Používanie funkcie Zdvihnutím zobudiť na iPhone

Prečítajte si, ako môžete iPhone zobudiť tak, že ho zdvihnete alebo naň klepnete.

     

Používanie funkcie Zdvihnutím zobudiť

Na iPhone 6s a novšom si môžete rýchlo pozrieť hlásenia, fotiť a používať ďalšie funkcie bez toho, aby ste museli stlačiť tlačidlo Domov.

Keď iPhone zdvihnete, aby ste sa naň pozreli, zamknutá plocha sa automaticky zobudí. Uvidíte na nej svoje hlásenia, môžete tu otvoriť ovládacie centrum alebo potiahnuť prstom doľava a urobiť fotku.

Ak chcete iPhone odomknúť, stlačte tlačidlo Domov. Ak nič neurobíte, iPhone sa po chvíli znova uspí.

Funkciu Zdvihnutím zobudiť môžete zapnúť alebo vypnúť v menu Nastavenia > Displej a jas.

Používanie funkcie Zobudiť klepnutím

Na iPhone X si môžete rýchlo pozrieť hlásenia, fotiť a používať ďalšie funkcie tak, že klepnete na obrazovku. Ak chcete iPhone odomknúť, potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky.

Dátum zverejnenia: