Nahrávanie obrazovky v iPhone, iPade alebo iPode touch

V systéme iOS 11 alebo novšom môžete v iPhone, iPade alebo iPode touch vytvoriť záznam obrazovky a nahrať zvuk.

Obrázok GIF s postupom spustenia funkcie Záznam obrazovky v iPhone

Záznam obrazovky

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Ovládacie centrum > Prispôsobiť ovládacie prvky a klepnite na ikonu zelená ikona so symbolom plus vedľa položky Záznam obrazovky.
  2. Potiahnite nahor od spodného okraja ktorejkoľvek obrazovky. Na iPhone X a novšom alebo iPade so systémom iOS 12 alebo novším potiahnite nadol z pravého horného rohu obrazovky.
  3. Zatlačte na ikonu sivá ikona nahrávania a klepnite na položku Mikrofón.
  4. Klepnite na položku Spustiť nahrávanie a nechajte prebehnúť trojsekundové odpočítavanie. 
  5. Otvorte ovládacie centrum a potom klepnite na ikonu červená ikona nahrávania. Môžete tiež klepnúť na červený stavový riadok na hornej strane obrazovky a potom klepnúť na položku Zastaviť.

Prejdite do aplikácie Fotky a vyberte požadovaný záznam obrazovky.

Niektoré aplikácie nemusia umožňovať nahrávanie zvuku.

Dátum zverejnenia: