Používanie režimu portrétu na iPhone

Prečítajte si, ako robiť nádherné fotky v režime portrétu.

Kompatibilné iPhony* majú režim portrétu, ktorý pomocou dvoch kamier vytvára efekt hĺbky ostrosti. Môžete tak fotku skomponovať tak, aby bola fotená osoba ostrá a pozadie za ňou rozmazané.

Fotku tiež môžete vylepšiť pomocou pútavých efektov osvetlenia. Kamera TrueDepth na iPhone X a novšom dokonca umožňuje fotiť v režime portrétu aj selfie.

Skôr než začnete, uistite sa, že máte najnovšiu verziu systému iOS.

* Režim portrétu možno používať na iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 8 Plus a iPhone 7 Plus.

 

Zhotovenie fotky v režime portrétu na iPhone

Fotenie v režime portrétu

Zhotovenie dokonalého portrétu je jednoduché:

 1. Otvorte aplikáciu Kamera a potiahnutím prstom prepnite na režim portrétu.
 2. Riaďte sa pokynmi na obrazovke (napríklad že sa máte vzdialiť). Keď bude režim portrétu pripravený, vybraný efekt osvetlenia (napríklad Prirodzené svetlo) zožltne.
 3. Klepnite na tlačidlo spúšte .

Ak ste príliš blízko alebo ďaleko, alebo keď je na danom mieste málo svetla, aplikácia Kamera vás na to upozorní. Môžete tiež použiť blesk True Tone, nastaviť časovač alebo pridať na fotku filtre. Po zhotovení fotky môžete použiť vstavané funkcie úprav, pomocou ktorých môžete fotku napríklad orezať alebo nechať automaticky vylepšiť.


 


Pridanie osvetlenia portrétu na iPhone

Pridanie osvetlenia portrétu

Osvetlenie portrétu je funkcia iPhonu X alebo novšieho a iPhonu 8 Plus, pomocou ktorej môžete na fotky zhotovené v režime portrétu pridať efekty štúdiového osvetlenia. Pomocou efektu Štúdiové svetlo rozjasníte rysy tváre, pomocou efektu Obrysové svetlo vytvoríte dramatickejšie smerové osvetlenie, pomocou efektu Pódiové svetlo vytvoríte dojem reflektora na čiernom pozadí a pomocou efektu Pódiové z jednej strany vytvoríte pódiové svetlo v klasických čiernobielych farbách.

Pri fotení v režime portrétu uvidíte na obrazovke v reálnom čase náhľad osvetlenia. V aplikácii Kamera v režime portrétu nájdete efekty osvetlenia pod hľadáčikom a môžete medzi nimi prepínať tak, že potiahnete prstom. Keď potom zhotovíte fotku v režime portrétu, bude už obsahovať aj vybraný efekt osvetlenia.

Na ľubovoľnej fotke, ktorú ste predtým zhotovili v režime portrétu, môžete efekt osvetlenia portrétu zmeniť aj neskôr:

 1. Otvorte aplikáciu Fotky a vyberte fotku zhotovenú v režime portrétu, ktorú chcete upraviť.
 2. Klepnite na položku Upraviť. V dolnej časti fotky sa zobrazia efekty osvetlenia.
 3. Potiahnutím prstom vyberte osvetlenie, ktoré chcete použiť.
 4. Klepnite na položku Hotovo.

 

Zhotovenie selfie v režime portrétu na iPhone

Fotenie selfie v režime portrétu

Na iPhone X a novšom môžete v režime portrétu fotiť aj selfie. Postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Kamera.
 2. Potiahnite prstom na režim Portrét a klepnite na tlačidlo prednej kamery .
 3. Podržte si iPhone pred tvárou.
 4. Stlačením jedného z tlačidiel hlasitosti odfoťte selfie.

Odstránenie efektu režimu portrétu

Ak chcete z predtým zhotovenej fotky odstrániť efekt režimu portrétu, postupujte takto:

 1. Vyberte fotku, ktorú chcete zmeniť.
 2. Klepnite na položku Upraviť.
 3. Klepnite na položku Portrét v hornej časti obrazovky. 

Ak si to rozmyslíte a budete chcieť efekt režimu portrétu opäť pridať, klepnite na položku Upraviť a potom znova klepnite na položku Portrét.

Ďalšie informácie

Učte sa, tvorte a nechajte sa inšpirovať. Zúčastnite sa na praktických stretnutiach, ktoré sa konajú každý deň v obchode Apple Store. Vyhľadajte stretnutia Today at Apple vo svojom okolí.

Dátum zverejnenia: