Pripojenie viacerých displejov k iMacu Pro

Vďaka tomu, že má iMac Pro vstavané štyri porty Thunderbolt 3, umožňuje pripojenie štyroch 4K displejov alebo dvoch 5K displejov.

Môžete pripojiť až štyri displeje v týchto konfiguráciách:

  • Dva 5K displeje s rozlíšením 5 120 × 2 880 pri 60 Hz
  • Štyri SST 4K displeje s rozlíšením 4 096 × 2 304 pri 60 Hz
  • Dva MST 4K displeje s maximálnym rozlíšením 4 096 × 2 304 pri 60 Hz
  • Jeden 5K displej s rozlíšením 5 120 × 2 880 pri 60 Hz a až tri SST 4K displeje s rozlíšením 4 096 × 2 304 pri 60 Hz*

Môžete pripojiť aj displeje LG UltraFine 4K a LG UltraFine 5K v týchto konfiguráciách:

  • Dva displeje LG UltraFine 5K konfigurované ako dual-link SST 5 120 × 2 880 10 bpc pri 60 Hz
  • Štyri displeje LG UltraFine 4K konfigurované ako SST 4 096 × 2 304 8 bpc pri 60 Hz
  • Jeden displej LG UltraFine 5K pripojený k portu č. 1 alebo č. 2 a dva displeje LG UltraFine 4K pripojené k portu č. 3 a č. 4 (uvedené na obrázku v ďalšej časti)

* 5K displej pripojte ako posledný.

Pripojenie k portom Thunderbolt v rôznych zberniciach

Displeje pripojte k portom Thunderbolt na iMacu Pro. Ak je to možné, použite rôzne zbernice Thunderbolt (uvedené na obrázku). Do žiadnej zo zberníc nepripájajte viac ako dva displeje. Ak chcete pripojiť 5K alebo MST 4K displej, na každý z nich musíte použiť inú zbernicu.

Diagram zobrazujúci porty iMacu Pro a zbernice, ku ktorým patria.

Po spustení iMacu Pro sa rozsvieti jeho vstavaný displej. Na ostatných displejoch sa obraz zobrazí po dokončení spúšťania Macu. Ak sa po dokončení spúšťania na niektorom displeji obraz nezobrazí, skontrolujte, či sú displeje a adaptéry k nim pripojené správne.

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: