O Utilite zabezpečeného štartovania

Používajte Utilitu zabezpečeného štartovania, aby ste mali istotu, že sa váš Mac vždy spúšťa z určeného štartovacieho disku a vždy z legitímneho, dôveryhodného operačného systému.

Utilita zabezpečeného štartovania je k dispozícii iba na počítačoch Mac, ktoré majú bezpečnostný čip Apple T2, a ponúka tri funkcie na zabezpečenie Macu pred neautorizovaným prístupom: ochranu firmvéru heslom, zabezpečené štartovanie a externé štartovanie.

Otvorenie Utility zabezpečeného štartovania:

  1. Zapnite Mac, a hneď ako zbadáte logo Apple, podržte kombináciu klávesov Command (⌘) a R. Mac sa spustí z obnovovacej partície macOS.
  2. Keď sa vám zobrazí okno Utility macOS, v lište vyberte položky Utility > Utilita zabezpečeného štartovania.
  3. Pri zobrazení výzvy na autentifikáciu kliknite na položku Zadať heslo macOS, potom vyberte správcovský účet a zadajte jeho heslo.

Ochrana firmvéru heslom

Heslo firmvéru zabráni každému, kto nemá heslo, v spustení z iného než určeného štartovacieho disku. Ak si chcete nastaviť heslo firmvéru, kliknite na položku Zapnúť heslo firmvéru a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke. Prečítajte si ďalšie informácie o heslách firmvéru.

Okrem toho môžete použiť aj externé štartovanie, ktoré aj tým, čo heslo firmvéru poznajú, zabráni v spustení z externého média.

Zabezpečené štartovanie

Táto funkcia zaistí, že Mac sa spustí iba z pravého a dôveryhodného operačného systému. Prečítajte si ďalšie informácie o zabezpečenom štartovaní.

Externé štartovanie

Táto funkcia ovláda, či sa Mac môže spustiť z externého pevného disku, USB disku alebo iného externého média. Predvoleným a najbezpečnejším nastavením je možnosť Zakázať štartovanie z externých médií. Keď je vybraté toto nastavenie, Mac sa nedá spustiť zo žiadneho externého média:

  • Nastavenia štartovacieho disku zobrazia správu, že bezpečnostné nastavenia vášmu Macu nepovoľujú použiť externý štartovací disk.
  • Správca štartovania vám umožní vybrať externý štartovací disk, no tým sa Mac reštartuje a potom sa v ňom zobrazí správa, že bezpečnostné nastavenia danému Macu nepovoľujú použiť externý štartovací disk. Zariadenie následne budete môcť reštartovať z aktuálneho štartovacieho disku alebo budete môcť vybrať iný štartovací disk. 

Povolenie použitia externého štartovacieho disku v Macu:

  1. Otvorte Utilitu zabezpečeného štartovania.
  2. Vyberte položku Povoliť štartovanie z externých médií.
    Mac nepodporuje štartovanie zo sieťových zväzkov bez ohľadu na to, či povolíte štartovanie z externých médií.
  3. Ak chcete vybrať externý štartovací disk pred reštartovaním Macu, ukončite Utilitu zabezpečeného štartovania a potom vyberte menu Apple () > Štartovací disk.
Dátum zverejnenia: