Používanie aplikácie FaceTime na Macu

Prečítajte si, ako cez FaceTime uskutočňovať individuálne alebo skupinové videohovory a audiohovory.

5 ľudí počas hovoru Skupinový FaceTime na Macu

ikona aplikácie FaceTime

Na uskutočňovanie audiohovorov alebo videohovorov cez FaceTime potrebujete internetové pripojenie a vstavaný alebo pripojený mikrofón alebo kameru. Potom už len stačí otvoriť aplikáciu FaceTime a prihlásiť sa pomocou Apple ID

 

Hovor FaceTime s jednou osobou

Uskutočnenie hovoru FaceTime

Otvorte aplikáciu FaceTime a do vyhľadávacieho poľa zadajte e-mailovú adresu alebo telefónne číslo osoby, ktorej chcete zavolať. Ak ju už máte v kontaktoch, stačí zadať jej meno.

 • Audiohovor FaceTime uskutočníte kliknutím na tlačidlo tlačidlo Audio FaceTime Audio.
 • Videohovor FaceTime uskutočníte kliknutím na tlačidlo tlačidlo Video FaceTime Video. 

Môžete tiež kliknúť na tlačidlo tlačidlo Siri v lište v lište a povedať Siri napríklad „FaceTime audio Lisa“ (Audio FaceTime s Lisou) alebo „FaceTime John“ (FaceTime s Johnom).


rozdeľovač

Prijatie hlásenia o žiadosti o individuálny FaceTime

 

Prijatie alebo odmietnutie hovoru FaceTime

Keď vám niekto zavolá cez FaceTime, v pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí hlásenie. Kliknite na možnosť Prijať alebo Odmietnuť alebo na prijatie či odmietnutie použite Touch Bar.

 • Kliknutím na tlačidlo tlačidlo Strieška nadol vedľa možnosti Prijať môžete hovor prijať ako audio FaceTime a nie video FaceTime. 
 • Kliknutím na tlačidlo tlačidlo Strieška nadol vedľa možnosti Odmietnuť môžete odoslať správu alebo si nastaviť pripomienku, aby ste sa volajúcemu ozvali neskôr.

Ak v Macu nechcete prijímať hovory FaceTime, otvorte FaceTime a potom v lište vyberte položky FaceTime > Vypnúť FaceTime.

rozdeľovač

Používanie funkcie Skupinový FaceTime

Ak ste si nainštalovali macOS Mojave 10.14.3 (a doplnkovú aktualizáciu macOS Mojave 10.14.31) alebo novšiu verziu, môžete sa cez Skupinový FaceTime rozprávať až s 32 ľuďmi.2 Vždy, keď niektorá z nich prehovorí, jej dlaždica sa automaticky zväčší.

Pridanie ľudí do nového hovoru Skupinový FaceTime

Uskutočnenie hovoru Skupinový FaceTime

 1. Otvorte aplikáciu FaceTime.
 2. Zadajte mená kontaktov, e-maily alebo telefónne čísla.
 3. Kliknutím na tlačidlo tlačidlo Audio FaceTime alebo tlačidlo Video FaceTime začnite hovor FaceTime. 

Ak chcete uskutočniť hovor Skupinový FaceTime zo skupiny v nedávno použitých kontaktoch, kliknite na ikonu ikona Nový videohovor FaceTime a potom hovor začnite kliknutím na ikonu ikona FaceTime.

Hovor Skupinový FaceTime môžete uskutočniť aj zo Správ. Stačí prejsť do konverzácie, kliknúť na položku Detaily a potom kliknúť na tlačidlo tlačidlo Videohovor FaceTime alebo tlačidlo Audiohovor FaceTime.

Prijatie hlásenia funkcie Skupinový FaceTime

Prijatie alebo odmietnutie hovoru Skupinový FaceTime

K hovoru Skupinový FaceTime, ktorý začal niekto iný, sa môžete pripojiť niekoľkými spôsobmi:

 • Klepnite na hlásenie v centre hlásení alebo na zamknutej ploche a potom klepnite na ikonu ikona FaceTime
 • Ak sa chcete pripojiť k hovoru Skupinový FaceTime zo Správ, v skupinovej konverzácii v Správach kliknite na položku Pripojiť sa. 
 • Ak sa chcete pripojiť k hovoru z aplikácie FaceTime, kliknite na ikonu ikona FaceTime vedľa aktívneho hovoru a potom sa kliknutím na ikonu ikona FaceTime pripojte k danému hovoru.

Pridanie účastníka do hovoru Skupinový FaceTime

 1. Kliknutím na tlačidlo tlačidlo Postranný panel si zobrazte postranný panel.
 2. Kliknutím na tlačidlo tlačidlo Pridať osobu pridajte osobu.
 3. Zadajte meno, e-mail alebo telefónne číslo kontaktu a potom kliknite na položku Pridať.

rozdeľovač

Zmena nastavení počas hovoru

Keď počas hovoru posuniete kurzor nad okno aplikácie FaceTime, zobrazí sa vám ovládanie na obrazovke.

 

tlačidlo Postranný panel

Kliknutím si zobrazíte postranný panel alebo ho skryjete. Tu môžete pridať tlačidlo Pridať osobu ďalších ľudí, zobraziť si účastníkov hovoru a poslať im všetkým správu tlačidlo Správa.

 

tlačidlo Stíšiť mikrofón

Kliknutím stíšite mikrofón alebo jeho stíšenie zrušíte.

tlačidlo Stíšiť video

Kliknutím stíšite video alebo jeho stíšenie zrušíte.

tlačidlo Na celej obrazovke

Kliknutím zväčšíte hovor FaceTime na celú obrazovku.

 

tlačidlo Ukončiť hovor

Kliknutím ukončíte hovor FaceTime.

 

1. macOS Mojave 10.14.3 (build 18D109) a novšia verzia zahŕňa obsah doplnkovej aktualizácie macOS Mojave 10.14.3. Prečítajte si ďalšie informácie o aktualizácii systému macOS.

2. V závislosti od modelu Macu FaceTime zobrazuje naraz 4 až 9 videodlaždíc naživo. Videodlaždice sa zobrazujú u 4 až 9 najaktívnejších rečníkov, zatiaľ čo u ostatných účastníkov sa zobrazuje výkričník.

Služba FaceTime nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Dátum zverejnenia: