Informácie o typoch tréningov

Aplikácia Tréning na hodinkách Apple Watch obsahuje rôzne typy tréningov, pomocou ktorých môžete merať svoju aktivitu pri tréningu. 

 

Chôdza

Pri chôdzi na bežeckom páse vyberte možnosť Chôdza vnútri. Pri vonkajších aktivitách, napríklad pri chôdzi na dráhe alebo v parku, vyberte možnosť Chôdza vonku. 

V závislosti od modelu hodiniek Apple Watch je možné, že si so sebou budete musieť vziať iPhone:

 • Apple Watch Series 2 alebo novšie: Meranie bude presnejšie, keď budete s aplikáciou Tréning chodiť vonku aspoň 20 minút.
 • Apple Watch Series 1 alebo novšie: Meranie bude presnejšie, keď budete s aplikáciou Tréning chodiť vonku aspoň 20 minút a budete mať pri sebe iPhone. 

Prečítajte si, ako kalibrovať hodinky Apple Watch.

 

Beh

Pri behu na bežeckom páse vyberte možnosť Beh vnútri. Pri vonkajších aktivitách, napríklad pri behaní na dráhe alebo v lese, vyberte možnosť Beh vonku.

V závislosti od modelu hodiniek Apple Watch je možné, že si so sebou budete musieť vziať iPhone: 

 • Apple Watch Series 2 alebo novšie: Meranie bude presnejšie, keď budete s aplikáciou Tréning behať vonku aspoň 20 minút.
 • Apple Watch Series 1 alebo novšie: Meranie bude presnejšie, keď budete s aplikáciou Tréning behať vonku aspoň 20 minút a budete mať pri sebe iPhone. 

Prečítajte si, ako kalibrovať hodinky Apple Watch.

 

Bicyklovanie

Pri aktivitách, ako je napríklad spinning alebo jazda na stacionárnom bicykli, vyberte možnosť Bicykel vnútri. Ak sa pôjdete na bicykli previesť von, vyberte možnosť Bicykel vonku.

V závislosti od modelu hodiniek Apple Watch je možné, že si so sebou budete musieť vziať iPhone:

 • Apple Watch Series 2 alebo novšie: V hodinkách je zabudovaná funkcia GPS, pomocou ktorej sa počíta a zobrazuje vaša rýchlosť a vzdialenosť, takže so sebou pri tréningu nemusíte mať iPhone.
 • Apple Watch Series 1 alebo novšie: Ak chcete sledovať rýchlosť a vzdialenosť, zoberte si so sebou iPhone.

 

Eliptikal

Ak cvičíte na eliptikale alebo vykonávate podobnú aktivitu, vyberte možnosť Eliptikal.

 

Veslovací stroj

Ak veslujete alebo vykonávate podobnú aktivitu, vyberte možnosť Veslovací stroj.

 

Stepper

Pri chôdzi na stepperi vyberte možnosť Stepper.

 

Intenzívny intervalový tréning (HIIT)

Pri intenzívnom tréningu s krátkymi prestávkami na oddych vyberte možnosť HIIT. Môžete napríklad 45 sekúnd skákať na švihadle, 30 sekúnd oddychovať a potom začať odznova. 

Súčasťou intenzívneho intervalového tréningu sú nepravidelné pohyby, ktoré môžu brániť v meraní srdcovej frekvencie. Ak nefunguje meranie srdcovej frekvencie, spálené kalórie sa sledujú pomocou vstavaného akcelerometra. Ak počas intenzívnych intervalových tréningov nemôžete dosiahnuť konzistentné meranie srdcovej frekvencie, môžete k hodinkám Apple Watch pripojiť hrudný pás s rozhraním Bluetooth.

 

Plávanie

Na hodinkách Apple Watch Series 2 a novších1 môžete vybrať možnosť Bazén alebo Vodná plocha. Keď začnete s cvičením, obrazovka sa automaticky zamkne, aby kvapky vody nespôsobovali neúmyselné klepnutia. 

Nasledujúcim postupom ukončíte tréning a odomknete obrazovku:

 1. Súčasným stlačením korunky Digital Crown a bočného tlačidla pozastavte tréning.
 2. Osušte obrazovku. Ak je obrazovka vlhká, voda môže spôsobovať neúmyselné klepnutia.
 3. Otočte korunkou Digital Crown. Odomkne sa tým obrazovka a z hodiniek Apple Watch sa vypustí všetka voda. Hodinky vydajú zvuk a na zápästí môžete pocítiť vodu.
 4. Potiahnite prstom doprava a klepnite na položku Ukončiť.

Ako hodinky Apple Watch merajú jednotlivé tréningy: 

 • Bazén: Skôr než začnete s tréningom, nezabudnite presne nastaviť dĺžku bazéna, aby mohli hodinky Apple Watch presnejšie merať preplávané bazény a vzdialenosť. Počas plávania v bazéne sa nepoužíva GPS a voda môže brániť v meraní srdcovej frekvencie. Pomocou vstavaného akcelerometra sa budú naďalej sledovať spálené kalórie, preplávané bazény a vzdialenosť.
 • Vodná plocha: GPS meria vzdialenosť, len keď plávate kraulom. Voda môže brániť v meraní srdcovej frekvencie. Pomocou vstavaného akcelerometra sa budú naďalej sledovať spálené kalórie.

Výber tréningu Bazén a Vodná plocha môže na hodinkách Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) nepriaznivo ovplyvniť príjem mobilného signálu.

 

Invalidný vozík

Ak používate ručne poháňaný invalidný vozík, môžete vybrať možnosť Chodecké tempo (invalidný vozík vonku) alebo Bežecké tempo (invalidný vozík vonku). Mali by ste vybrať možnosť, ktorá najviac zodpovedá vašej aktivite. Nemusíte však udržiavať rovnomerné tempo a rýchlosť môžete striedať. Odporúča sa vybrať jednu možnosť pre tréningy, počas ktorých pôjdete približne rýchlosťou chôdze, a druhú pre tréningy, počas ktorých pôjdete približne rýchlosťou behu. V aplikácii Aktivita tak budete mať lepší prehľad o svojich tréningoch.

Ako hodinky Apple Watch merajú vašu aktivitu:

 • Hodinky Apple Watch Series 2 alebo novšie optimalizujú merania pre vonkajšie postrkovanie na vozíku rýchlosťou chôdze alebo behu. V týchto hodinkách je navyše zabudovaná funkcia GPS, takže so sebou nemusíte mať iPhone.
 • Hodinky Apple Watch Series 1 a staršie takisto optimalizujú merania pre vonkajšie postrkovanie na vozíku rýchlosťou chôdze alebo behu. Vezmite si so sebou iPhone, aby ste mohli sledovať svoje tempo a prejdenú vzdialenosť.
 • Počas oboch tréningov na invalidnom vozíku sa meria čas, tempo, vzdialenosť, spálené kalórie a srdcová frekvencia. Ak chcete merať čas, spálené kalórie a srdcovú frekvenciu napríklad pri jazde na ručne poháňanom bicykli alebo basketbale na invalidnom vozíku, vyberte možnosť Iné.
 • Počas oboch tréningov na invalidnom vozíku sa v aplikácii Aktivita sleduje počet postrčení.

Ak sa tieto možnosti tréningu nezobrazujú, môže byť potrebné aktualizovať zadané informácie:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch.
 2. Klepnite na záložku Moje hodinky a potom na položku Zdravie.
 3. Klepnite na položku Upraviť, klepnite na položku Invalidný vozík a vyberte možnosť Áno. 
 4. Klepnite na položku Hotovo. 

 

Iné

Ak nemôžete nájsť zodpovedajúci typ tréningu, vyberte možnosť Iné. Keď pri používaní možnosti Iné nie sú dostupné údaje zo senzorov, počíta sa počet spálených kalórií alebo kilojoulov ako pri rýchlej chôdzi.

Na konci tréningu typu Iné sa zobrazí možnosť pomenovania tréningu. Môžete si tak kategorizovať rôzne typy aktivity, napríklad tanec.

Dátum zverejnenia: