Používanie režimu portrétu na iPhone

Prečítajte si, ako robiť úžasné fotky v režime portrétu.

Režim portrétu pomocou kamier v kompatibilných modeloch iPhone vytvára efekt hĺbky ostrosti. Môžete tak zhotoviť fotku, na ktorej bude snímaný objekt ostrý, zatiaľ čo pozadie zostane rozmazané. Do obrázka tiež môžete pridať efekty osvetlenia a môžete odfotiť selfie v režime portrétu.

Pred tým, ako začnete, skontrolujte, či máte najnovšiu verziu systému iOS.

Režim portrétu možno používať na iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 8 Plus a iPhone 7 Plus. Fotenie selfie v režime portrétu si vyžaduje iPhone X alebo novší. Prečítajte si, ako identifikovať iPhone.

 

Fotenie v režime portrétu

 1. Otvorte aplikáciu Kamera a potiahnutím prstom prepnite na režim portrétu.
 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Keď bude režim portrétu pripravený, vybraný efekt osvetlenia (napríklad Prirodzené svetlo) zožltne.
 3. Klepnite na tlačidlo spúšte .

Ak ste príliš blízko alebo ďaleko, alebo keď je na danom mieste málo svetla, aplikácia Kamera vás na to upozorní. Môžete tiež použiť blesk True Tone, nastaviť časovač alebo pridať na fotku filtre. Po zhotovení fotky môžete použiť vstavané funkcie úprav, pomocou ktorých môžete fotku napríklad orezať alebo automaticky vylepšiť.

Ak máte iPhone 11 Pro alebo iPhone 11 Pro Max, režim portrétu otvorí kameru s teleobjektívom. Ak chcete zobrazenie oddialiť a používať širokouhlú kameru, klepnite na tlačidlo 2x.

Keď používate zadnú kameru na iPhone XR, tvár osoby musí byť rozpoznaná v hľadáčiku, aby bolo možné spraviť fotku v režime portrétu.


Pridanie osvetlenia portrétu

Osvetlenie portrétu je funkcia iPhonu X alebo novšieho a iPhonu 8 Plus, pomocou ktorej môžete na fotky zhotovené v režime portrétu pridať efekty štúdiového osvetlenia. Pomocou efektu Štúdiové svetlo rozjasníte rysy tváre, pomocou efektu Obrysové svetlo vytvoríte dramatickejšie smerové osvetlenie, pomocou efektu Pódiové svetlo vytvoríte dojem reflektora na čiernom pozadí, pomocou efektu Pódiové bodové vytvoríte pódiové svetlo v klasických čiernobielych farbách a pomocou efektu ČB high key svetlo zobrazíte objekt v odtieňoch sivej na bielom pozadí.

Pri fotení v režime portrétu uvidíte na obrazovke v reálnom čase náhľad osvetlenia. V aplikácii Kamera v režime portrétu nájdete efekty osvetlenia pod hľadáčikom a môžete medzi nimi prepínať tak, že potiahnete prstom. Keď potom zhotovíte fotku v režime portrétu, bude už obsahovať aj vybraný efekt osvetlenia.

Na ľubovoľnej fotke, ktorú ste predtým zhotovili v režime portrétu, môžete efekt osvetlenia portrétu zmeniť aj neskôr:

 1. Otvorte aplikáciu Fotky a vyberte fotku zhotovenú v režime portrétu, ktorú chcete upraviť.
 2. Klepnite na položku Upraviť. V dolnej časti fotky sa zobrazia efekty osvetlenia.
 3. Potiahnutím prstom vyberte osvetlenie, ktoré chcete použiť.
 4. Klepnite na položku Hotovo.

ČB high key svetlo je k dispozícii pri použití prednej kamery TrueDepth a zadného systému kamery na iPhone XS a novšom. Je k dispozícii aj pri použití kamery TrueDepth na iPhone XR.


Fotenie selfie v režime portrétu

Na iPhone X a novšom môžete v režime portrétu fotiť aj selfie. Postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Kamera.
 2. Potiahnite prstom na režim Portrét a klepnite na tlačidlo prednej kamery .
 3. Podržte si iPhone pred tvárou.
 4. Stlačením jedného z tlačidiel hlasitosti odfoťte selfie.

Na fotky, ktoré zhotovíte v režime selfie, tiež môžete použiť efekty osvetlenia portrétu.

Na iPhone XR systém zadnej kamery podporuje iba efekty Prirodzené svetlo, Štúdiové svetlo a Obrysové svetlo.


Úprava ovládania hĺbky ostrosti a osvetlenia portrétu

Keď v režime portrétu zhotovíte fotku, môžete upraviť úroveň rozostrenia pozadia a intenzitu efektov osvetlenia portrétu:

 1. V knižnici klepnite na fotku v režime portrétu.
 2. Klepnite na položku Upraviť a potom na tlačidlo Ovládanie hĺbky ostrosti  v hornej časti obrazovky, ak chcete upraviť ovládanie hĺbky ostrosti, alebo na tlačidlo Osvetlenie portrétu , ak chcete upraviť osvetlenie portrétu. Pod fotkou sa zobrazí posuvník.
 3. Jeho potiahnutím doľava alebo doprava upravte efekt. Sivá bodka nad posuvníkom označuje pôvodnú hodnotu, na ktorú bola fotka nastavená.
 4. Klepnite na položku Hotovo.


Odstránenie efektu režimu portrétu

 1. Vyberte fotku, ktorú chcete zmeniť.
 2. Klepnite na položku Upraviť.
 3. Klepnite na položku Portrét v hornej časti obrazovky. 

Ak si to rozmyslíte a budete chcieť efekt režimu portrétu opäť pridať, klepnite na položku Upraviť a potom znova klepnite na položku Portrét.


Ďalšie informácie

Učte sa, tvorte a nechajte sa inšpirovať. Zúčastnite sa na praktických stretnutiach, ktoré sa konajú každý deň v obchode Apple Store. Vyhľadajte stretnutia Today at Apple vo svojom okolí.

Dátum zverejnenia: