Pridanie hudby do zoznamu nasledujúcich skladieb

Aplikácia Apple Music vám umožňuje pridať si do poradia hudbu, ktorú chcete počúvať. Môžu ju tam pridať aj vaši priatelia. A okrem toho môžete svoje hudobné poradie prenášať medzi iPhonom a HomePodom, aby ste mohli pokračovať v počúvaní bez vynechania jedinej skladby.

Pridanie hudby do zoznamu Nasledujúce

Postupujte podľa krokov určených pre vaše zariadenie.

Na iPhone, iPade, iPode touch alebo telefóne s Androidom

 1. Otvorte aplikáciu Apple Music a pustite skladbu, album alebo playlist.
 2. Vyhľadajte hudbu, ktorú chcete pridať do zoznamu Nasledujúce.
  • Ak chcete pridať album alebo playlist, otvorte ho. V iPhone, iPade alebo iPod touch klepnite na ikonu Viac ikona Viac možností. V zariadení s Androidom klepnite na ikonu Viac ikona Viac možností.
  • Ak chcete pridať skladbu, klepnite na ňu a podržte ju.
 3. Klepnite na ikonu Prehrať ako ďalšie  alebo Prehrať neskôr .

Správa zoznamu Nasledujúce

Klepnite na prehrávanú skladbu naspodku obrazovky, aby sa otvorila obrazovka Práve hrá, a potom klepnite na ikonu Nasledujúce . Máte tu tieto možnosti:

 • Zmena poradia skladieb: Stlačte ikonu ikona Preusporiadať vedľa skladby a potom ju potiahnite nahor alebo nadol. 
 • Odstránenie skladby: Potiahnite skladbu doľava a potom klepnite na možnosť Odstrániť.
 • Zobrazenie histórie počúvania: Ak si chcete pozrieť hudbu, ktorú ste počúvali, rolujte nahor na časť História.

Ak pustíte nový album alebo playlist, zobrazí sa možnosť ponechať alebo vymazať zoznam Nasledujúce.

V Macu alebo PC

 1. V Macu otvorte aplikáciu Apple Music. V PC otvorte iTunes pre Windows.
 2. Pustite skladbu, album alebo playlist. 
 3. Vyhľadajte hudbu, ktorú chcete pridať do zoznamu Nasledujúce.
 4. V Macu kliknite na ikonu Viac  vedľa skladby, albumu alebo playlistu. V PC pravým tlačidlom myši kliknite na skladbu, album alebo playlist.
 5. Vyberte položku Prehrať ako ďalšie alebo Prehrať neskôr.

Správa zoznamu Nasledujúce

Kliknite na ikonu Nasledujúce  v pravom hornom rohu okna. Máte tu tieto možnosti:

 • Zmena poradia skladieb: Potiahnite skladbu nahor alebo nadol.
 • Odstránenie skladby: Podržte kurzor nad skladbou a kliknite na ikonu Vymazať ikona Odstrániť.

Ak pustíte nový album alebo playlist, zobrazí sa možnosť ponechať alebo vymazať zoznam Nasledujúce.
 


Na Apple TV alebo HomePode

Ak máte predplatné Apple Music, môžete na pridanie hudby do poradia na Apple TV alebo HomePode použiť aplikáciu Apple Music v iPhone, iPade alebo iPode touch.

 1. Pripojte iPhone, iPad alebo iPod touch k rovnakej Wi-Fi sieti ako Apple TV alebo HomePod.
 2. Otvorte aplikáciu Apple Music a potom klepnutím na prehrávač naspodku obrazovky otvorte obrazovku Práve hrá.
 3. Klepnite na ikonu AirPlay .
 4. Rolujte na kartu pre HomePod alebo Apple TV a klepnite na ňu. Potom na ňu klepnite znova, aby ste sa vrátili do aplikácie Apple Music a zobrazili si zoznam Nasledujúce pre dané zariadenie.
 5. Vyhľadajte hudbu, ktorú chcete pridať do zoznamu Nasledujúce.
  • Ak chcete pridať album alebo playlist, otvorte ho a potom klepnite na ikonu Viac ikona Viac možností v pravom hornom rohu.
  • Ak chcete pridať skladbu, klepnite na ňu a podržte ju.
 6. Klepnite na ikonu Prehrať ako ďalšie  alebo Prehrať neskôr .


 

Spoločné ovládanie zoznamu Nasledujúce

Ak máte hosťa alebo ste u priateľa, ktorý má Apple TV, môžete zoznam Nasledujúce na Apple TV alebo HomePode ovládať spoločne. Každému stačí predplatné Apple Music a iPhone, iPad alebo iPod touch pripojený k rovnakej Wi-Fi sieti ako HomePod alebo Apple TV.

 1. Otvorte aplikáciu Apple Music a potom klepnutím na prehrávač naspodku obrazovky otvorte obrazovku Práve hrá.
 2. Klepnite na ikonu AirPlay .
 3. Rolujte na kartu pre HomePod alebo Apple TV a klepnite na ňu. Potom na ňu klepnite znova, aby ste sa vrátili do aplikácie Apple Music a zobrazili si zoznam Nasledujúce pre dané zariadenie.
 4. Vyhľadajte hudbu, ktorú chcete pridať do zoznamu Nasledujúce.
  • Ak chcete pridať album alebo playlist, klepnite na ikonu Viac ikona Viac možností v pravom hornom rohu.
  • Ak chcete pridať skladbu, klepnite na ňu a podržte ju.
 5. Klepnite na ikonu Prehrať ako ďalšie  alebo Prehrať neskôr .

Prenos zoznamu Nasledujúce medzi iPhonom a HomePodom

Aktualizujte si HomePod a iPhone na najnovšiu verziu systému iOS. Potom môžete počúvanú hudbu prenášať medzi týmito dvomi zariadeniami automaticky alebo klepnutím.

 • Ak chcete preniesť, čo sa prehráva v iPhone, do HomePodu, umiestnite iPhone maximálne 100 cm od HomePodu. Potom v iPhone klepnite na správu Prehrať na HomePode.
 • Ak chcete, aby sa prehrávaná hudba preniesla medzi iPhonom a HomePodom automaticky, podržte iPhone pri hornej časti HomePodu.

HomePod nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: