Prijímanie hlásení služby Apple Music

Keď vaši najobľúbenejší interpreti vydajú novú hudbu alebo keď vás v službe Apple Music začnú sledovať priatelia, môže sa vám zobraziť hlásenie.

Keď vaši najobľúbenejší interpreti vydajú novú hudbu, sprístupnia sa nové seriály, ktoré sa vám páčia, alebo vaši priatelia začnú sledovať vašu aktivitu, služba Apple Music vám pošle hlásenie do zariadenia.

Ak v zariadení nechcete prijímať hlásenia služby Apple Music, môžete ich vypnúť.

Vypnutie hlásení služby Apple Music v zariadení so systémom iOS

iPhone X so zobrazenou obrazovkou Nastavenia účtu v aplikácii Hudba. Možnosti Aktivita priateľov a Interpreti a relácie sú vypnuté.

  1. Otvorte aplikáciu Hudba. 
  2. Klepnite na položku Pre vás a potom klepnite na svoju fotku alebo na ikonu Ikona Môj účet v pravom hornom rohu.
  3. Ak nechcete dostávať hlásenia, keď vás začnú sledovať priatelia, vypnite v časti Hlásenia možnosť Aktivita priateľov. Keď vypnete možnosť Interpreti a relácie, prestanete dostávať hlásenia týkajúce sa vašich obľúbených interpretov a seriálov.

Vypnutie hlásení služby Apple Music v zariadení so systémom Android

Telefón so systémom Android so zobrazenými nastaveniami Hlásenia pre službu Apple Music.

  1. Otvorte aplikáciu Apple Music.
  2. V dolnej časti obrazovky klepnite na položku Knižnica, Pre vás, Prechádzať alebo Rádio.
  3. Klepnite na tlačidlo Tlačidlo Možnosti zoradenia a potom klepnite na položku Účet.
  4. V časti Hlásenia klepnite na položku Spravovať hlásenia.
  5. Ak nechcete dostávať hlásenia, keď vás začnú sledovať priatelia, vypnite možnosť Priatelia. Keď vypnete možnosť Interpreti a relácie, prestanete dostávať hlásenia týkajúce sa vašich obľúbených interpretov a seriálov.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: