať neskôr3

Hudba, ktorú pridáte pomocou príkazu Prehrať ako ďalšie, sa zobrazí na začiatku zoznamu. Hudba pridaná pomocou príkazu Prehrať neskôr sa zobrazí na konci zoznamu.

Ak chcete zobraziť zoznam Nasledujúce, kliknite na tlačidlo Tlačidlo Nasledujúce v hornej časti okna iTunes. Ak chcete zmeniť poradie položiek v zozname, kliknite na skladbu, podržte ju a potiahnite ju nahor alebo nadol. Položku odstránite zo zoznamu Nasledujúce tak, že na nej podržíte kurzor a potom v ľavom hornom rohu kliknete na ikonu Ikona Odstrániť.

Ak sa rozhodnete prehrať nový album alebo playlist, zobrazí sa možnosť zachovania alebo vymazania zoznamu Nasledujúce.


3. V závislosti od počtu položiek v zozname sa nemusí zobrazovať možnosť Prehrať neskôr.


   

iPhone X s otvoreným prepínačom audia v ovládacom centre.

Na Apple TV alebo HomePode

Ak ste v blízkosti Apple TV alebo HomePodu a máte predplatné služby Apple Music, môžete pomocou aplikácie Hudba v iPhone, iPade alebo iPode touch ovládať, čo sa má prehrávať ako ďalšie.4

V zariadení so systémom iOS otvorte aplikáciu Hudba. Klepnutím na prehrávač v dolnej časti obrazovky alebo jeho potiahnutím nahor otvorte obrazovku Práve hrá a potom klepnite na ikonu Ikona AirPlay. Zobrazia sa samostatné karty pre jednotlivé zariadenia Apple TV alebo HomePody spolu s hlavnými voľbami, ktoré umožňujú streamovať zvuk z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch cez AirPlay do iných zariadení. Klepnite na kartu zariadenia, ktoré chcete ovládať.

Po klepnutí na kartu zariadenia sa v aplikácii Hudba zobrazí aktuálne prehrávaný obsah na Apple TV alebo HomePode spolu so zoznamom Nasledujúce.

Keď teraz necháte nejakú skladbu prehrať ako ďalšiu či prehrať neskôr alebo ju v zozname Nasledujúce posuniete nahor alebo nadol, zmeníte tým poradie skladieb vo vybranom zariadení.

Ak máte v inej miestnosti ďalšie zariadenie Apple TV alebo HomePod, môžete preň vytvoriť samostatné zoznamy.54. Skladby prehrávané ako ďalšie môžete vybrať aj v iTunes v Macu kliknutím na tlačidlo Tlačidlo AirPlay.

5. Nasledujúce skladby môžete takisto ovládať aj z iného zariadenia Apple TV. Prejdite na ňom na plochu a potom na ovládači Siri Remote alebo Apple TV Remote podržte tlačidlo Tlačidlo Prehrať/Pozastaviť. Na dotykovom povrchu potiahnite prstom doprava, čím zobrazíte ďalšie zvukové výstupy.

Vytvorenie zdieľaného poradia

Ak máte hosťa alebo ste u priateľa, ktorý má Apple TV, môžete zoznam Nasledujúce na Apple TV alebo HomePode ovládať spoločne.6 Každý hosť, ktorý chce pridávať položky do zoznamu, musí používať službu Apple Music. Ak nemáte predplatné, môžete len meniť poradie skladieb v zozname.

V zariadení so systémom iOS otvorte aplikáciu Hudba. Klepnutím na prehrávač v dolnej časti obrazovky alebo jeho potiahnutím nahor otvorte obrazovku Práve hrá, klepnite na ikonu Ikona AirPlay a potom klepnite na kartu zariadenia, pre ktoré chcete zoznam zmeniť. 

Všetky zmeny vykonané v zozname Nasledujúce sa prejavia aj v zariadeniach iných používateľov, ktorí budú chcieť ovládať zoznam Nasledujúce v zdieľanom zariadení Apple TV alebo HomePode.


6. Pred zdieľaním ovládania sa uistite, že máte nainštalovanú najnovšiu verziu systému iOS.


Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: