Presúvanie textu a objektov medzi dokumentmi iWork a ostatnými aplikáciami

Naučte sa rýchlo presúvať text, tabuľky, fotky a iné objekty medzi dokumentmi aplikácie Pages, Numbers alebo Keynote a ostatnými aplikáciami na iPade alebo Macu.

Použitím presunutia rýchlo presúvajte obsah z e-mailu, webu alebo iných aplikácií do dokumentov v aplikáciách Pages, Numbers alebo Keynote. Keď používate presunutie, kopírujete objekt do novej aplikácie, takže objekt v pôvodnej aplikácií zostane na mieste. 

Presúvanie na iPade s funkciou Multitasking

Na iPade so systémom iOS 11 môžete použiť funkciu Multitasking na otvorenie dvoch aplikácií súčasne a následné presúvanie objektov medzi aplikáciami. Napríklad môžete presúvať obrázok z e-mailu do prezentácie v aplikácii Keynote, presunúť tabuľku z tabuľky v aplikácii Numbers do dokumentu v aplikácii Pages alebo presunúť text z aplikácie Pages do poznámky. Uistite sa, že ste aktualizovali aplikácie Pages, Numbers a Keynote na verziu 3.3 alebo novšiu.

 1. Zapnutie funkcie Multitasking na iPade. Prejdite do možnosti Nastavenia > Všeobecné > Multitasking a Dock a zapnite možnosti „Povoliť viaceré aplikácie“ a „Zobraziť navrhované a nedávne aplikácie“.
 2. Vytvorenie nového dokumentu alebo otvorenie existujúceho dokumentu v aplikácii iWork.
 3. Stlačte tlačidlo Domov, potom otvorte aplikáciu s objektom, ktorý chcete skopírovať.
 4. Potiahnutím prstom nahor z dolnej časti obrazovky otvorte Dock.
 5. V aplikácii Dock sa dotknite a podržte aplikáciu iWork, ktorú chcete otvoriť, a potom zadajte možnosť Slide Over alebo Split View.
  • Ak chcete vidieť aplikácie navrstvené na sebe, použite funkciu Slide Over a presuňte aplikáciu na obrazovku.
  • Ak chcete vidieť viac aplikácií vedľa seba, použite funkciu Split View a presuňte aplikáciu na pravý alebo ľavý okraj obrazovky.
   Zistite viac o funkciách Slide Over a Split View.
 6. V aplikácii s obsahom, ktorý chcete kopírovať, sa dotknite a podržte položku a potom ju presuňte do aplikácie Pages, Numbers alebo Keynote a pustite ju.
  • Ak chcete vybrať viacero položiek, podržte jednu položku, ďalej ju držte a zároveň iným prstom klepnite na ďalšie položky.
  • Ak chcete presunúť text, najskôr ho vyberte a potom ho podržte, kým sa nenadvihne.

Objekty z jednej aplikácie iWork môžete presúvať do inej. V aplikácii iWork však môžete mať zároveň otvorený len jeden dokument. Kopírovanie objektu z jedného dokumentu do druhého v rovnakej aplikácii:

 1. Dotknite sa objektu, podržte ho a potom ho začnite presúvať.
 2. Druhým prstom zatvorte aktuálny dokument.
 3. Otvorte dokument, do ktorého chcete objekt presunúť, a potom doň obsah pustite. Počas presúvania objektu máte prístup ku všetkým funkciám aplikácie vrátane vytvorenia nového dokumentu a prehliadania dokumentov.


Presúvanie na Macu

Na Macu môžete použiť presúvanie na rýchle pridávanie objektov do dokumentov iWork. Napríklad presuňte fotografiu z knižnice aplikácie Fotky do prezentácie aplikácie Keynote, presuňte text z e-mailu do dokumentu aplikácie Pages a presuňte text v rámci dokumentu.

Taktiež môžete používať presúvanie na kopírovanie textu a tabuliek medzi dokumentmi iWork. Napríklad môžete presunúť tabuľku (alebo časti tabuľky) z tabuľky aplikácie Numbers do dokumentu aplikácie Pages. Pri presúvaní tabuliek dbajte na to, aby ste vybrali všetky bunky v tabuľke, ktorú chcete skopírovať, pred jej presunutím do iného dokumentu.

V aplikácii Keynote môžete presúvať a posúvať z posuvného navigátora na pracovnú plochu, aby ste rýchlo vytvorili novú prezentáciu.

Dátum zverejnenia: