Informácie o zabezpečenom štartovaní

Ak máte v Macu bezpečnostný čip Apple T2, môžete pomocou zabezpečeného štartovania zaistiť, že sa pri spustení načíta iba pravý a dôveryhodný operačný systém.

Zabezpečené štartovanie je k dispozícii iba na počítačoch Mac s bezpečnostným čipom Apple T2 a ponúka tri nastavenia, ktoré zaistia, že sa váš Mac vždy spustí z pravého a dôveryhodného operačného systému Mac alebo Microsoft Windows: Plné zabezpečenie, Stredné zabezpečenie a Bez zabezpečenia.

Nastavenia zabezpečeného štartovania sú k dispozícii v Utilite zabezpečeného štartovania:

  1. Zapnite Mac, a hneď ako zbadáte logo Apple, podržte kombináciu klávesov Command (⌘) a R. Tým spustíte Obnovu macOS.
  2. Keď sa vám zobrazí okno Utility macOS, v lište vyberte položky Utility > Utilita zabezpečeného štartovania.
  3. Pri zobrazení výzvy na autentifikáciu kliknite na položku Zadať heslo macOS, potom vyberte správcovský účet a zadajte jeho heslo.

Plné zabezpečenie

Plné zabezpečenie je predvoleným nastavením zabezpečeného štartovania a ponúka najvyššiu úroveň zabezpečenia. Táto úroveň zabezpečenia bola predtým k dispozícii iba na zariadeniach so systémom iOS.

Počas spúšťania Mac overí integritu operačného systému na štartovacom disku, aby skontroloval, či je pravý. Ak je operačný systém neznámy alebo sa jeho pravosť nedá overiť, Mac sa pripojí k serverom spoločnosti Apple a stiahne aktualizované informácie o integrite, ktoré potrebuje na overenie operačného systému. Tieto informácie sú unikátne pre váš Mac a zaistia, že sa spustí iba z operačného systému, ktorému spoločnosť Apple dôveruje.

Ak je počas toho, ako sa Mac pokúša stiahnuť aktualizované informácie o integrite, zapnutý FileVault, zobrazí sa vám výzva na zadanie hesla na odomknutie disku. Zadajte správcovské heslo a potom kliknite na položku Odomknúť, aby sa sťahovanie dokončilo.

Ak sa operačný systém nepodarí overiť:

  • macOS: Zobrazí sa upozornenie o tom, že na použitie daného štartovacieho disku sa vyžaduje aktualizácia softvéru. Kliknutím na položku Aktualizovať otvorte Inštalátor macOS, pomocou ktorého môžete preinštalovať systém macOS na štartovacom disku. Alebo kliknite na položku Štartovací disk a vyberte iný štartovací disk, ktorý sa Mac tiež pokúsi overiť.
  • Windows: Zobrazí sa upozornenie o tom, že si musíte nainštalovať systém Windows pomocou Sprievodcu Boot Camp.

Ak sa Mac nevie pripojiť na internet, zobrazí sa upozornenie, že je potrebné pripojenie na internet.

  • Skontrolujte si pripojenie na internet – napríklad v menu stavu Wi-Fi pripojenia  v lište vyberte aktívnu sieť. Potom kliknite na položku Skúsiť to znovu.
  • Alebo kliknite na položku Štartovací disk a vyberte iný štartovací disk.
  • Prípadne môžete pomocou Utility zabezpečeného štartovania znížiť úroveň zabezpečenia na Stredné zabezpečenie.

Stredné zabezpečenie

Ak je zapnuté nastavenie Stredné zabezpečenie, Mac počas spúšťania overí operačný systém na štartovacom disku iba tým, že skontroluje, či je správne podpísaný spoločnosťou Apple (macOS) alebo Microsoft (Windows). Tento krok si nevyžaduje pripojenie na internet ani aktualizované informácie o integrite zo serverov spoločnosti Apple, takže sa ním Macu nezabráni v použití operačného systému, ktorému už spoločnosť Apple nedôveruje.

Ak sa operačný systém nepodarí overiť:

  • macOS: Zobrazí sa upozornenie o tom, že na použitie daného štartovacieho disku sa vyžaduje aktualizácia softvéru. Kliknutím na položku Aktualizovať otvorte Inštalátor macOS, pomocou ktorého môžete preinštalovať systém macOS na štartovacom disku. Tento krok si vyžaduje pripojenie na internet. Alebo kliknite na položku Štartovací disk a vyberte iný štartovací disk, ktorý sa Mac tiež pokúsi overiť.
  • Windows: Zobrazí sa upozornenie o tom, že si musíte nainštalovať systém Windows pomocou Sprievodcu Boot Camp.

Bez zabezpečenia

Nastavenie Bez zabezpečenia nevynucuje na štartovacom disku uplatnenie žiadnej z uvedených bezpečnostných požiadaviek.

Dátum zverejnenia: