Typy tréningov na hodinkách Apple Watch

Prečítajte si, aké typy tréningov môžete zaznamenávať pomocou aplikácie Tréning na hodinkách Apple Watch. 

Chôdza

Pri chôdzi vnútri, napríklad na bežeckom páse, na dráhe v hale alebo v obchodnom centre, vyberte možnosť Chôdza vnútri. Aby bolo meranie tempa a vzdialenosti pri tréningu Chôdza vnútri čo najpresnejšie, najskôr hodinky kalibrujte tým, že budete s aplikáciou Tréning aspoň 20 minút chodiť vonku. Ak máte hodinky Apple Watch Series 1 alebo staršie, na kalibráciu budete potrebovať aj iPhone.

Pri vonkajších aktivitách, napríklad pri chôdzi na dráhe alebo v parku, vyberte možnosť Chôdza vonku. V závislosti od modelu hodiniek Apple Watch je možné, že si so sebou budete musieť vziať iPhone, aby bolo možné merať určité ukazovatele:

 • Tempo a vzdialenosť: Hodinky Apple Watch Series 2 a novšie merajú tieto ukazovatele pomocou vstavaného GPS a potom vám na iPhone v súhrne tréningu zobrazia aj mapu prechádzky. Ak máte hodinky Apple Watch Series 1 alebo staršie, na používanie GPS budete potrebovať aj iPhone. Ak pri tréningu s hodinkami Apple Watch Series 1 alebo staršími chcete iPhone nechať doma, môžete tempo a vzdialenosť merať aj bez neho. Aby však bolo meranie týchto ukazovateľov čo najpresnejšie, najskôr hodinky kalibrujte tým, že si vezmete iPhone so sebou a budete s aplikáciou Tréning aspoň 20 minút chodiť vonku. 
 • Prevýšenie: Hodinky Apple Watch Series 3 a novšie merajú tento ukazovateľ pomocou vstavaného výškomera. Ak máte hodinky Apple Watch Series 2 alebo staršie, na meranie prevýšenia budete potrebovať aj iPhone.

Prečítajte si, ako kalibrovať hodinky Apple Watch.

Beh

Pri behu na bežeckom páse alebo inom behu vnútri vyberte možnosť Beh vnútri. Aby bolo meranie tempa a vzdialenosti pri tréningu Beh vnútri čo najpresnejšie, najskôr hodinky kalibrujte tým, že budete s aplikáciou Tréning aspoň 20 minút behať vonku. Ak máte hodinky Apple Watch Series 1 alebo staršie, na kalibráciu budete potrebovať aj iPhone.

Pri vonkajších aktivitách, napríklad pri behaní na dráhe, v lese alebo na ceste, vyberte možnosť Beh vonku. V závislosti od modelu hodiniek Apple Watch je možné, že si so sebou budete musieť vziať iPhone, aby bolo možné merať určité ukazovatele:

 • Tempo a vzdialenosť: Hodinky Apple Watch Series 2 a novšie merajú tieto ukazovatele pomocou vstavaného GPS a potom vám na iPhone v súhrne tréningu zobrazia aj mapu behu. Ak máte hodinky Apple Watch Series 1 alebo staršie, na používanie GPS budete potrebovať aj iPhone. Ak pri tréningu s hodinkami Apple Watch Series 1 alebo staršími chcete iPhone nechať doma, môžete tempo a vzdialenosť merať aj bez neho. Aby však bolo meranie týchto ukazovateľov čo najpresnejšie, najskôr hodinky kalibrujte tým, že si vezmete iPhone so sebou a budete s aplikáciou Tréning aspoň 20 minút behať vonku.
 • Prevýšenie: Hodinky Apple Watch Series 3 a novšie merajú tento ukazovateľ pomocou vstavaného výškomera. Ak máte hodinky Apple Watch Series 2 alebo staršie, na meranie prevýšenia budete potrebovať aj iPhone. 

Ak sa chcete pripravovať na vytrvalostný beh, napríklad maratón, hodinky Apple Watch môžete nastaviť, aby vydržali rovnako dlho ako vy. K dispozícii máte tieto možnosti:

 • Zapnite úsporný režim. Úsporný režim vypne počas chôdze a behu senzor srdcovej frekvencie a mobilné dáta. Keď je senzor srdcovej frekvencie vypnutý, spálené kalórie sa nemusia počítať až tak presne. Pri dlhších tréningoch môžete namiesto vstavaného senzora srdcovej frekvencie použiť hrudný pás s rozhraním Bluetooth. Takto zapnete úsporný režim
 • Hudbu a podcasty si do hodiniek Apple Watch synchronizujte vopred, aby ste mohli svoj obsah počúvať aj mimo dosahu iPhonu. Prečítajte si, ako synchronizovať obsah do hodiniek Apple Watch.
 • Zoberte si iPhone so sebou. Ak si so sebou zoberiete iPhone, hodinky môžu na funkcie, ktoré spotrebúvajú veľa batérie, napríklad pripojenia, streamovanie hudby alebo podcastov, prístup k funkcii Siri a ďalšie, používať rozhranie Bluetooth. Prečítajte si o výkone batérie

 

Bicyklovanie

Pri aktivitách, ako je napríklad spinning alebo jazda na stacionárnom bicykli, vyberte možnosť Bicykel vnútri. Ak sa pôjdete na bicykli previesť von, vyberte možnosť Bicykel vonku.

V závislosti od modelu hodiniek Apple Watch je možné, že si so sebou budete musieť vziať iPhone, aby bolo možné merať určité ukazovatele:

 • Rýchlosť a vzdialenosť: Hodinky Apple Watch Series 2 a novšie merajú tieto ukazovatele pomocou vstavaného GPS a potom vám na iPhone v súhrne tréningu zobrazia aj mapu jazdy. Ak máte hodinky Apple Watch Series 1 alebo staršie, na meranie rýchlosti a vzdialenosti budete potrebovať aj iPhone. 
 • Prevýšenie: Hodinky Apple Watch Series 3 a novšie merajú tento ukazovateľ pomocou vstavaného výškomera. Ak máte hodinky Apple Watch Series 2 alebo staršie, na meranie prevýšenia budete potrebovať aj iPhone.

Eliptikal

Ak cvičíte na eliptikale alebo vykonávate podobnú aktivitu, vyberte možnosť Eliptikal.

Veslovací stroj

Ak veslujete alebo vykonávate podobnú aktivitu, vyberte možnosť Veslovací stroj.

Stepper

Pri chôdzi na stepperi vyberte možnosť Stepper.

Intenzívny intervalový tréning (HIIT)

Pri intenzívnom tréningu s krátkymi prestávkami na oddych vyberte možnosť HIIT. Môžete napríklad 45 sekúnd skákať na švihadle, 30 sekúnd oddychovať a potom začať odznova. 

Súčasťou intenzívneho intervalového tréningu sú nepravidelné pohyby, ktoré môžu brániť v meraní srdcovej frekvencie. Ak nefunguje meranie srdcovej frekvencie, spálené kalórie sa sledujú pomocou vstavaného akcelerometra. Ak počas intenzívnych intervalových tréningov nemôžete dosiahnuť konzistentné meranie srdcovej frekvencie, môžete k hodinkám Apple Watch pripojiť hrudný pás s rozhraním Bluetooth.

Turistika

Počas tréningu Turistika sa sleduje tempo, vzdialenosť, prevýšenie a spálené kalórie. Počas tréningu budete v reálnom čase vidieť, aké prevýšenie už ste zdolali, a po skončení tréningu uvidíte celkové prevýšenie.

Hodinky Apple Watch Series 3 a novšie merajú a zobrazujú prevýšenie pomocou vstavaného výškomera, takže si so sebou na turistiku nemusíte brať iPhone. Ak máte hodinky Apple Watch Series 2 alebo staršie, na meranie prevýšenia budete potrebovať aj iPhone.

Joga

Výber možnosti Joga vám umožní zaznamenávať všetky typy jogy od restoratívnej jogy až po power jogu.

Plávanie

Na hodinkách Apple Watch Series 2 a novších môžete vybrať možnosť Bazén alebo Plávanie na otvorenej vode. Keď začnete s cvičením, obrazovka sa automaticky zamkne, aby kvapky vody nespôsobovali neúmyselné klepnutia. Prečítajte si, ako plávať s hodinkami Apple Watch a zobraziť si históriu tréningov vrátane automatických sérií a medzičasov.

Ako hodinky Apple Watch merajú jednotlivé tréningy: 

 • Bazén: Skôr než začnete s tréningom, nezabudnite presne nastaviť dĺžku bazéna, aby mohli hodinky Apple Watch presnejšie merať preplávané bazény a vzdialenosť. Počas plávania v bazéne sa nepoužíva GPS a voda môže brániť v meraní srdcovej frekvencie. Pomocou vstavaného akcelerometra sa budú naďalej sledovať spálené kalórie, preplávané bazény a vzdialenosť.
 • Vodná plocha: GPS meria vzdialenosť, len keď plávate kraulom. Voda môže brániť v meraní srdcovej frekvencie. Pomocou vstavaného akcelerometra sa budú naďalej sledovať spálené kalórie.

Výber tréningu Bazén a Plávanie na otvorenej vode môže na modeloch hodiniek Apple Watch s mobilným pripojením nepriaznivo ovplyvniť príjem mobilného signálu. 

Invalidný vozík

Ak používate ručne poháňaný invalidný vozík, môžete vybrať možnosť Chodecké tempo (invalidný vozík vonku) alebo Bežecké tempo (invalidný vozík vonku). Mali by ste vybrať možnosť, ktorá najviac zodpovedá vašej aktivite. Nemusíte však udržiavať rovnomerné tempo a rýchlosť môžete striedať. Odporúča sa vybrať jednu možnosť pre tréningy, počas ktorých pôjdete približne rýchlosťou chôdze, a druhú pre tréningy, počas ktorých pôjdete približne rýchlosťou behu. V aplikácii Aktivita tak budete mať lepší prehľad o svojich tréningoch.

Ako hodinky Apple Watch merajú vašu aktivitu:

 • Hodinky Apple Watch Series 2 alebo novšie optimalizujú merania pre vonkajšie postrkovanie na vozíku rýchlosťou chôdze alebo behu. V týchto hodinkách je navyše zabudovaná funkcia GPS, takže so sebou nemusíte mať iPhone.
 • Hodinky Apple Watch Series 1 a staršie takisto optimalizujú merania pre vonkajšie postrkovanie na vozíku rýchlosťou chôdze alebo behu. Vezmite si so sebou iPhone, aby ste mohli sledovať svoje tempo a prejdenú vzdialenosť.
 • Počas oboch tréningov na invalidnom vozíku sa meria čas, tempo, vzdialenosť, spálené kalórie a srdcová frekvencia. Ak chcete merať čas, spálené kalórie a srdcovú frekvenciu napríklad pri jazde na ručne poháňanom bicykli alebo basketbale na invalidnom vozíku, vyberte možnosť Iné.
 • Počas oboch tréningov na invalidnom vozíku sa v aplikácii Aktivita sleduje počet postrčení.

Ak sa tieto možnosti tréningu nezobrazujú, môže byť potrebné aktualizovať zadané informácie:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch.
 2. Klepnite na záložku Moje hodinky a potom na položku Zdravie.
 3. Klepnite na položku Upraviť, klepnite na položku Invalidný vozík a vyberte možnosť Áno. 
 4. Klepnite na položku Hotovo. 

Iné

Ak nemôžete nájsť zodpovedajúci typ tréningu, vyberte možnosť Iné. Keď pri používaní možnosti Iné nie sú dostupné údaje zo senzorov, počíta sa počet spálených kalórií alebo kilojoulov ako pri rýchlej chôdzi.

Po skončení tréningu typu Iné môžete tréning pomenovať výberom zo zoznamu možností. Môžete si tak kategorizovať rôzne typy aktivity, napríklad tanec, silový tréning alebo kruhový tréning.

 1. Spustite tréning a vyberte možnosť Iné.
 2. Po skončení potiahnite prstom doprava a klepnite na položku Ukončiť.
 3. Klepnite na položku Názov.
 4. Klepnite na typ tréningu a potom na položku Uložiť. 

Dátum zverejnenia: