Používanie symbolov Animoji v iPhone a iPade Pro

Na kompatibilnom iPhone alebo iPade Pro môžete vytvárať vlastné symboly Animoji, ktoré hovoria vaším hlasom a napodobujú výrazy vašej tváre.

Na používanie Animoji je potrebný iPhone X alebo novší, 11-palcový iPad Pro alebo 12,9-palcový iPad Pro (3. generácia) alebo novší. Zistite, či je vaše zariadenie kompatibilné.

 

Vytváranie a odosielanie symbolov Animoji

Môžete si vytvoriť vlastný symbol Animoji a zdieľať ho s kýmkoľvek, kto má zariadenie so systémom iOS, Mac alebo smartfón:

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na ikonu vytvorte novú správu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 2. Klepnite na ikonu Ikona Animoji
 3. Vyberte symbol Animoji. Klepnutím na ikonu Sivý prúžok zobrazíte symbol Animoji na celej obrazovke.
 4. Pozerajte sa na iPhone alebo iPad tak, aby ste mali celú tvár ohraničenú rámčekom.
 5. Nahrávanie spustíte klepnutím na ikonu Ikona nahrávania. Nahrávanie zastavíte klepnutím na ikonu Ikona na zastavenie nahrávania. Môžete nahrať až 30 sekúnd.
 6. Ak si chcete zobraziť náhľad symbolu Animoji, klepnite na ikonu  v ľavom hornom rohu. Ak chcete pre rovnaký záznam vybrať iný symbol Animoji, klepnite naň. Ak chcete symbol Animoji vymazať, klepnite na ikonu .
 7. Klepnutím na ikonu Ikona Odoslať správu odošlite správu.

Na používanie Animoji potrebujete kompatibilný iPhone alebo iPad Pro.

 

Vytvorenie nálepky so symbolom Animoji

Svoje správy môžete ozdobovať vlastnými nálepkami so symbolmi Animoji. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na ikonu vytvorte novú správu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 2. Klepnite na ikonu Ikona Animoji
 3. Vyberte symbol Animoji a potom sa pozrite na iPhone alebo iPad tak, aby ste mali celú tvár ohraničenú rámčekom.
 4. Zmeňte výraz na tvári, stlačte a podržte symbol Animoji a potiahnite ho do konverzácie.

Prečítajte si viac o používaní nálepiek so symbolmi Animoji a Memoji.

Na používanie Animoji potrebujete kompatibilný iPhone alebo iPad Pro.

Uloženie symbolu Animoji

 1. Otvorte správu.
 2. Podržte symbol Animoji.
 3. Klepnite na položku Uložiť.

Môžete tiež klepnúť na Animoji v správe, čím sa otvorí na celej obrazovke, klepnúť na ikonu  a potom klepnúť na položku Uložiť video. Uložený symbol Animoji nájdete v zariadení so systémom iOS v aplikácii Fotky, nálepka so symbolom Animoji sa však uložiť nedá.

Na používanie Animoji potrebujete kompatibilný iPhone alebo iPad Pro.

Používanie symbolov Animoji s aplikáciou FaceTime

 1. Otvorte aplikáciu FaceTime a začnite hovor. 
 2. Po začatí hovoru klepnite na ikonu Ikona efektov.
 3. Klepnite na symbol Animoji alebo Memoji, ktorý chcete použiť.
 4. Pokračujte v hovore FaceTime s použitím symbolu Animoji. Ak chcete pokračovať bez neho, klepnite na ikonu Ikona X, prípadne sa vráťte do menu aplikácie FaceTime.

Ak chcete symbol Animoji alebo Memoji počas hovoru FaceTime zmeniť alebo odstrániť, zopakujte kroky 2 až 4.

Na používanie Animoji potrebujete kompatibilný iPhone alebo iPad Pro.

 

Používanie efektov kamery v symboloch Animoji

Vďaka efektom kamery môžete svoje konverzácie oživiť ešte viac. Ak chcete rýchlo vytvoriť a zdieľať fotku alebo video so symbolom Animoji, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na ikonu vytvorte novú správu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 2. Klepnite na ikonu Ikona kamery a urobte fotku alebo video.
 3. Klepnite na ikonu Ikona efektov, klepnite na ikonu Ikona Animoji a vyberte požadovaný symbol Animoji. Na fotku alebo do videa môžete pridať viacero efektov.
 4. Po vybratí požadovaného symbolu Animoji klepnite na ikonu  v pravom dolnom rohu a potom na ikonu Ikona sivého krúžku.
 5. Klepnutím na ikonu Ikona Odoslať správu odošlete. Môžete tiež klepnúť na položku Hotovo a pred odoslaním fotky pridať osobnú správu. Ak fotku nechcete odoslať, klepnite v jej pravom hornom rohu na ikonu Ikona X.

Na používanie Animoji potrebujete kompatibilný iPhone alebo iPad Pro.

Ďalšie možnosti správ

Na používanie Animoji potrebujete kompatibilný iPhone alebo iPad Pro.

Dátum zverejnenia: