Zobrazuje sa upozornenie, že príslušenstvo nie je podporované

Existuje viacero dôvodov, prečo sa na iPhone, iPade alebo iPode touch môže zobrazovať podobné upozornenie. Prečítajte si, ako v takom prípade postupovať.

Toto upozornenie sa môže zobrazovať v nasledujúcich situáciách:

  • Príslušenstvo je chybné, poškodené alebo nemá certifikáciu spoločnosti Apple.
  • Vaše zariadenie nepodporuje dané príslušenstvo.
  • Vaše zariadenie so systémom iOS má znečistený alebo poškodený konektor.

Pokúste sa problém vyriešiť vykonaním týchto krokov:

Aktualizácia na najnovšiu verziu systému iOS

Niektoré príslušenstvá môžu vyžadovať najnovšiu verziu systému iOS. Uistite sa, že vaše zariadenie je aktualizované na najnovšiu verziu systému iOS.

Skontrolujte, či je príslušenstvo kompatibilné

Ak sa príslušenstvo pokúšate použiť prvýkrát, skontrolujte, či je s vaším zariadením kompatibilné. Niektoré príslušenstvá fungujú len s určitými modelmi iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. Ak neviete, či je to aj váš prípad, obráťte sa na výrobcu.

Skontrolujte pripojenia

Odpojte príslušenstvo, znova ho pripojte a skontrolujte, či sa upozornenie prestalo zobrazovať. Ak sa zobrazuje aj naďalej, skontrolujte, či konektor na príslušenstve alebo na zariadení nie je poškodený alebo znečistený. V prípade potreby opatrne odstráňte nečistoty a vyčistite konektor.

Ak sa toto upozornenie zobrazuje, aj keď nemáte pripojené žiadne príslušenstvo, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: