Používanie funkcie Nerušiť počas šoférovania

iPhone so systémom iOS 11 dokáže rozpoznať, keď pravdepodobne šoférujete, a zabráni aktivovaniu hlásení.

Keď iPhone so systémom iOS 11 prvýkrát zaznamená, že pravdepodobne šoférujete, po zastavení vám zobrazí popis funkcie Nerušiť počas šoférovania. (Tento popis sa zobrazuje len v niektorých krajinách. Ak sa vám nezobrazí, zapnite príslušnú funkciu pomocou nižšie uvedeného postupu.)

Keď klepnete na položku Zapnúť počas šoférovania, funkcia sa automaticky zapne, keď sa iPhone pripojí k autu cez Bluetooth1 alebo keď zaregistruje pohyb. Môžete zmeniť spôsob, akým iPhone rozpoznáva, že šoférujete, alebo môžete zapnúť funkciu manuálne.

Zapnutie a vypnutie funkcie v ovládacom centre

Funkciu Nerušiť počas šoférovania môžete nechať zapínať automaticky alebo ju môžete pridať do ovládacieho centra, kde k nej budete mať pohodlný prístup:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Ovládacie centrum > Prispôsobiť ovládacie prvky.
 2. Klepnite na ikonu Pridanie ovládacieho prvku do ovládacieho centra vedľa položky Nerušiť počas šoférovania.

Teraz môžete funkciu zapínať a vypínať tak, že potiahnete prstom nahor z dolného okraja obrazovky a klepnete na ikonu Ikona funkcie Nerušiť počas šoférovania.

Čo môžete očakávať, keď je funkcia aktívna

Keď je funkcia Nerušiť počas šoférovania zapnutá, môžete očakávať nasledujúce správanie. Mnohé z týchto funkcií môžete prispôsobiť v menu Nastavenia.

 • iPhone bude v tichom režime a jeho obrazovka zostane vypnutá. Ak vám niekto pošle správu, dostane automatickú odpoveď, že šoférujete. Ak je správa dôležitá, odosielateľ môže napísať slovo „urgent“, čím zabezpečí, že dostanete hlásenie. Potom môžete auto zastaviť a dôležitú správu si prečítať alebo si ju nechať prečítať funkciou Siri.
 • iPhone bude poskytovať niektoré hlásenia, ako sú napríklad výstrahy v prípade tiesne, časovače alebo budíky.
 • Na telefonické hovory sa vzťahujú rovnaké podmienky ako na štandardnú funkciu Nerušiť: môžete povoliť len hovory od svojich obľúbených kontaktov a takisto môžete povoliť, aby vás iPhone upozornil, keď vám tá istá osoba zavolá dvakrát po sebe. Ak sa iPhone pripojí k autu cez Bluetooth, hovory budú normálne prechádzať a na ich vybavovanie budete môcť používať tlačidlá, mikrofóny a reproduktory auta.
 • Ak používate navigáciu v aplikácii Mapy, iPhone bude naďalej zobrazovať navigačné pokyny na zamknutej ploche a bude vám poskytovať podrobnú hlasovú navigáciu.
 • Ak ste spolujazdec a pokúsite sa použiť iPhone, keď je funkcia aktívna, musíte ju vypnúť klepnutím na položku Nie som šofér.

     

Prispôsobenie funkcií

Správanie funkcie Nerušiť počas šoférovania môžete prispôsobiť v menu Nastavenia > Nerušiť.

Klepnite na položku Aktivovať a vyberte, akým spôsobom sa má funkcia Nerušiť počas šoférovania zapínať.

 • Automaticky: iPhone bude na základe rôznych informácií, ako je napríklad detekcia pohybu a sieťové pripojenia, vedieť, že pravdepodobne šoférujete, a funkciu zapne.2 3
 • Pri pripojení k Bluetooth v aute: Funkcia Nerušiť počas šoférovania sa spustí, keď sa telefón pripojí k systému hands-free v aute.3
 • Manuálne: Funkciu Nerušiť počas šoférovania bude pred cestou potrebné zapnúť pomocou ovládacieho centra.

Klepnite na položku Automaticky odpovedať a vyberte, komu sa majú posielať automatické odpovede. Potom klepnite na položku Automatická odpoveď a upravte správu, ktorú budú vybraní príjemcovia dostávať. Ak vás bude niekto potrebovať kontaktovať aj pri šoférovaní, môže funkciu Nerušiť počas šoférovania potlačiť tak, že ako ďalšiu správu pošle správu s textom „urgent“.

Vynútenie aktívneho režimu pomocou funkcie Obmedzenia

Ste rodičom mladého šoféra? Môžete zabrániť zmenám nastavenia funkcie Nerušiť počas šoférovania, aby sa pre neho stala samozrejmým návykom, ktorý zvýši jeho bezpečnosť pri šoférovaní.

 1. Na iPhone dieťaťa prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Obmedzenia.
 2. Ak ste funkciu Obmedzenia ešte nepoužívali, zadajte nový kód. Tento kód si zapamätajte, aby ste mohli nastavenia v budúcnosti zmeniť.
 3. V časti Povoliť zmeny klepnite na položku Nerušiť počas šoférovania.
 4. Vyberte možnosť Nepovoliť zmeny.

Ďalšie informácie

Prečítajte si, ako možno pomocou funkcie Nerušiť na iPhone, iPade a iPode touch stíšiť hlásenia, keď nešoférujete.

Poznámky:

 1. Ak vaše auto podporuje systém CarPlay a pripojíte k nemu iPhone, funkcia Nerušiť počas šoférovania sa neaktivuje automaticky.
 2. iPhone 5s nepodporuje automatickú aktiváciu.
 3. Táto funkcia vyžaduje, aby bola zapnutá funkcia Sledovanie kondície. Prejdite do menu Nastavenia > Súkromie > Pohyb a kondícia > Sledovanie kondície.
Dátum zverejnenia: