Získanie potvrdenia fapiao k nákupom úložiska iCloudu v kontinentálnej Číne

Prečítajte si, ako získať potvrdenie fapiao k nákupom úložiska iCloudu. 

Ako získať potvrdenie fapiao

Otvorte e-mailové potvrdenie nákupu úložiska iCloudu a kliknite na odkaz na potvrdenie fapiao.

Potvrdenie fapiao je možné vystaviť len k nákupom uskutočneným po 28. februári 2018. Ak ste si zakúpili úložisko iCloudu pred 28. februárom 2018, k nákupu nie je možné vystaviť potvrdenie fapiao a v e-mailovom potvrdení nenájdete odkaz na potvrdenie fapiao. Ak váš nákup spĺňa podmienky a neviete takýto odkaz nájsť, požiadajte o pomoc podporu.

Ak potrebujete potvrdenie fapiao na refundáciu

Ak získate refundáciu a potvrdenie fapiao pre pôvodný nákup už máte, nemusíte vykonať žiadne ďalšie kroky. Po spracovaní refundácie sa automaticky vygeneruje potvrdenie fapiao s červeným písmom a odošle sa na vašu pôvodnú e-mailovú adresu.

Ak je v potvrdení fapiao uvedená nesprávna suma alebo ak sa potvrdenie k nákupu nedá vystaviť

K nákupom pomocou kreditu v obchode alebo darčekového poukazu nie je možné vystaviť potvrdenie fapiao. Ak ste časť platby uhradili darčekovým poukazom alebo kreditom v obchode, v potvrdení fapiao môže byť uvedená iná suma než celková cena nákupu.

Ak svoj nákup nemôžete nájsť na portáli fapiao

Požiadajte o pomoc podporu

 

iCloud je služba spoločnosti Apple. V kontinentálnej Číne prevádzkuje iCloud spoločnosť GCBD.

Dátum zverejnenia: