Deaktivovanie alebo vymazávanie používateľov v službe Apple School Manager

Prečítajte si, ako z organizácie v službe Apple School Manager deaktivovať alebo vymazať používateľov vrátane správcov obsahu, správcov inštitúcie a administrátorov.

Keď vymažete používateľa zo služby Apple School Manager, nebude mať prístup k účtu zo žiadneho zariadenia. Po vymazaní účtu nebudete môcť obnoviť žiadne pridružené dáta. Používateľov s nákupmi alebo kreditom navyše nemožno vymazať. Ak sú pre používateľský účet, ktorý chcete vymazať, evidované nákupy alebo kredit, zaistite spotrebovanie všetkého kreditu na účte a preneste všetky nákupy do lokality.

Keď používateľa deaktivujete, nemôže naďalej používať svoj spravovaný účet Apple ID. Keď používateľa odstránite pomocou nástroja SIS alebo prostredníctvom protokolu SFTP, jeho účet sa deaktivuje. Účet sa vymaže 120 dní od deaktivovania, ak na ňom nie sú evidované žiadne nákupy ani kredit.

Ak chcete účet vymazať okamžite, musíte sa prihlásiť do programu Apple School Manager a vymazať používateľa manuálne. Pri predvolenom nastavení môžu používateľov vymazávať len administrátori, správcovia inštitúcie, správcovia osôb a správcovia. Ak ste administrátor, správca inštitúcie, správca osôb alebo správca a nemôžete používateľa vymazať, obráťte sa na administrátora, ktorý pre vašu organizáciu spravuje službu Apple School Manager. 

Deaktivovanie účtu prostredníctvom služby Apple School Manager

 1. Kliknite na položku Accounts (Účty).
 2. Vyberte účty, ktoré chcete deaktivovať.
 3. Ak deaktivujete len jeden účet, kliknite na položku Deactivate Account (Deaktivovať účet).
  Ak ste vybrali viac účtov, kliknite na položku Change (Zmeniť) > Deactivate (Deaktivovať). Kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať).
 4. Kliknite na tlačidlo Done (Hotovo).

Vymazanie účtu prostredníctvom služby Apple School Manager

Po deaktivovaní účtov postupujte takto:

 1. Kliknite na položku Accounts (Účty).
 2. Vyberte účty, ktoré chcete vymazať.
 3. Ak vymazávate len jeden účet, kliknite na položku Delete (Vymazať).
  Ak ste vybrali viac účtov, kliknite na položku Change (Zmeniť) > Delete (Vymazať). Kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať). 
 4. Kliknite na tlačidlo Done (Hotovo).

Dátum zverejnenia: