Používanie režimu Portrét na iPhone

V režime Portrét vytvára fotoaparát efekt hĺbky ostrosti, ktorý umožňuje zhotovovať fotky, na ktorých je človek zaostrený a pozadie je rozmazané.

Fotenie v režime Portrét

 1. Otvorte apku Kamera a potiahnutím prepnite na režim Portrét.
 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Keď je režim Portrét aktívny, názov efektu osvetlenia, napríklad Prirodzené svetlo, zožltne.
  Apka Kamera na iPhone zhotovujúca fotku v režime Portrét
 3. Klepnite na tlačidlo Uzávierka .

Ak ste príliš blízko či ďaleko alebo ak je na danom mieste málo svetla, apka Kamera vás na to upozorní. Môžete tiež použiť blesk True Tone, nastaviť časovač alebo pridať na fotku filtre. Po zhotovení fotky môžete použiť vstavané funkcie úprav, pomocou ktorých sa dá fotka napríklad orezať alebo automaticky vylepšiť.

Niektoré modely iPhonu ponúkajú viac možností režimu Portrét, napríklad 1x alebo 2x. Na prepnutie medzi týmito možnosťami stačí klepnúť na ikonu 1x alebo 2x. Aby sa dala s použitím iPhonu XR a iPhonu SE (2. generácia) spraviť fotka v režime Portrét, zadná kamera musí rozpoznať tvár osoby.


Pridanie osvetlenia portrétu

Osvetlenie portrétu je funkcia iPhonu X a novších a iPhonu 8 Plus, pomocou ktorej môžete na fotky zhotovené v režime Portrét pridať efekty štúdiového osvetlenia. Pomocou efektu Štúdiové svetlo rozjasníte rysy tváre, pomocou efektu Obrysové svetlo vytvoríte dramatickejšie smerové osvetlenie, pomocou efektu Pódiové svetlo vytvoríte dojem reflektora na čiernom pozadí, pomocou efektu Pódiové bodové vytvoríte pódiové svetlo v klasických čiernobielych farbách a pomocou efektu ČB high key svetlo zobrazíte objekt v odtieňoch sivej na bielom pozadí.

Pri fotení v režime Portrét uvidíte na obrazovke v reálnom čase náhľad osvetlenia. V apke Kamera v režime Portrét môžete v spodnej časti hľadáčika potiahnutím prepínať medzi rôznymi efektmi osvetlenia. Keď potom zhotovíte fotku v režime Portrét, bude obsahovať vybratý efekt osvetlenia.

Efekt osvetlenia portrétu na fotke, ktorú ste už zhotovili v režime Portrét, môžete zmeniť takto:

 1. Otvorte apku Fotky a vyberte fotku zhotovenú v režime Portrét, ktorú chcete upraviť.
 2. Klepnite na Upraviť. V dolnej časti fotky sa zobrazia efekty osvetlenia.
  Efekty osvetlenia v režime Portrét v apke Kamera na iPhone
 3. Potiahnutím vyberte osvetlenie, ktoré chcete použiť.
 4. Klepnite na Hotovo.

Efekt ČB high key svetlo je k dispozícii pri použití prednej a zadnej kamery na iPhone XS a novšom a pri použití prednej kamery na iPhone XR. Zadná kamera iPhonu XR podporuje iba efekty Prirodzené svetlo, Štúdiové svetlo a Obrysové svetlo.


Fotenie selfie v režime Portrét

Na iPhone X a novšom môžete v režime Portrét fotiť aj selfie. Postupujte takto:

 1. Otvorte apku Kamera.
 2. Potiahnite na režim Portrét a klepnite na tlačidlo prednej kamery .
  Apka Kamera na iPhone zhotovujúca selfie v režime Portrét
 3. Podržte si iPhone pred tvárou.
 4. Stlačením jedného z tlačidiel hlasitosti odfoťte selfie.

Na fotky, ktoré zhotovíte v režime selfie, môžete takisto použiť efekty osvetlenia portrétu. Na fotenie selfie v režime Portrét potrebujete iPhone X alebo novší.


Úprava ovládania hĺbky ostrosti a osvetlenia portrétu

Keď v režime Portrét zhotovíte fotku, môžete upraviť úroveň rozostrenia pozadia a intenzitu efektov osvetlenia portrétu. Postupujte takto:

 1. V knižnici klepnite na fotku zhotovenú v režime Portrét.
 2. Klepnite na Upraviť a potom na tlačidlo Ovládanie hĺbky ostrosti  navrchu obrazovky, ak chcete upraviť ovládanie hĺbky ostrosti, alebo na tlačidlo Osvetlenie portrétu , ak chcete upraviť osvetlenie portrétu. Pod fotkou sa zobrazí posuvník.
 3. Jeho potiahnutím doľava alebo doprava upravte efekt. Sivá bodka nad posuvníkom označuje pôvodnú hodnotu, na ktorú bola fotka nastavená.
 4. Klepnite na Hotovo.


Odstránenie efektu režimu portrétu

 1. Vyberte fotku, ktorú chcete upraviť.
 2. Klepnite na Upraviť.
 3. Navrchu obrazovky klepnite na Portrét. 
 4. Klepnite na Hotovo.

Ak si to rozmyslíte a budete chcieť efekt režimu Portrét opäť pridať, klepnite na Upraviť a potom znova klepnite na Portrét.


Režim Portrét podporujú tieto modely iPhonu: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone SE (2. generácia), iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 8 Plus a iPhone 7 Plus.

Dátum zverejnenia: