Úprava správania prehľadávania SMB v systéme macOS

V systéme macOS High Sierra 10.13 a novších verziách sú predvolené nastavenia prehľadávania sieťových priečinkov, ako sú zdieľané jednotky SMB (Server Message Block), pre väčšinu organizácií a používateľov ideálne. Môžete ich však upraviť, aby sa prehľadávanie SMB v podnikových prostrediach optimalizovalo.

Tento článok je určený pre správcov podnikových systémov a systémov vzdelávacích inštitúcií.

Mac určuje, ako sa má zobraziť každé okno a jeho obsah, na základe zhromaždených informácií o súboroch, ako sú popisy, značky a ďalšie formy metadát.

V systéme macOS Sierra 10.12 a starších verziách Mac zhromaždí všetky metadáta pre súbory v priečinku, porovná ich so súborom .DS_Store priečinka a potom zobrazí obsah priečinka. V systéme macOS High Sierra 10.13 a novších verziách sa toto správanie trochu zmenilo: Ak je priečinok usporiadaný alfanumericky, obsah sa zobrazí okamžite a Finder potom zhromaždí a porovná zvyšok metadát priečinka.

Zrýchlenie prehľadávania zdieľaných sieťových jednotiek

Ak chcete urýchliť prehľadávanie súborov na jednotkách SMB, môžete systému macOS zabrániť v čítaní súborov .DS_Store na zdieľaných jednotkách SMB. Finder potom použije iba základné informácie a okamžite zobrazí obsah každého priečinka usporiadaný alfanumericky. Použite tento príkaz Terminálu:

defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores -bool TRUE

Potom sa odhláste z účtu systému macOS a znova sa prihláste.

Ak chcete usporadúvanie znova povoliť, použite tento príkaz:

defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores -bool FALSE

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: