V inštalátore je uvedené, že ho nie je možné overiť alebo bol podpísaný neplatným certifikátom

Stiahnite si novú kópiu inštalátora.

Za určitých okolností, napríklad keď je inštalátor poškodený, sa zobrazuje upozornenie informujúce o tom, že aplikáciu nie je možné overiť a mohla byť počas sťahovania poškodená alebo pozmenená, prípadne že balík bol podpísaný certifikátom, ktorého platnosť uplynula a nemusí byť originálny.

Inštalátor by ste si mali stiahnuť znova. Ak sa problém zopakuje aj po stiahnutí nového inštalátora, požiadajte o pomoc výrobcu softvéru.


Ak ste sa s týmto problémom stretli pri použití inštalátora systému macOS, najnovšie odkazy na stiahnutie nájdete v pokynoch na inštaláciu týkajúcich sa nasledujúcich verzií systému macOS. Staršie verzie nie sú k dispozícii na stiahnutie.

Dátum zverejnenia: