Používanie aplikácie Skratky na iPhone alebo iPade

Pomocou aplikácie Skratky si môžete vytvoriť vlastné skratky obsahujúce viacero krokov, ktoré môžete používať vo svojich obľúbených aplikáciách. Vyberte si spomedzi stoviek príkladov v galérii. Alebo presuňte akcie a vytvorte si vlastné skratky.

Aplikácia Skratky

Aplikácia Skratky vám v systéme iOS 12 umožňuje ovládať aplikácie jednoduchým klepnutím alebo prostredníctvom Siri. Vďaka tejto aplikácii môžete používať nielen bežné skratky, ktoré vaše zariadenie so systémom iOS ponúka, ale aj vlastné skratky na zjednodušenie každodenných úloh vďaka kombinácii akcií naprieč viacerými aplikáciami.

Čo je skratka?

Skratka je rýchly spôsob, ako vykonať pomocou aplikácií jednu alebo viacero úloh. Aplikácia Skratky vám umožňuje vytvoriť si vlastné skratky, ktoré zahŕňajú viacero krokov. Vytvoríte si napríklad skratku „Ide sa surfovať“. Táto skratka pre vás získa informácie o podmienkach na surfovanie, zobrazí vám odhadovaný čas príchodu na pláž a začne prehrávať zoznam skladieb pre surfovanie.

Čo je akcia?

Akcia je hlavná súčasť skratky. Je to jeden krok z celej úlohy. Kombinujte rôzne akcie a vytvorte si skratky, ktoré vám poslúžia pri práci s aplikáciami a obsahom vo vašom zariadení so systémom iOS, ako aj pri práci s obsahom a službami na internete. Každá skratka pozostáva z jednej alebo viacerých akcií.

Napríklad skratka, ktorá slúži na zverejnenie animovaného obrázka vo formáte GIF vo vašom účte na Twitteri, môže pozostávať z troch po sebe nasledujúcich akcií:

 1. Akcia Získať najnovšie fotky nájde najnovšie fotky zhotovené vaším zariadením.
 2. Akcia Vytvoriť GIF použije tieto fotky a vytvorí z nich animovaný obrázok vo formáte GIF.
 3. Akcia Odoslať tweet automaticky zverejní obrázok GIF vo vašom účte na Twitteri.

Pridanie skratky z galérie

V galérii nájdete spravovanú zbierku kreatívnych a užitočných skratiek. Pozrite si, aké rozmanité skratky pre vás v galérii máme, a zistite, z akých akcií pozostávajú. Keď v galérii nájdete skratku, ktorá sa vám páči, pridajte ju jednoduchým klepnutím do knižnice a prispôsobte si ju podľa svojich predstáv.

Galériu zobrazíte tak, že otvoríte aplikáciu Skratky a klepnete na ikonu Galéria.  

Potiahnutím nadol alebo nahor si môžete pozrieť dostupné kategórie. Ak chcete zobraziť v niektorej kategórii ďalšie skratky, klepnite na položku Zobraziť všetky.

Skratku pridáte tak, že na ňu klepnete a potom klepnete na položku Získať skratku. Alebo klepnite na položku Zobraziť akcie, ak sa chcete pozrieť, ako bola daná skratka vytvorená.

Pridanú skratku si môžete pozrieť na karte Knižnica Knižnica v aplikácii Skratky.


 

Vytvorenie novej skratky

 1. Otvorte aplikáciu Skratky a klepnite na kartu Knižnica Knižnica.
 2. Klepnite na položku Vytvoriť skratku alebo klepnite na ikonu Nová skratka v pravom hornom rohu.
 3. Vyberte alebo vyhľadajte akcie, ktoré chcete použiť v skratke. Potom klepnite na akcie, ktoré chcete pridať.
  • Poradie akcií zmeníte tak, že stlačíte a podržíte niektorú z nich a potom ju presuniete nad alebo pod ostatné akcie.
  • Ak chcete vrátiť zmeny, klepnite na ikonu Odvolať. Ak ich chcete vykonať znova, klepnite na ikonu Obnoviť
  • Akciu môžete odstrániť klepnutím na ikonu Odstrániť.
  • Fungovanie skratky si môžete vyskúšať klepnutím na ikonu Prehrať.
  • Ak chcete skratku pomenovať, klepnite na ikonu Nastavenia, zadajte názov a potom klepnite na tlačidlo Hotovo.
 4. Skratku uložíte klepnutím na tlačidlo Hotovo.

Novú skratku nájdete v aplikácii Skratky na karte Knižnica Knižnica.

Úprava alebo prispôsobenie skratky

Ak chcete upraviť akcie v rámci skratky:

 1. Otvorte aplikáciu Skratky.
 2. Klepnite na kartu Knižnica Knižnica.
 3. Klepnite na ikonu Upraviť v pravom hornom rohu skratky, aby sa zobrazil editor skratiek. 

Názov a vzhľad skratky môžete prispôsobiť klepnutím na ikonu Nastavenia v editore skratiek. Potom môžete urobiť toto:

 • Klepnúť na položku Názov a zmeniť názov skratky.
 • Klepnúť na položku Ikona, vybrať znak a zmeniť jeho farbu.
 • Klepnúť na položku Plocha a vybrať obrázok z kamery, aby bolo možné skratku po pridaní na plochu identifikovať.

Použitie skratky

Ak chcete skratku použiť, otvorte aplikáciu Skratky a prejdite na kartu Knižnica Knižnica. Klepnite na požadovanú skratku.

Skratku môžete použiť aj hlasovým príkazom pre Siri. Prejdite na zobrazenie Dnes alebo na plochu, klepnite na ikonu Upraviť v pravom hornom rohu skratky a potom klepnite na ikonu Nastavenia. Zobrazí sa vám viacero možností, ako skratku použiť:

 • Môžete klepnúť na položku Pridať do Siri a nahrať vlastný príkaz, ktorý poviete Siri, keď budete chcieť skratku použiť.
 • Môžete zapnúť funkciu Zobraziť vo widgete, ktorá vám umožní prístup ku skratke zo zobrazenia Dnes.
 • Ak chcete pridať skratku na plochu, môžete klepnúť na položku Pridať na plochu.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o aplikácii Skratky vrátane podrobného návodu na vytváranie a používanie skratiek nájdete v používateľskej príručke pre Skratky.

Apple TV a systém macOS nepodporujú používanie skratiek.

Dátum zverejnenia: