Zachovanie pôvodného dynamického rozsahu a frekvencie snímok obsahu na Apple TV

Prečítajte si, ako zapnúť zachovanie pôvodného dynamického rozsahu a frekvencie snímok.

Zariadenie Apple TV 4K1 je navrhnuté tak, aby zobrazovalo obsah v najvyššej kvalite, ktorú podporuje váš 4K televízor. V predvolenom nastavení Apple TV 4K upravuje dynamický rozsah podľa najvyššej obnovovacej frekvencie, ktorú podporuje váš televízor. Ak napríklad televízor podporuje formát Dolby Vision pri 30 Hz a zároveň aj formát HDR10 pri 60 Hz, Apple TV 4K bude používať formát HDR10 namiesto formátu Dolby Vision.

Môžete tiež nastaviť, aby zariadenie Apple TV 4K nenastavovalo formát obrazu podľa najvyššieho podporovaného nastavenia televízie, ale aby ho namiesto toho automaticky prepínalo podľa pôvodného dynamického rozsahu a frekvencie snímok prehrávaného obsahu. Napríklad pri prehrávaní obsahu HDR bude Apple TV 4K používať formát HDR10 pri 60 Hz, ale pri prehrávaní obsahu podporujúceho formát Dolby Vision automaticky prepne na formát Dolby Vision pri 30 Hz. 

Zariadenie Apple TV HD je navrhnuté tak, aby zobrazovalo optimálny obraz s vysokým rozlíšením. Môžete nastaviť, aby zariadenie Apple TV HD automaticky nastavovalo formát obrazu tak, aby zodpovedal frekvencii snímok prehrávaného obsahu.

Zapnutie alebo vypnutie nastavenia Podľa dynamického rozsahu alebo Podľa frekvencie snímok

Prejdite do menu Nastavenia > Video a audio > Podľa obsahu a vyberte požadovanú možnosť:

  • Podľa dynamického rozsahu: Po zapnutí tejto možnosti bude Apple TV 4K nastavovať svoj výstup podľa pôvodného dynamického rozsahu sledovaného obsahu.
  • Podľa frekvencie snímok: Po zapnutí tejto možnosti bude Apple TV 4K alebo Apple TV HD nastavovať svoju obnovovaciu frekvenciu podľa pôvodnej frekvencie snímok obsahu. Týka sa to obsahu masterovaného s inou frekvenciou snímok, napríklad filmov s 24 snímkami za sekundu alebo obsahu z krajín s inými štandardmi.2

Po zapnutí ktorejkoľvek z týchto možností sa Apple TV pokúsi automaticky zistiť, aký dynamický rozsah a frekvenciu snímok podporuje váš televízor.

Ak Apple TV nedokáže zistiť dostupné formáty obrazu, budete si musieť manuálne overiť, ktoré formáty dokáže váš televízor zobraziť. Formát si môžete overiť v menu Nastavenia > Video a audio > Podľa obsahu. V časti Neoverené formáty vyberte požadovaný formát, čím sa spustí krátky test obrazu. Potvrďte, či sa na televízore zobrazuje správne.

Ďalšie informácie

Keď zapnete prispôsobovanie podľa obsahu, televízor bude prepínať dynamický rozsah a frekvenciu snímok podľa toho, čo práve sledujete. Počas prepínania formátu môže obrazovka blikať alebo sa môže zobrazovať prázdna obrazovka. 

 

  1. Prispôsobovanie podľa dynamického rozsahu alebo frekvencie snímok nie je k dispozícii na Apple TV (3. generácie) ani starších modeloch.
  2. Apple TV sa prispôsobí frekvencii snímok obsahu kódovaného na 60, 50, 30, 25 a 24 snímok za sekundu. Frekvencia snímok sa nastavuje na obnovovaciu frekvenciu používanú vo vašej oblasti (napríklad formát PAL má 25 snímok za sekundu). Obsah s 25 a 30 snímkami za sekundu používa duplikovanie frekvencie snímok (ak je to možné), ktoré sa zobrazuje pri frekvencii 50 Hz a 60 Hz. Zachová sa tým pôvodný vzhľad a zároveň plynulosť používateľského rozhrania.
Dátum zverejnenia: