Používanie zvukov a zvonení v iPhone, iPade alebo iPode touch

Môžete si prispôsobiť zvonenie, zvuk správy, zvuk upozornenia na nový e-mail a ďalšie položky.

V iPhone, iPade alebo iPode touch sú k dispozícii viaceré zvuky, zvonenia a ďalšie zvuky si však môžete aj kúpiť v obchode iTunes Store. Ak si chcete kúpiť zvonenia a ďalšie zvuky, otvorte aplikáciu iTunes Store, klepnite na položku  Viac a potom klepnite na položku Zvuky.


Dostupnosť obchodov a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti. Prečítajte si o dostupnosti funkcií vo vašej krajine alebo oblasti.

 

iPhone X s otvorenou obrazovkou Nastavenia pre zvuky a haptiku.

Zmena zvonenia

 1. V zariadení so systémom iOS prejdite do menu Nastavenia > Zvuky a haptika.
 2. V časti Zvuky a vibrovania klepnite na zvuk, ktorý chcete zmeniť. Zmeniť môžete zvonenie, zvuk správy, zvuk nového e-mailu, upozornenia kalendára a ďalšie položky.
 3. Po klepnutí na názov zvonenia alebo zvuku upozornenia sa príslušný zvuk prehrá a nastaví ako nový zvuk.

Môžete tiež nastaviť zvonenie alebo zvuk správy pre konkrétny kontakt: V aplikácii Kontakty vyhľadajte požadovaný kontakt, klepnite naň a potom klepnite na položku Upraviť v pravom hornom rohu. Klepnite na položku Zvonenie alebo Zvuk správy a potom vyberte nový zvuk.


Opätovné stiahnutie zvukov zakúpených skôr

V systéme iOS 11 alebo novšom môžete znova stiahnuť zvuky, ktoré ste zakúpili s použitím svojho účtu Apple ID.

Prejdite do menu Nastavenia > Zvuky a haptika a potom klepnite na niektorý zvuk. Na začiatku stránky klepnite na položku Stiahnuť všetky zakúpené zvuky a skontrolujte, či neexistujú zakúpené zvuky, ktoré aktuálne nie sú v zariadení stiahnuté. Ak ste zvuky zakúpené skôr už stiahli alebo ak ste žiadne zvuky nezakúpili, nemusí sa táto možnosť zobrazovať.


Je možné, že niektoré zvuky zakúpené skôr nebudete môcť stiahnuť znovu.


Presunutie vlastných zvonení z aplikácie iTunes do zariadenia so systémom iOS

Ak máte v aplikácii iTunes v Macu alebo PC vlastné zvonenie alebo zvuk, ktorý chcete presunúť do zariadenia so systémom iOS, môžete ho do zariadenia pridať ručne prostredníctvom aplikácie iTunes.

 1. Pripojte zariadenie k počítaču.
 2. Otvorte aplikáciu iTunes. Uistite sa, že máte najnovšiu verziu.
 3. V počítači vyhľadajte zvonenie alebo zvuk, ktorý chcete pridať do počítača. Ak sa zvonenie alebo zvuk predtým zobrazovali vo vašej knižnici iTunes, nájdete ich v priečinkoch Zvuky alebo Zvonenia v rámci priečinka s médiami aplikácie iTunes. Ak ste zvonenie vytvorili v aplikácii GarageBand na Macu a potom zdieľali v službe iTunes, je možné, že sa nachádza v priečinku Import. 
 4. Vyberte zvuk, ktorý chcete pridať do zariadenia, a skopírujte ho. (Môžete použiť klávesovú skratku.)
 5. Vráťte sa do aplikácie iTunes a prejdite na tab Knižnica v časti Hudba.
 6. Kliknite na príslušné zariadenie na postrannom paneli vľavo a potom kliknite na položku Zvuky.
 7. Vložte zvuk. (Môžete použiť klávesovú skratku.)
  Okno iTunes so zobrazenou časťou Zvuky na Johnovom iPhone.


Súbor so zvukom môžete tiež potiahnuť na názov zariadenia so systémom iOS na postrannom paneli vľavo v aplikácii iTunes.


Prostredníctvom aplikácie iTunes môžete vymazať vlastné zvuky, ktoré ste do zariadenia so systémom iOS pridali ručne.

Ak ste do zariadenia so systémom iOS ručne pridali vlastné zvuky, môžete ich zo zariadenia vymazať prostredníctvom aplikácie iTunes.

 1. Pripojte zariadenie k počítaču.
 2. Otvorte aplikáciu iTunes. Uistite sa, že máte najnovšiu verziu.
 3. Kliknite na príslušné zariadenie na postrannom paneli vľavo a potom kliknite na položku Zvuky.
 4. Kliknite na zvuk, ktorý chcete vymazať, s podržaním klávesu Control alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku vymazania zvuku.Okno iTunes so zobrazenou časťou Zvuky na Johnovom iPhone. Je vybraná skladba Have It All a v popredí je zobrazená ponuka so zvýraznenou položkou Vymazať z knižnice.

Ak sa možnosť vymazania zvuku nezobrazuje, je možné, že bude potrebné vypnúť funkciu „Manuálne spravovať hudbu a videá“:

 1. V ľavom hornom rohu aplikácie iTunes kliknite na ikonu Ikona zariadenia.
 2. Odrolujte dolu do časti Možnosti a zrušte zaškrtnutie políčka pri položke Manuálne spravovať hudbu a videá. Potom kliknite na položku Hotovo.

Môže sa vám zobraziť správa o tom, že vaše zariadenie je synchronizované s inou knižnicou. Znamená to, že ste v minulosti použili na synchronizáciu svojho zariadenia iný počítač a aplikácia iTunes nedokáže vykonať synchronizáciu bez toho, aby najskôr vymazala a nahradila všetok obsah iTunes vo vašom zariadení.


Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: