Používanie symbolov Animoji v iPhone X a iPade Pro

V iPhone X a novšom, 11-palcovom iPade Pro alebo 12,9-palcovom iPade Pro (3. generácia) môžete vytvárať vlastné symboly Animoji, ktoré hovoria vaším hlasom a napodobujú výrazy vašej tváre.

 
Vytvorenie symbolu Animoji

Vytváranie a odosielanie symbolov Animoji

V iPhone X a novšom, 11-palcovom iPade Pro alebo 12,9-palcovom iPade Pro (3. generácia) si môžete vytvoriť vlastný symbol Animoji a zdieľať ho s kýmkoľvek, kto má zariadenie so systémom iOS, Mac alebo smartfón. Postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na ikonu Písanie správy začnite vytvárať novú správu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 2. Klepnite na ikonu Ikona Animoji
 3. Vyberte symbol Animoji. Klepnutím na ikonu Sivý prúžok zobrazíte symbol Animoji na celej obrazovke.
 4. Pozerajte sa na iPhone alebo iPad tak, aby ste mali celú tvár ohraničenú rámčekom.
 5. Nahrávanie spustíte klepnutím na ikonu Ikona nahrávania. Nahrávanie zastavíte klepnutím na ikonu Ikona na zastavenie nahrávania. Môžete nahrať až 30 sekúnd.
 6. Ak chcete zobraziť náhľad symbolu Animoji, klepnite na ikonu Ikona na opätovné prehranie správy v ľavom hornom rohu. Ak chcete pre rovnaký záznam vybrať iný symbol Animoji, klepnite naň. Ak chcete symbol Animoji vymazať, klepnite na ikonu Ikona Vymazať.
 7. Klepnutím na ikonu Ikona Odoslať správu odošlite správu.

Na používanie symbolov Animoji je potrebný iPhone X alebo novší, 11-palcový iPad Pro alebo 12,9-palcový iPad Pro (3. generácia).

Nálepka Animoji

Vytvorenie nálepky so symbolom Animoji

Svoje správy môžete ozdobovať vlastnými nálepkami so symbolmi Animoji. Postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na ikonu Písanie správy začnite vytvárať novú správu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 2. Klepnite na ikonu Ikona Animoji
 3. Vyberte symbol Animoji a potom sa pozrite na iPhone alebo iPad tak, aby ste mali celú tvár ohraničenú rámčekom.
 4. Zmeňte výraz na tvári, stlačte a podržte symbol Animoji a potiahnite ho do konverzácie.

Na používanie symbolov Animoji a Memoji je potrebný iPhone X alebo novší, 11-palcový iPad Pro alebo 12,9-palcový iPad Pro (3. generácia).

Uloženie symbolu Animoji

Ak si chcete uložiť vytvorený alebo prijatý symbol Animoji, postupujte takto:

 1. Otvorte správu.
 2. Podržte symbol Animoji.
 3. Klepnite na položku Uložiť.

Môžete tiež klepnúť na symbol Animoji v správe, čím sa otvorí na celej obrazovke, klepnúť na ikonu  a potom klepnúť na položku Uložiť video.

Uložený symbol Animoji nájdete v zariadení so systémom iOS v aplikácii Fotky, nálepka Animoji sa však uložiť nedá.

Na používanie symbolov Animoji a Memoji je potrebný iPhone X alebo novší, 11-palcový iPad Pro alebo 12,9-palcový iPad Pro (3. generácia).

Animoji v aplikácii FaceTime

Používanie symbolov Animoji s aplikáciou FaceTime

 1. Otvorte aplikáciu FaceTime a začnite hovor. 
 2. Po začatí hovoru klepnite na ikonu Ikona efektov.
 3. Klepnite na symbol Animoji alebo Memoji, ktorý chcete použiť.
 4. Pokračujte v hovore FaceTime s použitím symbolu Animoji. Ak chcete pokračovať bez neho, klepnite na ikonu Ikona X, prípadne sa vráťte do menu aplikácie FaceTime.

Ak chcete symbol Animoji alebo Memoji počas hovoru FaceTime zmeniť alebo odstrániť, zopakujte kroky 2 až 4.

Na používanie symbolov Animoji a Memoji je potrebný iPhone X alebo novší, 11-palcový iPad Pro alebo 12,9-palcový iPad Pro (3. generácia).

Symbol Animoji s efektmi kamery

Používanie symbolov Animoji s efektmi kamery

Pomocou efektov kamery v systéme iOS 12 môžete svoje konverzácie oživiť ešte viac. Ak chcete rýchlo vytvoriť a zdieľať fotku alebo video so symbolom Animoji, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na ikonu Písanie správy začnite vytvárať novú správu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 2. Klepnite na ikonu Ikona kamery a urobte fotku alebo video.
 3. Klepnite na ikonu Ikona efektov, klepnite na ikonu Ikona Animoji a vyberte požadovaný symbol Animoji. Na fotku alebo do videa môžete pridať viacero efektov.
 4. Po vybratí požadovaného symbolu Animoji klepnite na ikonu Ikona X v pravom dolnom rohu a potom klepnite na ikonu Ikona sivého krúžku.
 5. Klepnutím na ikonu Ikona Odoslať správu odošlete. Môžete tiež klepnúť na položku Hotovo a pred odoslaním fotky pridať osobnú správu. Ak fotku nechcete odoslať, klepnite v jej pravom hornom rohu na ikonu Ikona X.

Na používanie symbolov Animoji a Memoji je potrebný iPhone X alebo novší, 11-palcový iPad Pro alebo 12,9-palcový iPad Pro (3. generácia).

Ďalšie možnosti správ

Dátum zverejnenia: