Nahrávanie obrazovky na iPhone, iPade alebo iPode touch

V systéme iOS 11 môžete na iPhone, iPade alebo iPode touch vytvoriť nahrávku obrazovky a zaznamenať zvuk.

     

Záznam obrazovky

  1. Pridajte do ovládacieho centra funkciu Záznam obrazovky. Prejdite do menu Nastavenia > Ovládacie centrum > Prispôsobiť ovládacie prvky a klepnite na ikonu  vedľa položky Záznam obrazovky.
  2. Otvorte ovládacie centrum.
  3. Ak chcete pri zaznamenávaní zachycovať zvuk, zatlačte na ikonu  a klepnite na položku Zvuk z mikrofónu.
  4. Klepnite na ikonu  a nechajte prebehnúť trojsekundové odpočítavanie. 
  5. Ak chcete nahrávanie zastaviť, otvorte ovládacie centrum a klepnite na ikonu . Môžete tiež klepnúť na červený stavový riadok na hornej strane obrazovky a potom klepnúť na položku Zastaviť.

Záznam obrazovky nájdete v aplikácii Fotky.

Dátum zverejnenia: