Prechádzanie súborov Pages, Numbers a Keynote na iPhone, iPade alebo iPode touch

Na prechádzanie, usporadúvanie a správu dokumentov, tabuliek a prezentácií môžete používať správcu dokumentov.

Správca dokumentov v apkách Pages, Numbers a Keynote spolupracuje s apkou Súbory, aby ste mali dokumenty aktuálne na všetkých zariadeniach a vo všetkých apkách. Ak máte otvorený dokument, do správcu dokumentov sa dostanete takto:

 • Na iPade klepnite na Dokumenty, Tabuľky alebo Prezentácie podľa toho, ktorú apku používate.
 • Na iPhone klepnite na tlačidlo Dokumenty, Tabuľky alebo Prezentácie Tlačidlo Späť.

Prechádzanie dokumentov

Ak chcete prechádzať dokumenty v iných umiestneniach, rozbaľte zoznam Miesta v správcovi dokumentov klepnutím na odkaz v ľavom hornom rohu. Možno budete musieť klepnúť viackrát.

V zozname Miesta klepnite na umiestnenie, ktoré chcete otvoriť v správcovi dokumentov. Medzi umiestnenia môžu patriť vaše zariadenie, iCloud Drive a cloudové služby tretích strán. Ak nevidíte umiestnenie, ktoré chcete prechádzať, môžete ho zapnúť, aby sa zobrazovalo v menu Prechádzať.

Dokumenty môžete prechádzať aj niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • Ak chcete zobraziť nedávno upravené dokumenty v práve používanej apke iWork, klepnite na Posledné.
 • Ak chcete vyhľadať konkrétny dokument, klepnite do vyhľadávacieho poľa v hornej časti okna a zadajte názov alebo časť názvu hľadaného dokumentu.
 • Ak chcete dokumenty v správcovi dokumentov zoradiť podľa názvu, dátumu, veľkosti alebo značky, potiahnutím prstom nadol v správcovi dokumentov zobrazte tlačidlá a potom klepnite na niektoré z nich (na iPade) alebo klepnite na tlačidlo Viac  a vyberte požadovanú možnosť (na iPhone).
 • Ak si chcete pozrieť dokumenty označené značkou, klepnite v menu Prechádzať na príslušnú značku. Zistite, ako pracovať so značkami.

Môžete zmeniť aj spôsob zobrazovania položiek v správcovi dokumentov:

 • Na iPade klepnite podľa aktuálneho zobrazenia na tlačidlo Ikony , tlačidlo Zoznam tlačidlo Zoznam alebo tlačidlo Stĺpce  a v menu vyberte inú možnosť.
 • Na iPhone klepnite na tlačidlo Viac  a potom klepnite na Ikony alebo Zoznam.

Usporiadanie dokumentov pomocou priečinkov a značiek

Dokumenty môžete usporiadať ukladaním do vytvorených priečinkov.

 1. V správcovi dokumentov rozbaľte zoznam Miesta a klepnite na umiestnenie, do ktorého chcete priečinok uložiť, napríklad iCloud Drive alebo Na mojom iPade.
  iPad Pro s otvoreným prehliadačom súborov v apke Pages
 2. Na iPade klepnite na tlačidlo Nový priečinok . Na iPhone klepnite na tlačidlo Viac  a potom klepnite na Nový priečinok. 
 3. Zadajte názov nového priečinka a klepnite na Hotovo.
 4. Ak chcete v priečinku vytvoriť nový dokument, otvorte požadovaný priečinok a klepnite na Vytvoriť dokument. Dokument sa potom uloží v danom priečinku, pokým ho nepresuniete.

Na usporiadanie súborov môžete používať aj značky. Vďaka značkám môžete ľahko nájsť dokument, ktorý potrebujete.

Označenie dokumentu

 1. Klepnite na Vybrať a potom klepnite na miniatúru dokumentu, na ktorej sa tým zobrazí symbol zaškrtnutia.
 2. Klepnite na Zdieľať (na iPade) alebo na tlačidlo Zdieľať  (na iPhone) a potom klepnite na Pridať značku. 
 3. Môžete vybrať existujúcu značku alebo vytvoriť novú. Vytvorenie novej značky:
  • Klepnite na Pridať novú značku.
  • Zadajte názov značky a vyberte farbu.
  • Klepnite na Pridať značku. Novou značkou môžete označovať dokumenty. Značka sa zobrazí aj v menu Prechádzať.

Správa značiek

 1. Rozbaľte zoznam Miesta v správcovi dokumentov.
 2. Klepnite na tlačidlo Viac v zozname Miesta a potom klepnite na Upraviť postranný panel (na iPade) alebo na Upraviť (na iPhone).
 3. Klepnite na názov existujúcej značky.
 4. Potom zadajte názov novej značky.
 5. Klepnite na Hotovo.


Správa dokumentov

V správcovi dokumentov môžete zdieľať, presúvať, kopírovať a odstraňovať dokumenty. Klepnite na Vybrať, potom na miniatúru dokumentu, aby sa na nej zobrazil symbol zaškrtnutia, a nakoniec na požadovanú možnosť v dolnej časti obrazovky.

iPad Pro s otvoreným prehliadačom súborov v apke Pages a vybraným jedným súborom

 • Ak chcete dokument zdieľať, klepnite na Zdieľať (na iPade) alebo na tlačidlo Zdieľať  (na iPhone) a potom vyberte spôsob zdieľania dokumentu. Ak chcete dokument zdieľať alebo uložiť v inom formáte, napríklad PDF, klepnite na Exportovať.
 • Ak chcete dokument presunúť alebo skopírovať do iného priečinka alebo iného umiestnenia, klepnite na Presunúť (na iPade) alebo na tlačidlo Presunúť  (na iPhone), vyberte nové umiestnenie a potom klepnite na Kopírovať alebo Presunúť.
 • Ak chcete dokument vymazať, klepnite na Vymazať (na iPade) alebo na tlačidlo Vymazať  (na iPhone).

Premenovanie dokumentu

Pred tým, než premenujete dokumenty, uistite sa, že máte zobrazené dokumenty ako miniatúry.

 1. V správcovi dokumentov klepnite na názov dokumentu, potom klepnite na „x“ v textovom poli, aby ste vymazali aktuálny názov.
 2. Zadajte nový názov a potom klepnite na Hotovo.

Prechádzanie a otvorenie nedávno vymazaných a predošlých verzií dokumentov

 1. Rozbaľte zoznam Miesta v správcovi dokumentov.
 2. Klepnite na Nedávno vymazané. Nedávno vymazané dokumenty sa zobrazia v správcovi dokumentov. 
 3. Klepnite na Vybrať, klepnite na jeden alebo viacero dokumentov a potom klepnite na Obnoviť. 
 4. Aby ste získali viac informácií o nedávno vymazanej položke, dotknite sa názvu dokumentu alebo priečinka, podržte ho, zdvihnite prst a potom v menu klepnite na Informácie.

Môžete prechádzať a obnoviť aj predošlé verzie dokumentu, ktorý ste uložili na iCloud Drive.

 1. V správcovi dokumentov rozbaľte zoznam Miesta a klepnite na iCloud Drive.
 2. V správcovi súborov klepnite na Vybrať, klepnite na dokument a potom vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
  • Na iPade klepnite na Verzie. 
  • Na iPhone klepnite na tlačidlo Verzie .
 3. Klepnutím vyberte verziu. 
  • Náhľad verzie zobrazíte klepnutím na Náhľad. V náhľade môžete vyhľadávať text a môžete kopírovať text a objekty. Náhľad však nemôžete upravovať. 
  • Ak chcete otvoriť verziu, aby ste ju mohli upravovať, klepnite na Uložiť kópiu.
  • Ak chcete aktuálnu verziu nahradiť verziou náhľadu, klepnite na Obnoviť.
  • Ak sa chcete vrátiť k aktuálnej verzii, klepnite na Zatvoriť.


Prispôsobenie menu Prechádzať

Môžete zapínať a vypínať umiestnenia, kam ukladáte dokumenty, meniť poradie položiek a upravovať kategórie značiek. Zmeny, ktoré vykonáte v menu Prechádzať v správcovi dokumentov, ovplyvnia aj menu Prechádzať v apke Súbory. Ak používate cloudovú službu tretej strany, napríklad Box na uchovávanie a zdieľanie dokumentov, stiahnite, nainštalujte a nastavte si jej apku na zariadení a potom službu zapnite, aby ste ju mohli používať spolu so správcom dokumentov a apkou Súbory.

 1. Rozbaľte zoznam Miesta v správcovi dokumentov.
 2. V menu Prechádzať klepnite na Upraviť a potom vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:
  • Zapnite umiestnenie, ktoré chcete použiť.
  • Ak chcete zmeniť poradie položiek v zozname, stlačte a podržte tlačidlo Preusporiadať  a potom presuňte umiestnenie alebo značku na novú pozíciu.
  • Kategóriu značiek odstránite klepnutím na tlačidlo Vymazať .
 3. Klepnite na Hotovo. 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: