Návod na vygenerovanie kľúča obnovy

Použitím dvojfaktorovej autentifikácie a zariadenia Apple máte možnosť vygenerovať kľúč obnovy, ktorý vám pomôže zlepšiť zabezpečenie účtu. Ak potrebujete resetovať heslo, môžete potom pomocou kľúča obnovy znova získať prístup do účtu Apple ID.

Kľúč obnovy je 28-znakový kód, ktorý môžete použiť na resetovanie hesla alebo na opätovné získanie prístupu do účtu Apple ID. Hoci používanie kľúča nie je povinné, zvyšuje sa ním zabezpečenie vášho účtu, pretože máte kontrolu nad resetovaním hesla. Vytvorením kľúča obnovy sa zruší možnosť obnovenia účtu. Obnovenie účtu je proces, vďaka ktorému by ste sa mohli znova dostať do účtu Apple ID, ak by ste nemali dostatok informácií na resetovanie hesla. 

Používanie kľúča obnovy je bezpečnejšie, znamená to však, že nesiete zodpovednosť za zachovávanie prístupu k svojim dôveryhodným zariadeniam a kľúču obnovy. Ak o obe tieto položky prídete, môžete natrvalo stratiť prístup do účtu. Je preto dôležité uchovávať kľúč obnovy na bezpečnom mieste. Napríklad môžete dať kópiu kľúča obnovy členovi rodiny alebo uchovávať kópie na viacerých miestach. Vďaka tomu by ste mali kľúč obnovy k dispozícii vždy, keď by ste ho potrebovali.

Vygenerovanie kľúča obnovy

Nový kľúč obnovy môžete vygenerovať v Nastaveniach alebo Systémových nastaveniach na dôveryhodnom zariadení, na ktorom ste prihlásený pomocou účtu Apple ID.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Prejdite na Nastavenia > [vaše meno] > Heslo a zabezpečenie. Môže byť potrebné zadať heslo účtu Apple ID.
 2. Klepnite na Kľúč obnovy.
 3. Posunutím prepínača zapnite funkciu Kľúč obnovy.
 4. Klepnite na Použiť kľúč obnovy a zadajte kód zariadenia.
 5. Zapíšte si kľúč obnovy a uložte ho na bezpečnom mieste.
 6. Potvrďte kľúč obnovy zadaním na nasledujúcej obrazovke.

Na Macu

 1. Prejdite na Systémové nastavenia >Apple ID > Detaily účtu. Môže byť potrebné zadať heslo účtu Apple ID.
 2. Kliknite na Zabezpečenie.
 3. V sekcii Kľúč obnovy kliknite na Zapnúť.
 4. Kliknite na Použiť kľúč obnovy.
 5. Zapíšte si kľúč obnovy a uložte ho na bezpečnom mieste.
 6. Kliknite na Pokračovať.
 7. Potvrďte kľúč obnovy zadaním na nasledujúcej obrazovke.

Ak kľúč obnovy nemôžete vytvoriť na Macu, použite iPhone, iPad alebo iPod touch. 

Použitie kľúča obnovy

Ak zabudnete heslo k účtu Apple ID, môžete sa pokúsiť znova získať prístup pomocou dôveryhodného zariadenia chráneného kódom. Alebo môžete použiť kľúč obnovy, dôveryhodné telefónne číslo a zariadenie Apple na resetovanie svojho hesla. Prečítajte si viac o tom, čo robiť, ak zabudnete heslo k účtu Apple ID

Ak sa rozhodnete prestať používať kľúč obnovy, na iPhone, iPade alebo iPode touch použite postup uvedený vyššie a posunutím prepínača vypnite funkciu Kľúč obnovy. Na Macu kliknite v sekcii Kľúč obnovy na Vypnúť.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: