Ako získať potvrdenie fapiao k nákupom úložiska iCloudu v Číne

Prečítajte si, ako získať potvrdenie fapiao k nákupom úložiska iCloudu. 

Ako získať potvrdenie fapiao

Otvorte e-mailové potvrdenie nákupu úložiska iCloudu a kliknite na odkaz na potvrdenie fapiao.

Nárok na potvrdenie fapiao vzniká len pri nákupoch uskutočnených po 28. februári 2018. Ak ste si úložisko iCloudu kúpili pred 28. februárom 2018, nemáte k nákupu nárok na potvrdenie fapaio a e-mailová správa s potvrdením nebude obsahovať príslušný odkaz. Ak k nákupu máte nárok na potvrdenie a nemôžete nájsť odkaz, požiadajte o pomoc podporu.

Ak potrebujete potvrdenie fapiao k refundácii

Ak vám boli vrátené peniaze a k pôvodnému nákupu ste už dostali potvrdenie fapiao, je možné, že budete musieť požiadať o potvrdenie fapiao s červeným písmom. Otvorte pôvodné e-mailové potvrdenie a kliknutím na odkaz znova požiadajte o potvrdenie fapiao. 

Ak je v potvrdení fapiao uvedená nesprávna čiastka alebo ak sa potvrdenie k nákupu nedá vystaviť

K nákupom pomocou kreditu obchodu alebo darčekového poukazu nie je možné vystaviť potvrdenie fapiao. Ak ste časť platby uhradili darčekovým poukazom alebo kreditom obchodu, v potvrdení fapiao môže byť uvedená iná čiastka než celková cena nákupu.

Ak svoj nákup nemôžete nájsť na portáli fapiao

Požiadajte o pomoc podporu

 

iCloud je služba spoločnosti Apple. V Číne ju prevádzkuje spoločnosť GCBD.

Dátum zverejnenia: