Webový prehrávač Apple Music a súkromie

   

  • Ak ste sa neprihlásili do služby Apple Music, webový prehrávač Apple Music zhromažďuje informácie na základe jedinečného identifikátora, ktorý je špecifický pre doménu navštívenej stránky. Ak ste sa do služby Apple Music prihlásili, identifikátor je zhodný pre všetky stránky, na ktorých sa prehrávač načíta.
  • Tieto identifikátory majú platnosť jeden deň a nie sú spojené s vaším účtom Apple ID.
  • Ak ste sa v prehliadači prihlásili do služby Apple Music a používate prehrávač (napríklad prehrávate hudbu), zhromažďujeme rovnaké informácie, ako keď na svojom zariadení alebo počítači používate aplikáciu Hudba, a ukladáme aj doménu stránky.

Ochrana osobných údajov a zabezpečenie vašich informácií je pre spoločnosť Apple prioritou. Zhromažďujeme len údaje, ktoré potrebujeme na skvalitňovanie našich služieb. Sme presvedčení, že je dôležité, aby ste vedeli, aké údaje zhromažďujeme a prečo ich potrebujeme, aby ste sa mohli lepšie rozhodovať. Webový prehrávač Apple Music je tak ako každý produkt spoločnosti Apple navrhnutý s ohľadom na tieto princípy.

Keď navštívite webovú stránku s vloženým webovým prehrávačom Apple Music, spoločnosť Apple zhromažďuje obmedzené informácie o tom, kam je prehrávač vložený a ako ho používate, aby na základe týchto informácií mohla zlepšovať skúsenosti s jeho používaním. Tieto informácie zhromažďuje spôsobom, ktorý zaisťuje ochranu vášho súkromia. Aj keď prehrávač možno vložiť do webových stránok tretích strán, poskytuje ho spoločnosť Apple, ktorá je tak schopná zhromažďovať informácie o tom, kde a ako sa prehrávač používa. Tento dokument sa týka len zhromažďovania, používania a zverejňovanie informácií spoločnosťou Apple. Navštívené webové stránky, do ktorých je webový prehrávač vložený, môžu nezávisle zhromažďovať vaše informácie, pričom na spracovanie týchto informácií sa vzťahujú ich vlastné zásady a postupy.

Na zhromažďovanie týchto informácií môžeme používať súbory cookie alebo podobné technológie lokálneho ukladania dát, ktoré ukladajú dáta stránok vo vašom zariadení do profilu vášho webového prehliadača. Prečítajte si, ako spravovať súbory cookie a dáta webových stránok vo webovom prehliadači Safari na Macu alebo na zariadení so systémom iOS. Informácie týkajúce sa iných webových prehliadačov získate od ich poskytovateľov. Zakázanie súborov cookie alebo lokálneho ukladania dát môže nepriaznivo ovplyvniť fungovanie prehrávača, napríklad znemožniť trvalé prihlásenie do služby Apple Music vo vašom prehliadači.

Ak ste sa v prehliadači neprihlásili do služby Apple Music a do navštívenej webovej stránky je vložený prehrávač, zhromažďujeme informácie o prehrávači a aktivite v prehrávači. Medzi tieto informácie patrí doména stránky, do ktorej je prehrávač vložený, informácie o vašom prehliadači alebo zariadení, všeobecné geografické informácie na základe vašej IP adresy (ukladá sa iba skrátená IP adresa) a informácie o tom, akú hudbu prehrávate. K týmto informáciám je priradený náhodný jedinečný identifikátor špecifický pre webový prehrávač vo vašom prehliadači a pre doménu stránky, do ktorej je prehrávač vložený. Tento identifikátor sa po jednom dni resetuje a nie je spojený s vaším účtom Apple ID (ak ho máte). Ak v prehrávači kliknete na odkaz na registráciu v službe Apple Music, uložíme v rámci tejto udalosti celú URL adresu stránky, do ktorej je prehrávač vložený.

Ak ste sa v prehliadači prihlásili do služby Apple Music a do navštívenej webovej stránky je vložený prehrávač, zhromažďujeme informácie o prehrávači na základe samostatného identifikátora, ktorý je takisto jedinečný pre webový prehrávač vo vašom prehliadači, ale je zhodný pre všetky stránky, do ktorých je prehrávač vložený. Tento identifikátor sa takisto po jednom dni resetuje a nie je spojený s vaším účtom Apple ID. Medzi informácie, ktoré zhromažďujeme, patrí doména stránky, do ktorej je prehrávač vložený, informácie o vašom prehliadači alebo zariadení, všeobecné geografické informácie na základe vašej IP adresy (ukladá sa iba skrátená IP adresa) a informácie o používaní funkcií prehrávača, ktoré nesúvisia s prehrávaním.

Ak ste sa vo svojom prehliadači prihlásili do služby Apple Music a používate funkcie webového prehrávača Apple Music (napríklad klikáte na odkazy alebo prehrávate hudbu), zhromažďujeme informácie o vašej aktivite v súvislosti s vaším účtom Apple ID, aby sme mohli prispôsobovať vaše skúsenosti so službou Apple Music a plniť naše záväzky voči strategickým partnerom zapojeným do tejto služby. Ďalšie informácie o tom, ako zhromažďujeme a používame informácie o predplatiteľoch služby Apple Music, nájdete v článku Apple Music a súkromie

Informácie zhromažďované o webovom prehrávači Apple Music a vašej aktivite v prehrávači sa uchovávajú po dobu dvoch rokov (ako je to popísané vyššie) a slúžia na analyzovanie trendov. Informácie zhromažďované v čase, keď je používateľ prihlásený, sa spracúvajú spôsobom, ktorý je popísaný v článku Apple Music a súkromie.  

Všetky tieto informácie sa zhromažďujú a používajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov uvedenými na stránke https://www.apple.com/sk/privacy/.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: