Používanie apky FaceTime na Macu

Apka FaceTime umožňuje ľahko uskutočňovať videohovory a audiohovory. Potrebujete len širokopásmové pripojenie na internet a vstavaný alebo pripojený mikrofón a kameru.

Obrázok prebiehajúceho skupinového FaceTime hovoru 


Uskutočnenie FaceTime hovoru

 1. Otvorte apku FaceTime.
 2. Kliknite na tlačidlo Nový FaceTime . Ak sa vo vašej verzii apky FaceTime nezobrazuje, tento krok preskočte.
 3. Zadajte meno, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo osoby, ktorej chcete zavolať. V systéme macOS Mojave alebo novšom môžete na uskutočnenie skupinového FaceTime hovoru zadať viac ako jednu osobu (až 32 osôb).
 4. Ak chcete uskutočniť videohovor, kliknite na tlačidlo FaceTime alebo na šípku tlačidla Šípka dole a vyberte položku Audio FaceTime. Ak sa toto tlačidlo nezobrazuje, kliknite na tlačidlo Video alebo Audio.
  Spustenie FaceTime hovoru so skupinou ľudí: zakrúžkované tlačidlo FaceTime
 5. Ak voláte skupine, mala by sa zobraziť dlaždica pre každú osobu v skupine. Na dlaždici sa zobrazuje text „Čakám“, kým daná osoba neodpovie. Ak nevidíte žiadne dlaždice, hovor uskutočnite kliknutím na tlačidlo FaceTime  na postrannom paneli.
 6. Ak chcete hovor opustiť, kliknite na tlačidlo Ukončiť . Ak opustíte skupinový hovor, všetci ostatní v skupine zostanú v hovore, kým sa nerozhodnú odísť.

Počas skupinového FaceTime hovoru fungujú videodlaždice takto:

 • Najaktívnejší hovoriaci sa zobrazujú v živých videodlaždiciach. Ostatní účastníci sa zobrazujú v rade dlaždíc nižšie. V tomto zobrazení sa dlaždice pohybujú a dlaždica hovoriaceho sa automaticky zväčšuje. Tomuto pohybu môžete v systéme macOS Catalina alebo novšom zabrániť: na lište FaceTime vyberte FaceTime > Nastavenia a potom zrušte označenie položky Hovoriaci účastník.
 • Počnúc systémom macOS Monterey môžete všetky dlaždice zobrazovať v jednotnej mriežke, ak hovor zahŕňa najmenej 4 účastníkov: kliknite na tlačidlo Mriežka zobrazené v pravom hornom rohu okna. V tomto zobrazení sa automaticky zvýrazní dlaždica hovoriaceho účastníka.
 • Kliknutím na dlaždicu zobrazíte meno danej osoby. Dvojitým kliknutím na dlaždicu ju zväčšíte.
 • Na dlaždici sa zobrazí výkričník , keď pripojenie na internet nie je dostatočne rýchle na zobrazenie videa danej osoby.

 


Pridanie osoby do FaceTime hovoru

Každý účastník hovoru, ktorý používa apku FaceTime, môže do hovoru pridať ďalších ľudí.

 1. Počas prebiehajúceho hovoru kliknite na tlačidlo na postrannom paneli  v apke FaceTime a potom kliknite na tlačidlo Pridať  na postrannom paneli.
 2. Zadajte meno, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo novej osoby a kliknite na Pridať.
 3. Kliknutím na tlačidlo Zavolať vedľa mena osoby na postrannom paneli jej zavoláte. 

Ak bol pre hovor vytvorený odkaz na FaceTime, každý, kto má odkaz, ho môže zdieľať s kýmkoľvek, kto sa má k hovoru pripojiť. 

 


Odkazy na FaceTime uľahčujú plánovanie FaceTime hovoru, pretože všetkým účastníkom môžete poslať odkaz ešte pred začiatkom hovoru. Pomocou odkazov na FaceTime môžete pozvať priateľov so zariadeniami s Androidom a Windowsom, aby sa pripojili k hovoru. Prostredníctvom tohto odkazu sa môžu pripojiť z prehliadača, keď používajú najnovšiu verziu prehliadača Chrome alebo Edge.

Vytvorenie a zdieľanie odkazu na FaceTime

Vyžaduje sa systém macOS Monterey alebo novší

 1. Otvorte apku FaceTime na Macu so systémom macOS Monterey alebo novším. 
 2. Kliknutím na Vytvoriť odkaz otvorte menu zdieľania. Potom môžete skopírovať odkaz alebo vybrať jednu z ďalších možností zdieľania.
 3. Po jeho vytvorení sa odkaz zobrazí na postrannom paneli okna apky FaceTime, ako je to znázornené nižšie.
 4. Keď budete chcieť začať hovor, dvakrát kliknite na Odkaz na FaceTime na postrannom paneli alebo na tlačidlo FaceTime  vedľa neho. Potom kliknite na Pripojiť sa.
 5. Keď ostatní otvoria odkaz na FaceTime a kliknú na Pripojiť sa, je potrebné umožniť im pripojiť sa k hovoru.
  • Ak im chcete umožniť pripojiť sa k hovoru, kliknite na symbol zaškrtnutia  pri ich mene.
  • Ak chcete ich žiadosť o pripojenie sa k hovoru odmietnuť, kliknite na tlačidlo odmietnutia  pri ich mene.
  • Ak ich chcete odstrániť z hovoru, ku ktorému sa pripojili, do 30 sekúnd kliknite na tlačidlo odstránenia .

Ak chcete odkaz na FaceTime vymazať, kliknite na tlačidlo Informácie  vedľa odkazu na postrannom paneli a potom kliknite na Vymazať odkaz. Keď odkaz vymažete, už nebudete upozornení, keď ho niekto použije, a každý, kto ho použije, uvidí len to, že čaká na prístup.

Okno FaceTime po kliknutí na tlačidlo Informácie vedľa položky Odkaz na FaceTime 

Odkaz môžete vytvoriť aj v apke Kalendár. Pri pridávaní novej udalosti kliknite na tlačidlo FaceTime vedľa položky „Pridať polohu alebo videohovor“ a vyberte FaceTime. Vďaka odkazu na FaceTime, ktorý je bez problémov pripojený k udalosti kalendára, budú všetci pozvaní presne vedieť, kedy a kde sa majú stretnúť.

Pripojenie k hovoru pomocou odkazu na FaceTime

 1. Kliknite na odkaz na FaceTime. Ak používate zariadenie, ktoré nemôže otvoriť odkaz v apke FaceTime, odkaz sa otvorí vo webovom prehliadači. V zariadeniach s Androidom a Windowsom podporujú odkazy na FaceTime najnovšie verzie prehliadačov Google Chrome a Microsoft Edge.
 2. Pri pripájaní k hovoru z webového prehliadača sa najskôr zobrazí výzva na zadanie mena, aby ste sa mohli pripojiť ku konverzácii. Potom kliknite na Pokračovať.
  Okno FaceTime v prehliadači: zadajte svoje meno
 3. Kliknite na Pripojiť sa a počkajte, kým vám nebude umožnený prístup.

Prečítajte si viac o pripojení k FaceTime hovoru zo zariadenia s Androidom alebo Windowsom.

 


Prijatie hovoru cez FaceTime

V hlásení, ktoré sa zobrazí na vašom Macu, kliknutím na Prijať prijmite hovor v apke FaceTime. Ak kliknete na šípku tlačidlo Strieška nadol vedľa možnosti Prijať, môžete hovor prijať ako audio a nie video. Ak kliknete na šípku vedľa možnosti Odmietnuť, môžete volajúcemu poslať správu alebo nastaviť pripomienku, aby ste mu zavolali neskôr. 

Hlásenie FaceTime: prijať alebo odmietnuť 

V hláseniach s výzvou na pripojenie k skupinovému FaceTime hovoru sa zobrazuje tlačidlo Pripojiť sa. Kliknutím naň otvoríte apku FaceTime a potom sa k hovoru pripojíte priamo z apky.

 


Odovzdanie hovoru na niektoré z vašich ďalších zariadení

Vyžaduje sa systém macOS Ventura alebo novší, iOS 16 alebo novší a iPadOS 16 alebo novší

Presunutie prebiehajúceho hovoru do iPhonu, iPadu alebo iného Macu funguje rovnako ako odovzdávanie iných úloh. Môžete tiež použiť hlásenie Handoff, ktoré sa zobrazí na vašom druhom zariadení, keď je nablízku. Kliknite na hlásenie a potom dokončite odovzdanie kliknutím na Pripojiť sa alebo Prepnúť.

Ak používate náhlavnú súpravu Bluetooth, na druhé zariadenie sa súčasne prepne aj zvuk hovoru. Stačí, aby v nastaveniach FaceTime na oboch zariadeniach bolo v položke „Pre FaceTime budete k dispozícii na“ vybraté telefónne číslo alebo Apple ID, ktoré používate.

 


Výber videoefektu

Vyžaduje sa systém macOS Monterey alebo novší a Mac s čipom Apple Silicon alebo macOS Ventura alebo novší a iPhone používaný ako webová kamera

Režim Portrét rozmazáva pozadie a zameriava sa na vás. Ak ho chcete počas hovoru zapnúť alebo vypnúť, presuňte kurzor na videodlaždicu v apke FaceTime a kliknite na tlačidlo režimu Portrét . Môžete tiež kliknúť na Videoefekty v Ovládacom centre.

Ak iPhone používate ako webovú kameru pre Mac, Ovládacie centrum môže ponúkať ďalšie vizuálne efekty, ako napríklad Štúdiové svetlo, Centrovanie záberu a Pohľad na stôl. Podrobnosti nájdete v článku Kontinuita pre Kameru: používanie iPhonu ako webovej kamery pre Mac.

 


Výber režimu mikrofónu

Vyžaduje sa systém macOS Monterey alebo novší

Počas FaceTime hovoru kliknite na Ovládacie centrum  v lište a potom kliknite na Režim mikrofónu.

 • Izolácia hlasu nechá vyniknúť váš hlas a minimalizuje zvuky premávky, štekot psov a ďalší hluk na pozadí.
 • Široké spektrum zachytí váš hlas aj okolitý zvuk, napríklad hudbu alebo prírodu.

Možnosti režimu mikrofónu v Ovládacom centre

Môžete použiť aj Priestorový zvuk, ktorý funguje vo všetkých režimoch mikrofónu. Hlasy, ktoré počujete, znejú zo smeru, v ktorom sa jednotlivé osoby nachádzajú na obrazovke. Priestorový zvuk je k dispozícii na týchto modeloch Macu:

 • modely Macu s čipom Apple Silicon, ak používate interné reproduktory, káblové slúchadlá alebo slúchadlá AirPods;
 • notebooky Mac s procesorom Intel uvedené na trh v roku 2018 alebo neskôr, ak používate interné reproduktory alebo káblové slúchadlá;
 • modely iMacu s procesorom Intel uvedené na trh v roku 2018 alebo neskôr, ak používate káblové slúchadlá.

 


Používanie živých titulkov

Vyžaduje sa systém macOS Ventura alebo novší a Mac s čipom Apple Silicon

Živé titulky umožňujú zobrazovať automaticky prepisované dialógy integrované do videohovorov FaceTime. Zahŕňajú aj označenie toho, kto práve hovorí, vďaka čomu je jednoduchšie sledovať skupinové konverzácie.

 1. V menu Apple  v lište vyberte Systémové nastavenia.
 2. Na postrannom paneli kliknite na Prístupnosť.
 3. Vpravo kliknite na Živé titulky.
 4. Zapnite možnosť Živé titulky vo FaceTime.

 


Viac informácií

Služba FaceTime nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Dátum zverejnenia: