Aplikácia GarageBand pre iOS 2.3 a aplikácie cloudových úložísk iných poskytovateľov v systéme iOS 11

V aplikácii GarageBand pre iOS 2.3 môžete skladby ukladať lokálne do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch, prípadne len na iCloud Drive.

V systéme iOS 11 môžete projekty aplikácie GarageBand pre iOS 2.3 spravovať spolu s aplikáciou Súbory. Aj keď aplikácia Súbory podporuje cloudové úložiská iných poskytovateľov, projekty aplikácie GarageBand nie je možné ukladať do nasledujúcich služieb:

 • DropBox
 • Google Drive
 • Box
 • Microsoft OneDrive

Aplikácia GarageBand ukladá každý projekt ako balík, ktorý predstavuje kolekciu audiosúborov a ďalších položiek použitých v projekte skombinovaných do jedného súboru. Vyššie uvedené služby nepodporujú projekty aplikácie GarageBand ani iných externých aplikácií, ktoré generujú balíky systému iOS.

Keď vytvárate novú skladbu, vytvorte ju na iCloud Drive alebo lokálne v zariadení.

 1. V prehliadači Moje skladby klepnite na položku Prechádzať. 
 2. V menu Prechádzať klepnite na položku iCloud Drive alebo na položku Na mojom [zariadenie].
 3. Ak ste vybrali položku iCloud Drive, klepnite na priečinok GarageBand pre iOS. Ak ste vybrali položku Na mojom [zariadenie], klepnite na priečinok GarageBand.
 4. Klepnite na položku Vytvoriť dokument. Keď v skladbe niečo zmeníte, aplikácia GarageBand ju bude automaticky ukladať do vybraného umiestnenia, kým ju nepremiestnite.

Prehliadač Moje skladby v zobrazení Prechádzať

Presunutie alebo skopírovanie projektu aplikácie GarageBand do iného umiestnenia

Ak chcete existujúci projekt presunúť do iného umiestnenia, musíte ho presunúť do umiestnenia vo vašom zariadení alebo na iCloud Drive. Nepokúšajte sa projekt presunúť ani skopírovať do služby Dropbox, Google Drive alebo Microsoft OneDrive.

 1. V prehliadači Moje skladby alebo v aplikácii Súbory vyhľadajte požadovanú skladbu. Môžete klepnúť na položku Prechádzať a prejsť do umiestnenia skladby, klepnúť na položku Posledné a zobraziť posledné súbory alebo zadať názov skladby do vyhľadávacieho poľa.
 2. Klepnite na položku Vybrať a potom klepnite na skladbu, ktorú chcete skopírovať alebo presunúť. Zobrazí sa na nej symbol zaškrtnutia.
 3. Klepnite na položku Presunúť a vyberte možnosť iCloud Drive alebo Na mojom [zariadenie]. 
 4. V závislosti od vybraného umiestnenia klepnite na položku Presunúť alebo Kopírovať.

Ak ste v Macu presunuli súbor projektu aplikácie GarageBand pre iOS do cloudovej služby iného poskytovateľa, v zariadení so systémom iOS k nemu prístup prostredníctvom danej služby mať nebudete. Na Macu sa uistite, že sú všetky projekty aplikácie GarageBand pre iOS uložené na iCloud Drive v priečinku GarageBand pre iOS.

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: