iPhone, iPad alebo iPod touch sa neočakávane reštartuje

Prečítajte, čo robiť, ak sa vaše zariadenie so systémom iOS 11 začalo po 2. decembri 2017 neočakávane reštartovať. 

Skúste zariadenie aktualizovať na systém iOS 11.2. Po klepnutí na položky Stiahnuť a Inštalovať bude sťahovanie pokračovať, aj keď sa zariadenie reštartuje. Počkajte na dokončenie aktualizácie.

Ak sa zariadenie nedá aktualizovať, vypnite hlásenia pre všetky aplikácie v zariadení a potom zariadenie aktualizujte na systém iOS 11.2:

  1. Klepnite na položky Nastavenia > Hlásenia.
  2. Klepnite na aplikáciu a vypnite možnosť Povoliť hlásenia. Tento krok zopakujte pre každú aplikáciu.
  3. Aktualizujte zariadenie na systém iOS 11.2.
  4. Po dokončení aktualizácie klepnite na položky Nastavenia > Hlásenia a znova zapnite možnosť Povoliť hlásenia pre každú aplikáciu.

Zariadenie môžete aktualizovať aj pomocou iTunes. Postupujte takto:

  1. Otvorte iTunes. Uistite sa, že máte najnovšiu verziu.
  2. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla, ktorý bol dodaný spolu so zariadením. Pripojené zariadenie sa zobrazí ako ikona v ľavom hornom rohu okna iTunes. Zistite, ako postupovať, ak sa táto ikona nezobrazuje
  3. Kliknite na ikonu zariadenia .
  4. Na záložke Zhrnutie kliknite na položku Vyhľadať aktualizáciu. Po kliknutí na položky Stiahnuť a Aktualizovať bude sťahovanie pokračovať, aj keď sa zariadenie reštartuje. Počkajte na dokončenie aktualizácie.

Ak sa zariadenie nedá aktualizovať alebo ak problémy pretrvávajú aj po aktualizácii, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia:Fri Feb 16 20:16:48 GMT 2018