Pridanie hudby do zoznamu nasledujúcich skladieb

Prečítajte si, ako manuálne zmeniť poradie skladieb prehrávaných v aplikácii Hudba alebo iTunes a ako vytvoriť poradie hudby na Apple TV alebo HomePode.


     

Na iPhone, iPade, iPode touch alebo telefóne so systémom Android

V aplikácii Hudba vyhľadajte skladbu, album alebo playlist, ktorý si chcete vypočuť ako ďalší. Zatlačením na položku použite funkciu 3D Touch a klepnite na možnosť Prehrať ako ďalšie alebo Prehrať neskôr. Ak funkciu 3D Touch nepoužívate, klepnite na album alebo playlist a potom klepnite na ikonu Viac možností (na zariadení so systémom iOS) alebo na ikonu Viac možností (na telefóne so systémom Android). Nakoniec vyberte položku Prehrať ako ďalšie alebo Prehrať neskôr. Vybraná skladba, respektíve všetky skladby z vybraného albumu alebo playlistu sa pridajú do zoznamu Nasledujúce. Hudba, ktorú pridáte pomocou príkazu Prehrať ako ďalšie, sa zobrazí na začiatku zoznamu. Hudba pridaná pomocou príkazu Prehrať neskôr sa zobrazí na konci zoznamu.

Zoznam Nasledujúce zobrazíte tak, že klepnutím na prehrávač v dolnej časti obrazovky alebo jeho potiahnutím nahor otvoríte obrazovku Práve hrá a na nej potiahnete prstom nadol. Ak chcete zmeniť poradie skladieb, podržte ikonu Menu a potiahnite skladby nahor alebo nadol. Položku zo zoznamu Nasledujúce odstránite tak, že ju potiahnete prstom doľava a klepnete na položku Odstrániť.

Ak sa rozhodnete prehrať nový album alebo playlist, zobrazí sa možnosť zachovania alebo vymazania zoznamu Nasledujúce.

Rovnakým spôsobom môžete vytvoriť poradie jednotlivých epizód podcastov v aplikácii Podcasty na iPhone, iPade a iPode touch.

Na Macu alebo PC

V iTunes vyhľadajte skladbu, album alebo playlist, ktorý si chcete vypočuť ako ďalší. Kliknite na položku pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Prehrať ako ďalšie alebo Prehrať neskôr. Hudba, ktorú pridáte pomocou príkazu Prehrať ako ďalšie, sa zobrazí na začiatku zoznamu. Hudba pridaná pomocou príkazu Prehrať neskôr sa zobrazí na konci zoznamu.

Zoznam Nasledujúce zobrazíte tak, že v hornej časti okna iTunes kliknete na ikonu . Ak chcete zmeniť poradie položiek v zozname, kliknite na skladbu, podržte ju a potiahnite ju nahor alebo nadol. Položku odstránite zo zoznamu Nasledujúce tak, že na nej podržíte kurzor a potom v ľavom hornom rohu kliknete na ikonu .

Ak sa rozhodnete prehrať nový album alebo playlist, zobrazí sa možnosť zachovania alebo vymazania zoznamu Nasledujúce.

   
      

Na Apple TV alebo HomePode

Ak ste v blízkosti Apple TV alebo HomePodu a máte predplatné služby Apple Music, môžete pomocou aplikácie Hudba na iPhone, iPade alebo iPode touch ovládať, čo sa má prehrávať ako ďalšie.

Na zariadení so systémom iOS otvorte aplikáciu Hudba. Klepnutím na prehrávač v dolnej časti obrazovky alebo jeho potiahnutím nahor otvorte obrazovku Práve hrá a potom klepnite na ikonu . Zobrazia sa samostatné karty pre jednotlivé zariadenia Apple TV alebo HomePody spolu s hlavnými voľbami, ktoré umožňujú streamovať zvuk z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch cez AirPlay do iných zariadení. Klepnite na kartu zariadenia, ktoré chcete ovládať.

Po klepnutí na kartu zariadenia sa v aplikácii Hudba zobrazí aktuálne prehrávaný obsah na Apple TV alebo HomePode spolu so zoznamom Nasledujúce.

Keď teraz necháte nejakú skladbu prehrať ako ďalšiu, prehrať neskôr alebo ju v zozname Nasledujúce posuniete nahor alebo nadol, zmeníte tým poradie skladieb na vybranom zariadení.

Ak máte v inej miestnosti ďalšie Apple TV alebo HomePod, môžete pre tieto zariadenia vytvoriť samostatné poradia.

Skladby prehrávané ako ďalšie môžete vybrať aj v iTunes na Macu kliknutím na ikonu .

Nasledujúce skladby môžete takisto ovládať aj z iného zariadenia Apple TV. Prejdite na ňom na plochu a potom na ovládači Apple TV Remote (alebo Siri Remote) podržte tlačidlo . Na dotykovom povrchu potiahnite prstom doprava, čím zobrazíte ďalšie zvukové výstupy.

Vytvorenie zdieľaného poradia

Ak máte hosťa alebo ste u priateľa, ktorý má Apple TV, môžete poradie nasledujúcich skladieb na Apple TV alebo HomePode ovládať spoločne. Každý hosť, ktorý chce pridávať položky do poradia, musí používať službu Apple Music. Ak nemáte predplatné, môžete len zmeniť usporiadanie skladieb v poradí.

Na zariadení so systémom iOS otvorte aplikáciu Hudba. Klepnutím na prehrávač v dolnej časti obrazovky alebo jeho potiahnutím nahor otvorte obrazovku Práve hrá, klepnite na ikonu  a potom klepnite na kartu zariadenia, ktorého poradie chcete zmeniť.

Všetky zmeny vykonané v zozname Nasledujúce sa prejavia aj na zariadeniach iných používateľov, ktorí budú chcieť ovládať zoznam Nasledujúce na zdieľanom Apple TV alebo HomePode.

Pred zdieľaním ovládania sa uistite, že máte nainštalovanú najnovšiu verziu systému iOS.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: