Práca s perkusionistami v GarageBande pre Mac

Zistite, ako môžete do svojej skladby GarageBandu pridať perkusiu pomocou Drummera.

V GarageBande pre Mac 10.2 môžete pomocou Drummera pridať do skladby dynamické časti perkusií. Tieto časti môžete použiť ako primárne rytmické prvky skladby alebo ako doplnok k iným stopám Drummera. GarageBand ponúka tri štýly perkusií – latino, pop a skladateľ.
 

        

Pridanie stopy perkusií

Začnite kliknutím na ikonu  nad hlavičkami stôp alebo výberom položiek Stopa > Nová stopa. V okne Nová stopa vyberte možnosť Drummer a kliknite na tlačidlo Vytvoriť. GarageBand vytvorí novú stopu s rozsahom Drummera.

Vyberte novú stopu Drummera a kliknutím na ikonu  na ovládacej lište otvorte knižnicu. V časti Drummer kliknite na možnosť Perkusie a zo zoznamu vyberte jedného z perkusionistov.

Úprava výkonu perkusií

Po pridaní perkusionistu môžete jeho výkon upraviť pomocou Editora Drummera. Editor Drummera otvoríte a zavriete dvojitým kliknutím na rozsah v stope Drummera alebo kliknutím na ikonu  na ovládacej lište. Editor Drummera sa objaví v dolnej časti okna GarageBandu.

Ak chcete do svojej skladby rýchlo pridať nejaké perkusie, kliknite na niektorú predvoľbu v ľavej časti editora. Výkon môžete prispôsobiť pomocou rôznych ovládacích prvkov v Editore Drummera:

 • Pomocou X/Y plochy môžete rýchlo zmeniť zložitosť a hlasitosť perkusií. Potiahnutím žltého puku nahor alebo nadol zvýšite alebo znížite dynamickú intenzitu a jeho potiahnutím doľava alebo doprava upravíte zložitosť hry.
 • Výber nástrojov napravo od X/Y plochy slúži na úpravu jednotlivých perkusných nástrojov z predvoľby:
  • Ak chcete perkusný nástroj počuť, kliknutím ho vyberte.
  • Ak ho chcete stlmiť, kliknite naň, aby bol neaktívny.
  • Môžete tiež zmeniť rytmus jednotlivých skupín perkusných nástrojov potiahnutím zodpovedajúceho posuvníka doľava alebo doprava.
 • Pomocou gombíka prechodov môžete zmeniť frekvenciu a zložitosť rytmických prechodov. Otočením gombíka úplne doľava prechody vypnete.
 • Pomocou gombíka swingu môžete určiť, koľko swingu bude mať v sebe výkon perkusií. Pomocou zodpovedajúcich tlačidiel môžete prepínať medzi osminovým alebo šestnástinovým swingom.

Miešanie stopy perkusií

Stopu perkusií môžete miešať pomocou ovládacích prvkov Smart Controls. Vyberte stopu perkusií a kliknite na ikonu  na ovládacej lište. V dolnej časti okna GarageBandu sa zobrazia Smart Controls pre stopu perkusií.

 • Pomocou ovládacích prvkov v časti Mix môžete upraviť hlasitosť jednotlivých perkusných nástrojov v stope. 
 • Pomocou ovládacích prvkov v časti Efekty môžete upraviť efekty, napríklad kompresiu alebo atmosféru. 

Dátum zverejnenia: