Používanie funkcie Zdvihnutím zobudiť na iPhone

Prečítajte si, ako môžete iPhone zobudiť tak, že ho zdvihnete alebo naň klepnete.

Funkcia Zdvihnutím zobudiť

Používanie funkcie Zdvihnutím zobudiť

Keď iPhone zdvihnete, aby ste sa naň pozreli, zamknutá plocha sa automaticky zobudí. Uvidíte na nej svoje hlásenia a môžete tu otvoriť ovládacie centrum, potiahnutím prstom doľava urobiť fotku alebo potiahnutím prstom doprava zobraziť widgety.

Na iPhone X alebo novšom môžete klepnutím na obrazovku zobraziť hlásenia, fotiť alebo rýchlo zapnúť svietidlo.

Ak chcete odomknúť iPhone X alebo novší, potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky. Na iPhone 8 alebo staršom stlačte tlačidlo Domov. Ak nič neurobíte, iPhone sa po chvíli znova uspí.

Funkciu Zdvihnutím zobudiť môžete zapnúť alebo vypnúť v menu Nastavenia > Displej a jas.

Dátum zverejnenia: