Informácie o formátoch 4K, HDR a Dolby Vision na Apple TV 4K

Prečítajte si, ako nastaviť Apple TV 4K na optimálne prehrávanie obsahu v kvalite 4K, HDR alebo Dolby Vision.

Zariadenie Apple TV 4K naplno využíva výhody formátu 4K HDR, takže na ňom môžete sledovať televízne vysielanie v doposiaľ najvyššej kvalite. Apple TV 4K podporuje tieto formáty zobrazenia 4K:

 • 4K SDR (Standard Dynamic Range): používajú ho televízory 4K, ktoré nepodporujú formát HDR10 ani Dolby Vision. 
 • 4K HDR (High Dynamic Range): používajú ho televízory 4K, ktoré podporujú formát HDR so zobrazením videa s väčším rozsahom farieb a jasu.
 • 4K Dolby Vision: používajú ho televízory 4K, ktoré podporujú formát Dolby Vision HDR so zobrazením videa s väčším rozsahom farieb a jasu optimalizovaným pre váš televízor.

Pri prvom pripojení Apple TV 4K k televízoru 4K s podporou formátu HDR10 alebo Dolby Vision sa môže zobraziť výzva na spustenie krátkeho testu zobrazenia týchto formátov. Spusťte test podľa pokynov na obrazovke a potvrďte, že máte bezchybný obraz. Ak Apple TV 4K nedokáže potvrdiť, že televízor môže zobrazovať formát Dolby Vision alebo HDR10, automaticky sa obnoví režim, ktorý sa používal predtým.

Ak chcete skontrolovať, ktorý režim videa Apple TV 4K používa, prejdite do menu Nastavenia > Video a audio. Tu môžete formát zobrazenia vybrať manuálne.

Optimalizácia obrazu

Apple TV 4K poskytuje najlepšie zobrazenie v závislosti od možností príslušného televízora 4K. V niektorých prípadoch sa však môžu vyskytnúť problémy alebo môže byť potrebné skontrolovať konfiguráciu manuálne. Môže ísť napríklad o tieto problémy:

 • Obraz na televízore má nesprávny odtieň, farby sú príliš jasné, video je prerušované alebo sa nezobrazuje vôbec.
 • Prerušovaný šum, sneženie alebo iskrenie na obrazovke.
 • Nedá sa použiť formát HDR ani Dolby Vision, hoci ich televízor podporuje.
 • Problémy so zvukom, napríklad výpadky zvuku, šum alebo zvuk nie je synchronizovaný s obrazom. 

Ak sa vyskytol niektorý z týchto problémov, uistite sa, že Apple TV používa najnovšiu verziu systému tvOS. Potom použite postup nižšie.

Uistite sa, že televízor podporuje formát HDR10 alebo Dolby Vision

Apple TV 4K môže automaticky nastaviť formát zobrazenia HDR10 alebo Dolby Vision len v prípade, že váš televízor dokáže zobraziť formát HDR10 alebo Dolby Vision s frekvenciou 60 Hz (v Európe 50 Hz). Apple TV 4K dokáže tieto formáty zobraziť aj pri frekvencii 30 Hz (v Európe 25 Hz). Je však potrebné zapnúť nastavenie Podľa dynamickému rozsahu v menu Nastavenia > Video a audio > Podľa obsahu. Ak neviete, ktoré formáty televízor podporuje, prečítajte si jeho používateľskú príručku.

Použite správny HDMI vstup a nastavenia

V závislosti od televízora môže byť potrebné, aby ste pri videu vo vysokej kvalite 4K alebo HDR použili iný HDMI vstup televízora. Niektoré televízory napríklad podporujú formát HDR len cez HDMI vstup 2 alebo HDMI vstup 3. Ak chcete zistiť, ktoré vstupy podporujú formáty 4K a HDR, prečítajte si používateľskú príručku televízora.

Okrem použitia správneho HDMI vstupu možno bude potrebné zapnúť formát HDR10 alebo Dolby Vision v nastaveniach videa alebo HDMI televízora. V niektorých prípadoch nemusí mať toto nastavenie priamo označenie HDR10 či Dolby Vision, ale môže obsahovať napríklad výrazy „ultra“, „hlboké“ alebo „vylepšené“ (video alebo farby).

Aktualizujte softvér televízora

Ak máte problém s obrazom, ako je napríklad nesprávny odtieň farieb, príliš jasné farby, neúplný obraz alebo nesprávna synchronizácia zvuku a obrazu, uistite sa, že televízor používa najnovší softvér. Väčšina televízorov a prijímačov s podporou formátu 4K dokáže softvér aktualizovať tak, že sa pripoja k sieti Wi-Fi alebo Ethernet. Pokyny na aktualizáciu softvéru nájdete v integrovanom pomocníkovi televízora, v používateľskej príručke alebo na webovej stránke výrobcu.

Skontrolujte HDMI kábel

Na prehrávanie videí s rozlíšením 4K, a to najmä vo formáte HDR10 alebo Dolby Vision, je potrebný HDMI kábel, ktorý je s týmito formátmi kompatibilný. Spoločnosť Apple odporúča používať HDMI káble s označením Compatible Dolby Vision, pretože boli testované so zariadením Apple TV 4K a mnohými rôznymi televízormi. Príkladom je vysokorýchlostný HDMI kábel Belkin.

Ak sa vyskytne problém s HDMI káblom, na Apple TV sa môže zobraziť hlásenie, že HDMI kábel môže mať problém s udržaním stabilného pripojenia. Ak chcete skontrolovať pripojenie HDMI kábla, prejdite do menu Nastavenia > Video a audio a výberom položky Skontrolovať HDMI pripojenie spusťte 2-minútový test.

Ak problémy s pripojením HDMI kábla pretrvávajú, skontrolujte všetky pripojenia a uistite sa, že HDMI kábel má označenie Compatible Dolby Vision.

Skontrolujte ostatné komponenty

Ak používate aj iné komponenty, napríklad prijímač zvuku a videa, HDMI prepínač alebo sound bar, dočasne pripojte Apple TV 4K priamo k televízoru. Ak sa pri priamom pripojení k televízoru problém nevyskytuje, skontrolujte tieto položky:

Prijímač alebo sound bar

Ak používate prijímač zvuku a videa alebo sound bar, skontrolujte jeho funkcie, pripojenia, nastavenia, ale tiež tieto položky:

 • Uistite sa, že prijímač dokáže zobrazovať video v rozlíšení 4K a vyššom a že používate HDMI vstupy, ktoré podporujú rozlíšenie 4K a HDMI 2.0/HDCP 2.2 signály.
 • Prijímače, ktoré podporujú formát HDR10 alebo Dolby Vision, na pridanie tejto podpory často vyžadujú aktualizáciu firmvéru.
 • Po aktualizácii skontrolujte nastavenia videa a HDMI na prijímači. V nastaveniach možno bude potrebné zapnúť vylepšené rozhranie HDMI.
 • Uistite sa, že všetky HDMI káble použité na pripojenie Apple TV 4K k televízoru a prijímaču sú kompatibilné s videom vo formáte 4K a HDR.

Iné HDMI príslušenstvo

HDMI prepínače, HDMI rozdeľovače a ďalšie príslušenstvo, ktoré slúži na pripojenie Apple TV 4K k televízoru, môžu rušiť HDMI signál. Ak sa odpojením tohto príslušenstva problém vyrieši, kontaktujte výrobcu príslušenstva a zistite, či podporuje video vo formáte 4K a HDR.

Získanie ďalšej pomoci

Prečítajte si, ako postupovať, ak Apple TV 4K zobrazí len čiernu obrazovku alebo na chvíľu zobrazí logo Apple a potom čiernu obrazovku.

V prípade všetkých ostatných problémov kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: