Používanie aplikácie FaceTime na Macu

Aplikácia FaceTime umožňuje ľahko uskutočňovať videohovory a audiohovory. 

ikona aplikácie FaceTime

 

Ak chcete volať pomocou FaceTime s jednou osobou, potrebujete Mac so systémom OS X Lion 10.7 alebo novším, širokopásmové pripojenie k internetu a vstavaný alebo pripojený mikrofón alebo kameru. Prípadne použite iPhone, iPad alebo iPod touch.

Ak chcete zavolať skupine ľudí, použite postup v článku Používanie skupinových hovorov cez FaceTime na Macu.

 


Začatie hovoru cez FaceTime

Osoba, ktorej voláte, nemusí mať otvorenú aplikáciu FaceTime, ale aby mohla prijímať hovory na svojom Macu, iPhone, iPade alebo iPode touch, musí byť na tomto zariadení prihlásená do aplikácie FaceTime. Potom jej môžete zavolať pomocou ľubovoľného telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy, ktorú si nastavila v službe FaceTime

Začatie hovoru v aplikácii FaceTime

Otvorte aplikáciu FaceTime a zadajte e-mailovú adresu alebo telefónne číslo osoby, ktorej chcete zavolať. Ak je osoba vo vašej aplikácii Kontakty, stačí zadať jej meno. Potom zavolajte kliknutím na tlačidlo audia alebo videa.

Zadanie mena osoby v aplikácii FaceTime

Môžete tiež požiadať Siri, napríklad „FaceTime John“ alebo „FaceTime audio Lisa“.

Začatie hovoru v aplikácii Správy

  1. Začnite textovú konverzáciu v aplikácii Správy alebo vyberte konverzáciu, ktorá už prebieha.
  2. Kliknite na Podrobnosti v pravom hornom rohu.
  3. Kliknite na tlačidlo videa tlačidlo videa vo FaceTime alebo tlačidlo audia tlačidlo audia vo FaceTime, čím otvoríte aplikáciu FaceTime a začnete hovor.

Prijatie hovoru cez FaceTime

V hlásení, ktoré sa zobrazí na vašom Macu, kliknutím na Prijať prijmite hovor v aplikácii FaceTime. 

Ak kliknete na šípku tlačidlo Strieška nadol vedľa možnosti Prijať, môžete hovor prijať ako audio a nie video. Kliknutím na šípku tlačidlo Strieška nadol vedľa možnosti Odmietnuť môžete odoslať správu alebo si nastaviť pripomienku, aby ste sa volajúcemu ozvali neskôr. 

Na prijatie alebo odmietnutie hovoru FaceTime môžete použiť aj Touch Bar.

Pridanie účastníka do hovoru cez FaceTime

Ktokoľvek môže počas hovoru pridať viac ľudí a vytvoriť hovor Skupinový FaceTime.

  1. Počas prebiehajúceho hovoru kliknutím na tlačidlo postranného panela tlačidlo postranného panela zobrazte postranný panel.
  2. Kliknite na tlačidlo Pridať tlačidlo Pridať osobu.
  3. Zadajte meno osoby, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo a potom kliknite na Pridať.
  4. Kliknutím na tlačidlo Zazvoniť vedľa mena osoby ju pozvite, aby sa pripojila k hovoru.

Prečítajte si viac o tom, ako používať Skupinový FaceTime.

Používanie ovládacích prvkov na obrazovke

Ak chcete počas hovoru zobraziť tieto ovládacie prvky, posuňte ukazovateľ nad okno FaceTime.
  

tlačidlo Postranný panel
Postranný panel
Skryte alebo zobrazte postranný panel.

tlačidlo Stíšiť mikrofón
Stíšiť zvuk
Stíšte alebo zapnite mikrofón.

tlačidlo Ukončiť hovor
Ukončiť
Ukončite hovor.

tlačidlo Stíšiť video
Stíšiť video
Vypnite alebo zapnite video z kamery.

tlačidlo Na celej obrazovke
Na celej obrazovke
Zapnite alebo vypnite zobrazenie okna FaceTime na celej obrazovke.


Spúšť kamery
Nasnímajte fotku Live Photo ďalšej osoby.

Ďalšie informácie

Služba FaceTime nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Dátum zverejnenia: