Ako bezdrôtovo nabíjať iPhone

Prečítajte si, ako bezdrôtovo nabíjať iPhone pomocou nabíjacieho príslušenstva s certifikáciou Qi.

Čo potrebujete

Bezdrôtové nabíjanie

 1. Pripojte nabíjačku k zdroju napájania. Použite na to napájací adaptér, ktorý ste dostali s príslušenstvom, alebo iný adaptér odporúčaný výrobcom.
 2. Položte nabíjačku na rovnú plochu alebo na iné miesto odporúčané výrobcom.
 3. Položte iPhone na nabíjačku displejom nahor. Najlepší výkon dosiahnete, ak iPhone položíte do stredu nabíjačky alebo na miesto odporúčané výrobcom.
 4. iPhone by sa mal začať nabíjať do niekoľkých sekúnd po položení na bezdrôtovú nabíjačku.

Obrázok iPhonu pripojeného k bezdrôtovej nabíjačke.

V stavovom riadku by sa mala zobrazovať ikona  Ikona nabíjania.

Viac informácií

 • Prečítajte si o nabíjaní pomocou nabíjačky MagSafenabíjačky MagSafe Duo.
 • Bezdrôtové nabíjanie iPhonu využíva magnetickú indukciu. Medzi iPhone a nabíjačku nevkladajte žiadne predmety. Magnetické držiaky, kryty, puzdrá alebo podobné predmety vložené medzi iPhone a nabíjačku môžu znižovať výkon a poškodiť magnetické prúžky alebo RFID čipy, ktoré sa používajú napríklad v platobných kartách, bezpečnostných visačkách, pasoch alebo príveskoch na kľúče. Ak máte v puzdre na telefón niektorý z týchto predmetov, pred nabíjaním ho vyberte alebo sa aspoň uistite, že sa nenachádza medzi zadnou stranou iPhonu a nabíjačkou.
 • Ak sa iPhone nenabíja alebo sa nabíja pomaly a je vložený v hrubom puzdre, kovovom puzdre alebo puzdre s batériou, skúste ho z puzdra vybrať.
 • Keď iPhone začne vibrovať, napríklad keď dostanete hlásenie, môže sa posunúť z miesta. Nabíjacia podložka ho v dôsledku toho môže prestať nabíjať. Ak sa to stáva často, zvážte vypnutie vibrovania, zapnutie režimu Nerušiť alebo použitie puzdra, ktoré bráni pohybu.
 • V závislosti od používanej nabíjacej podložky môže iPhone vydávať pri nabíjaní slabé zvuky.
 • iPhone sa počas nabíjania môže trochu zahrievať. Ak sa batéria zahreje príliš, softvér môže vypnúť nabíjanie na 80 percentách, aby sa zbytočne neskracovala výdrž batérie. iPhone bude v nabíjaní pokračovať, keď vychladne. Skúste iPhone s nabíjačkou presunúť na chladnejšie miesto.
 • iPhone sa nenabíja bezdrôtovo, keď je pripojený k USB. Ak máte iPhone pripojený cez USB k počítaču alebo k USB napájaciemu adaptéru, bude sa nabíjať pomocou USB pripojenia.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: