Príprava hodiniek Apple Watch na servis

Skôr než svoje hodinky Apple Watch pošlete do servisu na opravu alebo výmenu, vykonajte nasledujúci postup. 

Skôr než nám pošlete svoje hodinky Apple Watch

Ak sa zariadenie nedá zapnúť alebo nereaguje, vykonajte čo najviac z nasledujúcich krokov.

Zrušte párovanie hodiniek Apple Watch

Pri rušení párovania sa iPhone pokúsi vytvoriť zálohu hodiniek Apple Watch. Keď hodinky Apple Watch dostanete zo servisu späť, budete ich môcť zo zálohy obnoviť.

Párovanie zariadení zrušíte takto:

  1. Umiestnite hodinky Apple Watch a iPhone blízko seba. 
  2. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na záložku Moje hodinky.
  3. V hornej časti obrazovky klepnite na názov hodiniek. 
  4. Klepnite na ikonu Ikona Informácie vedľa zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť. 
  5. Klepnite na položku Zrušiť párovanie Apple Watch. Na hodinkách Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) klepnite na položku Odstrániť program [operátor]. 
  6. Zadajte heslo účtu Apple ID. Ak si heslo svojho účtu Apple ID nepamätáte, môžete si ho resetovať
  7. Opätovným klepnutím potvrďte operáciu. 

Ak nemáte svoj iPhone, ale hodinky Apple Watch fungujú, môžete všetok obsah a nastavenia vymazať aj priamo na nich. Na hodinkách Apple Watch klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Vymazať celý obsah a nastavenia. Na hodinkách Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) odstráňte program klepnutím na položku Vymazať všetko. 

Odopnutie remienka hodiniek Apple Watch

Remienok ani iné príslušenstvo hodiniek Apple Watch nemusíte do servisu posielať. 

Prečítajte si, ako odopnúť remienok. Ak máte kovový článkový remienok, nezabudnite pred odopnutím remienka rozopnúť jeho články.

Odošlite hodinky Apple Watch do servisu

Zariadenie je teraz pripravené na odoslanie do servisu. Ak ste odoslali žiadosť o opravu, mali by ste dostať pokyny na odoslanie zariadenia poštou. Ak ste už dostali náhradné hodinky Apple Watch, nastavte ich pomocou týchto krokov

Ak ste žiadne pokyny nedostali alebo ste si opravu ešte nedohodli, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Potrebujete pomoc?

Požiadajte o ďalšie informácie podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: