Sťahovanie ďalších bezplatných zvukov v aplikácii GarageBand pre iOS

V aplikácii GarageBand pre iOS 2.3 môžete prostredníctvom knižnice zvukov sťahovať ďalšie bezplatné balíky zvukov a používať ich v skladbách. Balíky zvukov obsahujú jednotlivé dotykové nástroje, slučky Apple Loops, šablóny Live Loops alebo ich kombinácie a predvoľby gitár a nástrojov.

Knižnicu zvukov je možné otvoriť z prehliadača zvukov, prehliadača Live Loops a z nástrojov, u ktorých sú k dispozícii na stiahnutie ďalšie zvuky. Ak chcete otvoriť knižnicu zvukov, zariadenie musí byť pripojené na internet.

Otvorenie knižnice zvukov

Ak chcete knižnicu zvukov otvoriť z prehliadača zvukov:

 • V existujúcej skladbe klepnutím na tlačidlo Tlačidlo prehliadača zvukov otvorte prehliadač zvukov, ťahajte prstom, kým sa nezobrazí knižnica zvukov, a potom klepnite na položku Knižnica zvukov.
 • Ak ste vytvorili novú skladbu, prehliadač zvukov sa otvorí automaticky. Ťahajte prstom, kým sa nezobrazí knižnica zvukov, a potom klepnite na položku Knižnica zvukov.

Ak chcete knižnicu zvukov otvoriť z nástroja, ako je Drummer:

 1. Ak je to potrebné, vyberte v zobrazení Stopy stopu Drummera a potom klepnite na tlačidlo Tlačidlo Drummer na ovládacej lište na ovládacej lište.
 2. Klepnite na názov Drummera a potom klepnite na položku „Získať ďalších Drummerov“. Číslo vyjadruje, koľko ďalších Drummerov je k dispozícii.

Ak chcete otvoriť knižnicu zvukov zo skladby Live Loops:

 • V existujúcej skladbe klepnutím na tlačidlo Tlačidlo prehliadača zvukov otvorte prehliadač šablón a potom klepnite na položku Knižnica zvukov.
 • Ak ste vytvorili novú skladbu Live Loops, prehliadač šablón sa otvorí automaticky. Klepnite na položku Knižnica zvukov.

Obrazovka Knižnica zvukov

Prechádzanie knižnice zvukov

Po otvorení môžete knižnicu zvukov prechádzať ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

 • Po klepnutí na dlaždicu sa zobrazia ďalšie zvuky. 
 • Po klepnutí na položku Náhľad si môžete vypočuť ukážky zvukov.
 • Rolovaním môžete zobraziť ďalšie informácie o príslušnom balíku zvukov (vrátane veľkosti súboru).
 • Po klepnutí na položku Získať sa zvuky stiahnu do vášho zariadenia.
 • Ak chcete stiahnutý balík zvukov vymazať, klepnite na príslušnú dlaždicu a potom klepnite na položku Vymazať.

Podrobnosti o balíku zvukov na obrazovke

Dátum zverejnenia: