Zmeny uvedené v systéme macOS Server 5.7.1

Keďže sa hosťované služby výrazne rozšírili a potreba udržiavania softvéru v aktuálnom stave je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým, spoločnosť Apple vykonala určité zmeny systému macOS Server. 

Informácie o súčasnej a budúcej podpore

Spoločnosť Apple naďalej vyvíja a podporuje systém macOS Server, ktorý obsahuje aj služby Open Directory a Profile Manager a tiež správu Xsan. Najpopulárnejšie funkcie servera (server vyrovnávacej pamäte, server na zdieľanie súborov a server Time Machine) sú súčasťou každej inštalácie systému macOS High Sierra a novších verzií, aby ešte viac zákazníkov mohlo využívať prístup k týmto užitočným službám bez zvýšenia nákladov.

Počnúc systémom macOS Server 5.7.1 už spoločnosť Apple neviaže služby s otvoreným zdrojovým kódom, ako napríklad server kalendárov, server kontaktov, poštový server, DNS, DHCP, server VPN alebo webstránky, na systém macOS Server. Zákazníci môžu získať tie isté služby priamo od poskytovateľov otvoreného zdrojového kódu. Vďaka tomu si zákazníci so systémom macOS Server môžu nainštalovať najbezpečnejšie a najnovšie verzie služieb hneď, ako budú k dispozícii. 

Spoločnosť Apple zverejnila dokumentáciu, ktorá tento prechod uľahčuje.

Služby, ktoré sú súčasťou systému macOS Server 5.7.1 a novších verzií

V systéme macOS Server 5.7.1 a novších verziách sú zahrnuté a plne podporované nasledujúce služby:

  • Profile Manager
  • Open Directory
  • Xsan

Služby migrované zo systému macOS Server do systému macOS High Sierra a novších verzií

Tieto služby sú teraz k dispozícii v systéme macOS High Sierra a novších verziách a nájdete ich v časti Systémové nastavenia > Zdieľanie:

  • Súborový server
  • Server vyrovnávacej pamäte
  • Server Time Machine

Stav služieb

Táto tabuľka zobrazuje stav každej služby systému macOS Server a dostupné alternatívy.

Služba Stav Alternatívy
FTP Odstránené v systéme Server 5.4 SFTP/SSH
Server Docs Odstránené v systéme Server 5.4

iCloud Dokumenty, Apache/WebDAV
DHCP Nástroje používateľského rozhrania odstránené zo systému Server 5.7.1 bootpd, vstavaný v systéme macOS
DNS Odstránené zo systému Server 5.7.1 BIND, Unbound, KnotDNS
VPN Odstránené zo systému Server 5.7.1 OpenVPN, SoftEther VPN, WireGuard
Firewall Nástroje používateľského rozhrania odstránené zo systému Server 5.7.1 pf firewall (vstavaný v systéme macOS)
Poštový server Odstránené zo systému Server 5.7.1

dovecot/Postfix

Courier, KerioConnect

Kalendár Odstránené zo systému Server 5.7.1 CalendarServer, DavMail, Radicale, Kerio Connect
Wiki Odstránené zo systému Server 5.7.1 MediaWiki, PmWiki, XWiki, Confluence, súbory WordPress WMX
Webové stránky Nástroje používateľského rozhrania odstránené zo systému Server 5.7.1 Apache HTTP Server (vstavaný v systéme macOS), Nginx, Lighttpd
Kontakty Odstránené zo systému Server 5.7.1 CalendarServer, DavMail, Citadel, Kerio Connect
NetBoot/NetInstall Nástroje používateľského rozhrania odstránené zo systému Server 5.7.1 BOOTP, TFTP, HTTP, NFS (všetky vstavané v systéme macOS), NetSUS, BSDPy
Správy Odstránené zo systému Server 5.7.1 ejabberd, Openfire, Prosody
Radius Odstránené zo systému Server 5.7.1 FreeRadius
AirPort Management Odstránené zo systému Server 5.7.1 AirPort utilita

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: