Prechádzanie skladieb aplikácie GarageBand pre iOS

Na prezeranie a správu skladieb a audiosúborov aplikácie GarageBand na iPhone alebo iPade slúži prehliadač Moje skladby alebo aplikácia Súbory.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Prehliadač Moje skladby v aplikácii GarageBand spolu s aplikáciou Súbory v systéme iOS 11 zabezpečujú synchronizáciu skladieb vo všetkých vašich zariadeniach so systémom iOS. Prechádzanie skladieb, keď je otvorená nejaká skladba:

 • Na iPhone klepnite na ikonu Ikona Moje skladby a potom na položku Moje skladby.
 • Na iPade klepnite na položku Moje skladby.

Prehliadač Moje skladby v zobrazení Prechádzať

Prechádzanie skladieb

Ak chcete prechádzať umiestnenia s uloženými skladbami, klepnite v prehliadači Moje skladby na položku Prechádzať (je možné, že budete musieť klepnúť viackrát). V menu Prechádzať klepnite na umiestnenie, ktoré chcete otvoriť v prehliadači. Medzi dostupné umiestnenia patrí napríklad úložisko zariadenia a iCloud Drive.

Skladby môžete prechádzať aj niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • Ak si chcete pozrieť nedávno otvorené skladby, klepnite na položku Posledné.
 • Ak chcete vyhľadať konkrétnu skladbu, klepnite do vyhľadávacieho poľa v hornej časti okna a zadajte názov alebo časť názvu hľadanej skladby.
 • Ak chcete skladby zoradiť podľa rôznych kritérií, klepnite na položku Názov, Dátum, Veľkosť alebo Značka. 
 • Ak chcete dokumenty zobraziť ako miniatúry alebo ako zoznam, klepnite na ikonu Ikona Zobraziť ako zoznam.
 • Ak si chcete pozrieť dokumenty označené značkou, klepnite v menu Prechádzať na príslušnú značku.

Usporiadanie skladieb pomocou priečinkov a značiek

Skladby si môžete usporiadať ukladaním do vytvorených priečinkov. Pri vytváraní priečinka postupujte takto:

 1. V prehliadači Moje skladby klepnite na položku Prechádzať a potom klepnite na požadované umiestnenie. 
 2. Potiahnite prstom nadol a klepnite na ikonu Ikona Vytvoriť nový priečinok.
 3. Zadajte názov nového priečinka a klepnite na položku Hotovo.
 4. Ak chcete v priečinku vytvoriť nový dokument, otvorte požadovaný priečinok a klepnite na položku Vytvoriť dokument. Aplikácia GarageBand bude skladbu automaticky ukladať do daného umiestnenia, kým ju nepresuniete.

Na usporiadanie skladieb a audiosúborov môžete používať aj značky. Značky umožňujú rýchle vyhľadanie požadovanej skladby alebo iného súboru.

Označenie skladby

 1. Klepnite na položku Vybrať a potom klepnite na miniatúru dokumentu, na ktorej sa tým zobrazí symbol zaškrtnutia.
 2. Na iPade klepnite na položku Zdieľať, na iPhone klepnite na ikonu Ikona Zdieľať a potom klepnite na ikonu Ikona Pridať značku.
 3. Môžete vybrať existujúcu značku alebo vytvoriť novú. Vytvorenie novej značky:
  • Klepnite na položku Pridať novú značku.
  • Zadajte názov značky a vyberte farbu.
  • Klepnite na položku Pridať značku. Novou značkou môžete označovať dokumenty. Daná značka sa zobrazí aj v menu Prechádzať.

Správa značiek

 1. Klepnutím na položku Prechádzať otvorte menu Prechádzať a potom klepnite na položku Upraviť.
 2. Klepnite na názov existujúce značky.
 3. Potom zadajte názov novej značky.
 4. Klepnite na položku Hotovo.

Správa skladieb

Skladby môžete zdieľať, presúvať, kopírovať a mazať v prehliadači Moje skladby alebo v aplikácii Súbory. Klepnite na položku Vybrať, potom na miniatúru dokumentu, aby sa na nej zobrazil symbol zaškrtnutia, a nakoniec na požadovanú možnosť v dolnej časti obrazovky.

 • Ak chcete skladbu zdieľať, klepnite na iPade na položku Zdieľať, prípadne na iPhone na ikonu Ikona Zdieľať, a potom vyberte spôsob zdieľania skladby.
 • Ak chcete skladbu presunúť alebo skopírovať do iného priečinka alebo iného umiestnenia, klepnite na iPade na položku Presunúť, prípadne na iPhone na ikonu Ikona Presunúť, vyberte nové umiestnenie a potom klepnite na položku Kopírovať alebo Presunúť. Pri kopírovaní skladieb z umiestnenia na iCloud Drive do umiestnenia v zariadení zostávajú ich kópie aj v pôvodnom umiestnení.
 • Ak chcete skladbu vymazať, klepnite na iPade na položku Vymazať, prípadne na iPhone na ikonu Ikona Kôš.

Práca s audiosúbormi

Audiosúbory, s ktorými chcete pracovať v aplikácii GarageBand pre iOS 2.3, môžete do zariadenia so systémom iOS pridať pomocou funkcie Zdieľanie súborov v iTunes na Macu alebo PC. V zariadení so systémom iOS sa potom k týmto súborom dostanete v priečinku GarageBand File Transfer.

Pridanie audiosúborov do zariadenia pomocou funkcie Prenos súborov v iTunes:

 1. Otvorte iTunes v Macu alebo v PC.
 2. Pripojte iPad alebo iPhone k počítaču pomocou USB kábla, ktorý ste dostali spolu so zariadením.
 3. Kliknite na zariadenie v iTunes. Získajte pomoc, ak ho nemôžete nájsť
 4. Na ľavom postrannom paneli kliknite na položku Zdieľanie súborov.
 5. Vyberte položku GarageBand a potiahnite súbory z priečinka alebo okna na zoznam Dokumenty, čím sa skopírujú do zariadenia.

Ak upgradujete na aplikáciu GarageBand pre iOS 2.3 a máte v zariadení existujúce audiosúbory, aplikácia GarageBand ich po upgradovaní automaticky presunie do priečinka GarageBand File Transfer. 

Pridanie audiosúborov do skladby

Audiosúbor pridaný do priečinka GarageBand File Transfer môžete pridať do svojej skladby.

 1. Na zariadení so systémom iOS otvorte aplikáciu GarageBand a potom otvorte skladbu, do ktorej chcete pridať audiosúbor.
 2. V prípade potreby klepnutím na ikonu Ikona zobrazenia Stopy otvorte skladbu v zobrazení Stopy.
 3. Klepnutím na ikonu Ikona prehliadača Slučky otvorte prehliadač Slučky. Ak sa zobrazí dialógové okno s otázkou, či chcete súbory presunúť do priečinka GarageBand File Transfer, klepnite na položku Presunúť súbory.
 4. Klepnite na položku Audiosúbory a potiahnite súbor v aplikácii GarageBand do oblasti Slučky.

Pridávanie audiosúborov z cloudovej služby iného poskytovateľa

Ak chcete pridať audiosúbory uložené v cloudovej službe iného poskytovateľa alebo v inom umiestnení, skopírujte ich pomocou aplikácie Súbory do priečinka GarageBand File Transfer.

 1. Otvorte aplikáciu Súbory a potom klepnite na položku Prechádzať.
 2. V menu Prechádzať klepnite na umiestnenie, v ktorom je súbor uložený, a vyhľadajte požadovaný súbor.
 3. Klepnite na položku Vybrať a potom na požadovaný súbor, na ktorom sa tým zobrazí symbol zaškrtnutia.
 4. Klepnite na položku Presunúť, klepnite na položku Na mojom [zariadenie] a nakoniec klepnite na priečinok GarageBand.
 5. Klepnite na priečinok GarageBand File Transfer a potom klepnite na položku Kopírovať. Súbor teraz môžete pridať do skladby pomocou prehliadača Slučky v aplikácii GarageBand.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: