Používanie diktovania na iPhone, iPade alebo iPode touch

V mnohých apkách a funkciách na iPhone, iPade alebo iPode touch, ktoré používajú klávesnicu, môžete na zadávanie textu používať namiesto klávesnice diktovanie.

Na iPhone 6s alebo novšom a na iPade možno diktovať aj bez pripojenia na internet. Staršie modely iPhonu a iPadu si vyžadujú pripojenie na internet.1

Diktovanie textu

Ak chcete zadať text, na klávesnici klepnite na tlačidlo mikrofónu  a začnite hovoriť. Počas hovorenia sa bude na obrazovke objavovať text. Keď budete chcieť skončiť, prestaňte hovoriť a potom klepnite na tlačidlo klávesnice .

Ak sa počas diktovania vyskytne nejasne zachytené slovo, toto slovo bude v prepise podčiarknuté namodro, aby ste ho mohli skontrolovať. Opraviť ho môžete tak, že naň klepnete a potom vyberiete jeho správnu podobu. Ak chcete nahradiť slovo, dvakrát naň klepnite, klepnite na tlačidlo mikrofónu , zopakujte dané slovo a klepnite na tlačidlo klávesnice 

Ak chcete nahradiť časť textu, vyberte ju, klepnite na tlačidlo mikrofónu  a znova začnite hovoriť. Ďalší text pridáte tak, že klepnete na miesto, kam chcete text vložiť, klepnete na tlačidlo mikrofónu  a znova začnete hovoriť.

Ak chcete zmeniť jazyk používaný pri diktovaní, stlačte a podržte tlačidlo mikrofónu  a potom vyberte jazyk, ktorý chcete používať.

Interpunkcia a formátovanie

Interpunkciu pridáte tak, že vyslovíte názov požadovaného znaku. Ak napríklad poviete „Ahoj Peter čiarka faktúru máš v pošte výkričník“, napíše sa text „Ahoj Peter, faktúru máš v pošte!“

Tu je niekoľko bežných príkazov, pomocou ktorých môžete vkladať interpunkciu a formátovanie:

  • Začiatok úvodzoviek/koniec úvodzoviek: začne alebo ukončí úvodzovky
  • Nový odsek: začne nový odsek
  • Nový riadok: začne nový riadok
  • Veľké písmená: napíše ďalšie slovo s veľkým prvým písmenom
  • Zapnúť veľké písmená/vypnúť veľké písmená: bude písať každé slovo s veľkým prvým písmenom
  • Smejúci sa smajlík: vloží :-)
  • Zamračený smajlík: vloží :-(
  • Žmurkajúci smajlík: vloží ;-)
  1. Offline diktovanie nie je podporované vo všetkých jazykoch.
Dátum zverejnenia: