Dostupnosť obchodov App Store a iTunes Store

Prečítajte si o zmenách, ktoré by vám mohli zabrániť v úprave spôsobu platby alebo prístupe k obchodom App Store a iTunes Store.

Ak v obchode App Store alebo iTunes Store nie je možné zmeniť spôsob platby

30. júna 2018 zaviedla spoločnosť Apple zmeny, ktorých cieľom je zvýšenie úrovne ochrany finančných údajov pri nakupovaní v obchode iTunes Store alebo App Store. V dôsledku týchto zmien nebude možné zmeniť platobné údaje účtu Apple ID na zariadeniach používajúcich nasledujúce verzie softvéru Apple:

  • iOS 4.3.5 alebo starší,
  • macOS 10.8.5 alebo starší,
  • softvér Apple TV 6.2.1 alebo starší1.

Ak v zariadení používate niektorú z týchto verzií a potrebujete si zmeniť spôsob platby2, aktualizujte zariadenie na najnovšiu verziu softvéru.

 

1. Zmena sa týka všetkých zariadení Apple TV (2. generácia).

2. Prečítajte si viac o tom, ako zmeniť spôsob platby.

 

Ak v zariadení nie je možné získať prístup k obchodu iTunes Store

25. mája 2018 zaviedla spoločnosť Apple zmeny, ktoré zabraňujú používaniu obchodu iTunes Store na PC so systémom Windows XP alebo Vista a na zariadeniach Apple TV (1. generácia).

PC so systémom Windows XP alebo Vista

Ak máte PC so systémom Windows XP alebo Vista, spoločnosť Microsoft ho už nepodporuje a nemôžete na ňom používať najnovšiu verziu iTunes ani získať prístup k obchodu iTunes Store.

Aj naďalej môžete na PC so systémom Windows používať predchádzajúce verzie iTunes, ktoré už spoločnosť Apple nepodporuje. Na danom počítači však už nebudete môcť uskutočňovať nové nákupy v obchode iTunes Store ani do neho sťahovať predchádzajúce nákupy.

Ak chcete nakupovať v obchode iTunes Store alebo si stiahnuť predchádzajúce nákupy, prejdite na systém Windows 7 alebo novší s najnovšou verziou iTunes.3

Apple TV (1. generácia)

Ak máte zariadenie Apple TV (1. generácia), nemôžete na ňom používať obchod iTunes Store. Apple TV (1. generácia) patrí medzi zastarané produkty Apple a už sa neaktualizuje.

Na používanie obchodu iTunes Store na Apple TV je potrebné zariadenie Apple TV so softvérom Apple TV 5.0 alebo novším.4

 

3. Najnovšia verzia iTunes je k dispozícii pre PC so systémom Windows 7 alebo novším. Môžete si ju stiahnuť na stránke apple.com/sk/itunes alebo v obchode Microsoft Store.

4. Viac o najnovšom zariadení Apple TV nájdete na stránke apple.com/sk/tv.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: