Používanie funkcie Zdvihnutím zobudiť na iPhone

Prečítajte si, ako môžete iPhone zobudiť tak, že ho zdvihnete alebo naň klepnete.

 

Používanie funkcie Zdvihnutím zobudiť

Keď iPhone zdvihnete, aby ste sa naň pozreli, automaticky sa zobudí zamknutá obrazovka. Odtiaľ môžete rýchlo skontrolovať hlásenia, prejsť do ovládacieho centra, potiahnutím doľava zhotoviť fotku alebo potiahnutím doprava prejsť na widgety.

Na iPhone X alebo novšom môžete klepnutím na obrazovku skontrolovať hlásenia, urobiť fotku alebo rýchlo prejsť k svietidlu.

Ak chcete odomknúť iPhone X alebo novší, potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky. Na iPhone SE a iPhone 8 alebo staršom stlačte tlačidlo Domov. Ak nič neurobíte, iPhone sa po chvíli znova uspí.

Funkciu Zdvihnutím zobudiť môžete zapnúť alebo vypnúť v menu Nastavenia > Displej a jas.

Na iPhone 14 Pro alebo novšom a iPhone 14 Pro Max alebo novšom je funkcia Trvalo zapnutý displej predvolene zapnutá. iPhone stlmí zamknutú obrazovku, no aj naďalej bude zobrazovať užitočné informácie, napríklad čas, widgety a pozadie.

Ak chcete s iPhonom pracovať, keď je funkcia Trvalo zapnutý displej zapnutá, zdvihnite ho, klepnite na obrazovku alebo stlačte bočné tlačidlo. Ak používate funkciu Zdvihnutím zobudiť, môžete iPhone ako zvyčajne zobudiť tak, že ho zdvihnete a pozriete sa naň. Môžete aj potiahnutím prstom nahor z dolnej časti displeja prebudiť iPhone a aktivovať overovanie pomocou Face ID.

Dátum zverejnenia: