Používanie zvukov a zvonení v iPhone, iPade alebo iPode touch

Môžete si prispôsobiť zvonenie, zvuk správy, zvuk upozornenia na nový e-mail a ďalšie položky.

V iPhone, iPade alebo iPode touch sú k dispozícii viaceré zvuky, zvonenia a ďalšie zvuky si však môžete aj kúpiť v obchode iTunes Store. Otvorte aplikáciu iTunes Store, klepnite na položku  Viac a potom na položku Zvuky.

Dostupnosť obchodu a jeho funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti. Prečítajte si viac o ponukách, ktoré sú k dispozícii pre vašu krajinu alebo oblasť.

        

Zmena zvonenia

 1. V zariadení so systémom iOS prejdite do menu Nastavenia > Zvuky a haptika.
 2. Klepnite na zvuk, ktorý chcete zmeniť. Zmeniť môžete zvonenie, zvuk správy, zvuk nového e-mailu, upozornenia kalendára a ďalšie položky.
 3. Po klepnutí na názov zvonenia alebo zvuku upozornenia sa príslušný zvuk prehrá a nastaví ako nový zvuk.

Môžete tiež nastaviť zvonenie alebo text správy pre konkrétny kontakt. Vyhľadajte príslušnú osobu v aplikácii Kontakty a potom klepnite na položku Upraviť v pravom hornom rohu. Klepnite na položku Zvonenie alebo Zvuk správy a vyberte nový zvuk.

Opätovné stiahnutie zvukov zakúpených skôr

Ak používate systém iOS 11, môžete znovu sťahovať zvuky, ktoré ste zakúpili prostredníctvom svojho účtu Apple ID.

Prejdite do menu Nastavenia > Zvuky a haptika a potom klepnite na niektorý zvuk. Na začiatku stránky klepnite na položku Stiahnuť všetky zakúpené zvuky a skontrolujte, či neexistujú zakúpené zvuky, ktoré aktuálne nie sú v zariadení stiahnuté. Ak ste už stiahli zakúpené zvuky znovu alebo ak ste žiadne zvuky nezakúpili, nemusí sa táto možnosť zobrazovať.

Je možné, že niektoré zvuky zakúpené skôr nebudete môcť stiahnuť znovu.

Presunutie vlastných zvonení z aplikácie iTunes do zariadenia so systémom iOS

Ak máte v aplikácii iTunes v Macu alebo PC vlastné zvonenie alebo zvuk, ktorý chcete presunúť do zariadenia so systémom iOS, môžete ho do zariadenia pridať ručne prostredníctvom aplikácie iTunes.

 1. Pripojte zariadenie k počítaču.
 2. Otvorte aplikáciu iTunes. Uistite sa, že máte najnovšiu verziu.
 3. V počítači vyhľadajte zvonenie alebo zvuk, ktorý chcete pridať do počítača. Ak sa zvonenie alebo zvuk predtým zobrazovali vo vašej knižnici iTunes, nájdete ich v priečinkoch Zvuky alebo Zvonenia v rámci priečinka s médiami aplikácie iTunes. Ak ste zvonenie vytvorili v aplikácii GarageBand na Macu a potom zdieľali v službe iTunes, je možné, že sa nachádza v priečinku Import. 
 4. Vyberte zvuk, ktorý chcete pridať do zariadenia, a skopírujte ho. (Môžete použiť klávesovú skratku.)
 5. Vráťte sa do aplikácie iTunes a prejdite na tab Knižnica v časti Hudba.
 6. Kliknite na príslušné zariadenie na postrannom paneli vľavo a potom kliknite na položku Zvuky.
 7. Vložte zvuk. (Môžete použiť klávesovú skratku.)

Súbor so zvukom môžete tiež potiahnuť na názov zariadenia so systémom iOS na postrannom paneli vľavo v aplikácii iTunes.

Prostredníctvom aplikácie iTunes môžete vymazať vlastné zvuky, ktoré ste do zariadenia so systémom iOS pridali ručne.

Ak ste do zariadenia so systémom iOS ručne pridali vlastné zvuky, môžete ich zo zariadenia vymazať prostredníctvom aplikácie iTunes.

 1. Pripojte zariadenie k počítaču.
 2. Otvorte aplikáciu iTunes. Uistite sa, že máte najnovšiu verziu.
 3. Na postrannom paneli vľavo v aplikácii iTunes kliknite na položku Zvuky pod názvom príslušného zariadenia.
 4. Kliknite na zvuk, ktorý chcete vymazať, s podržaním klávesu Control alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku vymazania zvuku.

Ak sa možnosť vymazania zvuku nezobrazuje, je možné, že bude potrebné vypnúť funkciu „Manuálne spravovať hudbu a videá“:

 1. V ľavom hornom rohu aplikácie iTunes kliknite na ikonu zariadenia .
 2. Odrolujte do časti Možnosti a zrušte zaškrtnutie políčka pri položke „Manuálne spravovať hudbu a videá“. Potom kliknite na položku Hotovo.

Môže sa vám zobraziť správa o tom, že vaše zariadenie je synchronizované s inou knižnicou. Znamená to, že ste v minulosti použili na synchronizáciu svojho zariadenia iný počítač a aplikácia iTunes nedokáže vykonať synchronizáciu bez toho, aby najskôr vymazala a nahradila všetok obsah iTunes vo vašom zariadení.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: