Pridávanie animovaných titulkov k videám aplikácie Clips v iPhone, iPade alebo iPode touch

S použitím funkcie Živé titulky môžete pre svoje videá pomocou hlasu vytvárať animované titulky v štýle, ktorý si zvolíte.

Ak chcete vytvárať živé titulky, počas nahrávania videa hovorte. Pri prehrávaní videa sa váš hlasový záznam vo videu zobrazí ako animovaný titulok videa. Po vytvorení je možné titulok upravovať. Spolu s titulkom môžete použiť aj hlas alebo môžete použiť len samotný titulok.

Otvorenie videa alebo vytvorenie nového videa

 1. Otvorte aplikáciu Clips.* Ak ste už aplikáciu Clips použili, automaticky sa otvorí posledné video, s ktorým ste pracovali.
 2. Klepnite na tlačidlo Tlačidlo Zobraziť projekty v ľavom hornom rohu.
 3. Ak chcete vytvoriť nové video, klepnite na ikonu . Ak chcete otvoriť uložené video, potiahnutím zobrazte uložené videá, klepnite na požadované video a potom klepnite na položku Otvoriť.

* Nemôžete aplikáciu Clips nájsť? Na ploche potiahnite prstom doprava tak, aby sa zobrazila obrazovka, ktorá má na hornej strane panel vyhľadávania, a na paneli vyhľadávania zadajte Clips. Ak sa aplikácia Clips stále nezobrazuje, stiahnite ju z obchodu App Store.

 


Vytvorenie živého titulku

 1. Klepnutím na tlačidlo Tlačidlo Živé titulky otvorte menu Živé titulky.
 2. Klepnite na štýl živých titulkov, ktorý chcete použiť. Potom klepnutím na ikonu  zatvorte menu.
 3. Keď chcete začať nahrávať, stlačte a podržte tlačidlo Tlačidlo Nahrávať podržaním. Ak chcete nahrávanie zamknúť, potiahnite tlačidlo Tlačidlo Nahrávať podržaním nahor. 
 4. Počas nahrávania hovorte. Načasovanie titulkov môžete upravovať tým, že budete hovoriť rýchlejšie alebo pomalšie. 
 5. Keď budete chcieť nahrávanie zastaviť, uvoľnite tlačidlo Tlačidlo Nahrávať podržaním. Ak ste ovládanie nahrávania zamkli, klepnite naň.
 6. Ak si chcete video pozrieť, vyberte príslušnú miniatúru na spodnej strane obrazovky a potom klepnite na ikonu 
 7. Ak chcete klip nahrať znovu, klepnutím na ikonu  ho odstráňte a znova ho nahrajte.

Môžete tiež nahrať niekoľko klipov a spojiť ich do jedného súvislého videa. Každý klip môže mať vlastný živý titulok.

Živé titulky podporujú viac jazykov. Ak chcete nahrať živý titulok v inom jazyku, klepnite na tlačidlo Tlačidlo Jazyk živých titulkov, vyberte jazyk, ktorý chcete použiť, a počas nahrávania potom hovorte týmto jazykom. 

 

Vypnutie hlasového záznamu

 1. Otvorte video, ktoré chcete upravovať.
 2. Na časovej osi na spodnej strane obrazovky vyberte klip, ktorý chcete stíšiť.
 3. Klepnite na ikonu 

Pri prehrávaní alebo zdieľaní videa sa budú zobrazovať živé titulky, ale váš hlas znieť nebude.

Zmena štýlu živého titulku

 1. Otvorte video, ktoré chcete upravovať.
 2. Na časovej osi na spodnej strane obrazovky vyberte klip, ktorý chcete upraviť.
 3. Klepnite na tlačidlo Tlačidlo Živé titulky, klepnite na položku Štýl a potom potiahnutím prstom doľava alebo doprava zobrazujte rôzne štýly.
 4. Požadovaný štýl vyberte klepnutím.
 5. Klepnutím na ikonu  zatvorte prehliadač Živé titulky.

Úprava živých titulkov

Živý titulok môžete po pridaní do videa upravovať. Môžete napríklad dopĺňať interpunkciu, vkladať znaky emoji alebo opravovať preklepy.

 1. Klepnite na klip so záznamom s živými titulkami a potom klepnite na tlačidlo Tlačidlo Živé titulky.
 2. Klepnite na záhlavie Text, ak ešte nie je vybrané. 
 3. Klepnite na text, ktorý chcete upraviť, a potom vykonajte požadované zmeny.
 4. Klepnite na položku Hotovo a potom klepnutím na ikonu  zatvorte editor živých titulkov.

Dátum zverejnenia: