Ak sa na zariadení Apple zobrazuje upozornenie „Príslušenstvo pravdepodobne nie je podporované“

Toto upozornenie sa môže zobraziť, keď je príslušenstvo poškodené, nie je certifikované spoločnosťou Apple, nie je vaším zariadením podporované alebo keď má vaše zariadenie alebo príslušenstvo poškodený či znečistený port. Prečítajte si, čo s tým môžete urobiť.

Aktualizujte na najnovšiu verziu systému iOS

Niektoré príslušenstvá môžu vyžadovať najnovšiu verziu systému iOS. Uistite sa, že ste aktualizovali na najnovšiu verziu systému iOS.

Skontrolujte, či je príslušenstvo kompatibilné

Ak sa príslušenstvo pokúšate použiť prvýkrát, skontrolujte, či je s vaším zariadením kompatibilné. Niektoré príslušenstvá fungujú len s určitými modelmi iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. Ak neviete, či je to aj váš prípad, obráťte sa na výrobcu.

Skontrolujte pripojenia

Odpojte príslušenstvo, znova ho pripojte a pozrite sa, či sa upozornenie prestalo zobrazovať. Ak sa zobrazuje aj naďalej, skontrolujte, či konektor na príslušenstve alebo na zariadení nie je poškodený alebo znečistený. V prípade potreby opatrne odstráňte nečistoty a vyčistite konektor na zariadení.

Viac informácií

Ak sa toto upozornenie zobrazí, aj keď nemáte pripojené žiadne príslušenstvo, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: