Zdieľanie skladieb aplikácie GarageBand pre iOS alebo záznamov z aplikácie Music Memos v službách YouTube a Facebook

Prostredníctvom aplikácie iMovie pre iOS môžete v službe YouTube alebo Facebook zdieľať skladby aplikácie GarageBand alebo záznamy z aplikácie Music Memos vytvorené na iPhone, iPade alebo iPode touch.

Ak chcete v službe YouTube alebo Facebook zdieľať skladbu aplikácie GarageBand alebo záznam z aplikácie Music Memos, najskôr ich zdieľajte v aplikácii iMovie. Potom film, ktorý skladbu obsahuje, zdieľajte v službe YouTube alebo Facebook. Skôr ako začnete, skontrolujte, či máte v zariadení so systémom iOS nainštalovanú aplikáciu iMovie. Ak nie, stiahnite si aplikáciu iMovie z obchodu App Store a nainštalujte ju. 

Zdieľanie skladby aplikácie GarageBand v aplikácii iMovie

 1. Otvorte aplikáciu GarageBand a v prípade potreby otvorte prehliadač Moje skladby:
  • Na iPhone alebo iPode touch klepnite na tlačidlo Tlačidlo navigácie na ovládacej lište a potom na položku Moje skladby.
  • Na iPade klepnite na položku Moje skladby na ovládacej lište. 
 2. V prehliadači Moje skladby klepnite na položku Vybrať, klepnite na skladbu, ktorú chcete zdieľať, a potom klepnite na položku Zdieľať.
 3. Na obrazovke Zdieľať skladbu klepnite na položku Skladba.
 4. Zvoľte kvalitu zvuku skladby, zadajte prípadné informácie o skladbe a potom klepnite na položku Zdieľať.
 5. Klepnite na položku Kopírovať do iMovie. Aplikácia GarageBand skladbu vyexportuje do aplikácie iMovie a aplikácia iMovie sa automaticky otvorí.

Zdieľanie záznamu z aplikácie Music Memos v aplikácii iMovie

 1. Otvorte aplikáciu Music Memos.
 2. Klepnite na ikonu  v hornej časti obrazovky.
 3. Klepnite na záznam z aplikácie Music Memos, ktorý chcete zdieľať, a potom klepnutím na vlnovú krivku otvorte záznam z aplikácie Music Memos v zobrazení Podrobnosti.
 4. Klepnite na tlačidlo Tlačidlo zdieľania a potom na položku Kopírovať do iMovie. Záznam z aplikácie Music Memos sa vyexportuje do aplikácie iMovie a aplikácia iMovie sa automaticky otvorí.

Vytvorenie nového filmu a jeho zdieľanie v službe YouTube alebo Facebook

Po zdieľaní skladby aplikácie GarageBand alebo záznamu z aplikácie Music Memos v aplikácii iMovie ich môžete zdieľať v službe YouTube alebo Facebook.

 1. Ak v zariadení nemáte žiadne projekty aplikácie iMovie, aplikácia iMovie automaticky vytvorí nový film. Ak v zariadení máte projekty aplikácie iMovie, klepnite po jej otvorení na položku Vytvoriť nový film. Vaša skladba alebo záznam z aplikácie Music Memos sa automaticky zobrazí na časovej osi nového filmu.
 2. Klepnite na položku Hotovo a potom klepnite na tlačidlo Tlačidlo zdieľania v dolnej časti obrazovky.
 3. Klepnite na položku YouTube alebo Facebook a potom sa prihláste do účtu služby Google/YouTube alebo služby Facebook.
 4. Vyberte rozmery, zadajte všetky značky metadát, ktoré chcete pridať, a potom klepnite na položku Zdieľať.
 5. Klepnite na položku Zverejniť. Zobrazí sa potvrdenie, že film sa zverejnil.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: