Zapnutie funkcie Podľa dynamického rozsahu alebo Podľa frekvencie snímok na Apple TV

Prečítajte si, ako zapnúť zachovanie pôvodného dynamického rozsahu a frekvencie snímok.

Prejdite na Nastavenia > Video a audio > Podľa obsahu a vyberte požadovanú možnosť:

  • Podľa dynamického rozsahu: Po zapnutí tejto možnosti bude Apple TV 4K nastavovať svoj výstup podľa pôvodného dynamického rozsahu sledovaného obsahu.
  • Podľa frekvencie snímok: Po zapnutí tejto možnosti bude Apple TV 4K alebo Apple TV HD nastavovať svoju obnovovaciu frekvenciu podľa pôvodnej frekvencie snímok obsahu. Týka sa to obsahu masterovaného s inou frekvenciou snímok, napríklad filmov s 24 snímkami za sekundu alebo obsahu z krajín s inými štandardmi.*

Po zapnutí ktorejkoľvek z týchto možností sa Apple TV pokúsi automaticky zistiť, aký dynamický rozsah a frekvenciu snímok váš televízor podporuje. Počas prepínania formátu môže obrazovka blikať alebo sa môže zobrazovať prázdna obrazovka.

*Apple TV sa prispôsobí frekvencii snímok obsahu kódovaného s použitím 60, 50, 30, 25 a 24 snímok za sekundu. Frekvencia snímok sa nastavuje na obnovovaciu frekvenciu používanú vo vašej oblasti (napríklad formát PAL má 25 snímok za sekundu). Obsah s 25 a 30 snímkami za sekundu používa duplikovanie frekvencie snímok (ak je to možné), ktoré sa aplikuje pri frekvencii 50 Hz a 60 Hz. Zachová sa tým pôvodný vzhľad a zároveň plynulé ovládanie prostredníctvom používateľského rozhrania.

Ak Apple TV nedokáže zistiť dostupné formáty obrazu

Overte si, ktoré formáty dokáže váš televízor zobraziť. Formát si môžete overiť v menu Nastavenia > Video a audio > Podľa obsahu. V časti Neoverené formáty vyberte požadovaný formát, čím sa spustí krátky test obrazu. Potvrďte, či sa na televízore zobrazuje správne.

Dátum zverejnenia: