Nahrávanie obrazovky na iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si, ako môžete na iPhone, iPade alebo iPode touch vytvoriť záznam obrazovky a nahrať zvuk.

iPhone so zobrazeným nahrávaním obrazovky 

Postup pri nahrávaní obrazovky

  1. Prejdite na Nastavenia > Ovládacie centrum a potom klepnite na tlačidlo Pridať  vedľa položky Záznam obrazovky.
  2. Otvorte ovládacie centrum na iPhone alebo na iPade.
  3. Klepnite na sivé tlačidlo Nahrať sivá ikona nahrávania a potom počkajte na trojsekundové odpočítavanie.
  4. Po ukončení ovládacieho centra sa obrazovka začne nahrávať.
  5. Ak chcete nahrávanie zastaviť, otvorte ovládacie centrum a klepnite na červené tlačidlo Nahrať červená ikona nahrávania. Môžete aj klepnúť na červený stavový riadok v hornej časti obrazovky a potom klepnúť na Zastaviť.

Prejdite do apky Fotky a vyberte požadovaný záznam obrazovky.

Niektoré apky nemusia umožňovať nahrávanie zvuku alebo videa. Nie je možné vytvárať záznam obrazovky a súčasne používať zrkadlenie obrazovky.

Dátum zverejnenia: