Používanie aplikácií Pages, Numbers a Keynote so službou Box

Na dokumentoch iWork uložených v službe Box môžete s ostatnými spolupracovať v reálnom čase. Na stránke box.com môžete tiež zobrazovať náhľady dokumentov iWork, upravovať ich a vytvárať nové.

Čo potrebujete

Spoluprácu na dokumentoch iWork uložených v službe Box môžete používať na týchto zariadeniach Apple a v týchto verziách softvéru:

Spolupracovať online môžete prostredníctvom týchto verzií prehliadačov:

 • Safari 9 alebo novší, prípadne Google Chrome 50 alebo novší pre Mac
 • Internet Explorer 11 alebo novší, prípadne Google Chrome 50 alebo novší pre PC so systémom Windows

Začíname

 1. Navštívte stránku box.com a založte si osobný1 účet v službe Box. Už ho máte? Ak áno, prejdite na ďalší krok.
 2. Ak máte osobný účet, prihláste sa a potom kliknite alebo klepnite na svoje iniciály v pravom hornom rohu prehliadača. Vyberte položku Account Settings (Nastavenia účtu) a potom položku Integrations (Integrácie). 
  V prípade podnikových účtov majú správcovia Box Enterprise prístup k nastaveniam Integrations (Integrácie) v menu Admin Console (Konzola správy) > Settings (Nastavenia) > Apps (Aplikácie).
 3. Ak chcete zapnúť spoluprácu na dokumentoch iWork, vyberte položku iWork Collaboration (Spolupráca na dokumentoch iWork).
 4. Ak chcete zobrazovať náhľady dokumentov iWork online v službe Box, vyberte položku iWork Previews (Náhľady iWork).

1 Ak chcete spoluprácu na dokumentoch iWork využívať s podnikovým účtom v službe Box, je potrebné, aby si vaša organizácia aktivovala spoluprácu na dokumentoch iWork.

Spolupráca na dokumente

Po nastavení služby Box a aktivovaní spolupráce na dokumentoch iWork môžete automaticky spolu s ostatnými v reálnom čase vykonávať úpravy ktoréhokoľvek dokumentu iWork, ktorý je už v službe Box uložený.

 1. Ak chcete začať spoluprácu na novom dokumente, presuňte alebo uložte ho do služby Box:
  • Na Macu dokument potiahnite do priečinka Box na postrannom paneli vo Finderi. Ak na postrannom paneli vo Finderi položka Box nie je, otvorte aplikáciu Box z priečinka Aplikácie.
  • Na zariadení so systémom iOS dokument presuňte alebo skopírujte do služby Box prostredníctvom správcu dokumentov v aplikácii Pages, Numbers alebo Keynote alebo prostredníctvom aplikácie Súbory
  • Online v účte služby Box sa prihláste do účtu a potom dokument potiahnite na obrazovku All Files (Všetky súbory). Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Upload (Odoslať), vybrať položku File (Súbor) a potom vybrať príslušný dokument.
 2. Následne pozvite ľudí, s ktorými chcete spolupracovať:
  • Na Macu alebo online v službe Box kliknite na ikonu Ikona Spolupracovať a potom ľudí pozvite prostredníctvom stránky box.com. 
  • V systéme iOS klepnite na ikonu Ikona Ďalšie možnosti a potom klepnite na položku Spolupracujte s ostatnými a pozvite požadovaných ľudí.
 3. Po začatí spolupráce môžete dokument spravovať: 
  • Ak chcete zistiť, kto práve dokument upravuje, kliknite alebo klepnite na ikonu Ikona spolupráce so symbolom zaškrtnutia.
  • Ak chcete obmedziť, kto môže dokument zobrazovať a vykonávať v ňom zmeny, kliknite alebo klepnite na ikonu Ikona spolupráce so symbolom zaškrtnutia a potom klepnite na položku Share Settings (Nastavenia zdieľania).

Vykonávanie úprav v režime offline

Keď na Macu prejdete do režimu offline a máte dokument otvorený, môžete v jeho úpravách pokračovať. Keď sa znova pripojíte, vykonané úpravy sa do dokumentu zahrnú automaticky. Ak v čase, keď ste boli offline, upravovali príslušný dokument iní účastníci, je možné, že sa vytvorí kópia dokumentu v tom istom priečinku ako originál. 

Na iPhone, iPade alebo iPode touch nemožno dokumenty s aktivovanou spoluprácou upravovať v režime offline. Ak prejdete do režimu offline, zobrazí sa výzva na uloženie lokálnej kópie do zariadenia. Keď sa vrátite do režimu online, môžete lokálnu kópiu odoslať do služby Box alebo môžete vykonané zmeny skopírovať z lokálnej kópie a vložiť ich do pôvodného dokumentu.

Náhľady, úpravy a vytváranie dokumentov iWork online v službe Box

Zobrazovať náhľady, upravovať a vytvárať nové dokumenty iWork môžete v prehliadači, ak ste sa prihlásili do účtu služby Box.2 Na obrazovke Files and Folders (Súbory a priečinky) môžete postupovať takto:

 • Ak chcete zobraziť náhľad dokumentu iWork online v službe Box, vyberte príslušný dokument. 
 • Ak chcete dokument iWork upravovať online v službe Box, vyberte ho, vyberte položku Open (Otvoriť) na paneli s nástrojmi a potom vyberte položku Pages, Numbers alebo Keynote na webe.
 • Ak chcete vytvoriť nový dokument iWork online v službe Box, kliknite na položku New (Nový). Potom vyberte, či chcete vytvoriť dokument Pages, tabuľku Numbers alebo prezentáciu Keynote.

2 Na stránke box.com môžete otvoriť dokument s veľkosťou až 1 GB. Ak je dokument väčší ako 1 GB, skúste ho pred otvorením na stránke box.com zmenšiť v aplikácii Pages, Numbers alebo Keynote pre Mac alebo iOS.

Ďalšie informácie

Podmienky používania a ochrana osobných údajov

Keď využívate spoluprácu na dokumentoch iWork alebo zobrazujete náhľad alebo dokument iWork na webe, vaše súbory budú dočasne uložené na zabezpečených serveroch Apple.

Na používanie aplikácií iWork sa vzťahujú zmluvné podmienkyzásady ochrany osobných údajov aplikácií iWork na webe spoločnosti Apple.

Ak máte osobný účet v službe Box, spoluprácu a náhľady prostredníctvom služby Box môžete vypnúť na karte Integrations (Integrácie) v menu Account Settings (Nastavenia účtu). Ak máte podnikový účet v službe Box, obráťte sa na svoju organizáciu.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: