Ovládanie domácnosti prostredníctvom Siri

Rozsvecujte, meňte nastavenie termostatu a ovládajte jednotlivé zariadenia v domácnosti, aj keď nikto nie je doma. Stačí o to požiadať funkciu Siri.

Čo potrebujete

Používajte hlas namiesto tlačidiel

Siri vie, ktoré príslušenstvo HomeKit máte v aplikácii Domácnosť nastavené, a kontroluje jeho stav. Siri rozpoznáva súčasti príslušenstva podľa ich názvu, miesta a ďalších detailov zadaných v aplikácii Domácnosť. A keď si HomePod1, Apple TV alebo iPad nastavíte ako centrum domácnosti, môžete pomocou Siri ovládať domácnosť prakticky odkiaľkoľvek.

Zapnutie alebo vypnutie príslušenstva

Siri môže zapínať a vypínať všetky súčasti príslušenstva HomeKit od svetiel až po domáce spotrebiče. Jednoducho povedzte „Hey Siri“ a potom napríklad:

 • „Turn on the lights.“ (Rozsvieť.)
 • „Turn off the fan.“ (Vypni ventilátor.)
 • „Turn on the light switch.“ (Zapni prepínač svetiel.)
 • „Turn on the heater.“ (Zapni kúrenie.)

Zmena nastavenia príslušenstva

Siri dokáže meniť nastavenie niektorých súčastí príslušenstva HomeKit, ako sú napríklad svetlá alebo termostaty. Povedzte „Hey Siri“ a potom napríklad:

 • „Set the temperature to 20 degrees.“ (Nastav teplotu na 20 stupňov.)
 • „Adjust the brightness downstairs to 50 %.“ (Nastav jas dole na 50 %.)
 • „Turn the living room lights all the way up.“ (Nastav svetlá v obývačke na maximum.)
 • „Make the lights blue in the bedroom.“ (Prepni svetlá v spálni na modrú farbu.)

 

Ovládanie miestnosti alebo zóny

Keď príslušenstvo usporiadate do miestností alebo zón, môžete rôzne časti domácnosti ovládať jediným príkazom. Povedzte „Hey Siri“ a potom napríklad:

 • „Turn off the lights downstairs.“ (Zhasni dole.)
 • „Turn on the fan in the office.“ (Zapni ventilátor v kancelárii.)
 • „Start heating the upstairs.“ (Začni na poschodí kúriť.)

 

Používanie HomePodu na ovládanie miestnosti, v ktorej sa nachádza1

Ak máte HomePod1, môžete pomocou neho jedným príkazom ovládať všetky súčasti príslušenstva HomeKit v rovnakej miestnosti. Jednoducho povedzte „Hey Siri“ a potom napríklad:

 • „Turn off the lights.“ (Zhasni.)
 • „Turn on the fan.“ (Zapni ventilátor.)
 • „Turn off the light switch.“ (Vypni prepínač svetiel.)

 

Nastavenie scény pomocou Siri

Pomocou scén môžete ovládať viaceré súčasti príslušenstva naraz. Siri vám tiež umožňuje nastavovať scény len pomocou hlasu. Tu je niekoľko príkladov:

 • „Hey Siri, good night.“ (Hej, Siri, dobrú noc.)
 • „Hey Siri, I'm home.“ (Hej, Siri, som doma.)
 • „Hey Siri, set my reading scene.“ (Hej, Siri, nastav mi scénu na čítanie.)

Kontrola stavu domácnosti

Ste v posteli a chcete zistiť, či ste na poschodí nenechali svietiť? Siri to vie. Povedzte „Hey Siri“ a potom napríklad:

 • „Are the lights on downstairs?“ (Sú dole zapnuté svetlá?)
 • „Is my garage door open?“ (Nemám otvorenú garáž?)

 

Ovládanie príslušenstva na diaľku2

Ak máte nastavené centrum domácnosti, môžete pomocou Siri ovládať domácnosť, aj keď ste preč. Povedzte „Hey Siri“ a potom napríklad:

 • „Turn off the lights in my Trnava house.“ (Zhasni v mojom dome v Trnave.)
 • „Turn off the fan in the living room.“ (Vypni ventilátor v obývačke.)
 • „Set the lake house to 22 degrees.“ (Nastav teplotu v dome pri jazere na 22 stupňov.)

  

 1. HomePod nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.
 2. Keď zariadenie zamknete, niektoré súčasti príslušenstva nie je možné ovládať prostredníctvom Siri. Zariadenie je napríklad potrebné odomknúť predtým, ako budete môcť použiť Siri na odomknutie dverí.

Dátum zverejnenia: