Príprava hodiniek Apple Watch na servis

Tu nájdete postup, ako ochrániť svoje informácie a ušetriť čas pred odoslaním alebo prinesením hodiniek Apple Watch do servisu.

Skôr než nám hodinky Apple Watch pošlete

Ak sa zariadenie nedá zapnúť alebo nereaguje, vykonajte čo najviac z nasledujúcich krokov.

Zrušenie párovania hodiniek Apple Watch

Pri rušení párovania sa iPhone pokúsi vytvoriť zálohu hodiniek Apple Watch. Túto zálohu môžete použiť na obnovu hodiniek Apple Watch, keď sa vaše zariadenie vráti zo servisu.

Párovanie zariadení zrušíte takto:

 1. Umiestnite hodinky Apple Watch a iPhone blízko seba. 
 2. Na iPhone otvorte apku Watch a klepnite na tab Moje hodinky.
 3. Klepnite na Všetky hodinky v hornej časti obrazovky. 
 4. Vedľa hodiniek, párovanie ktorých chcete zrušiť, klepnite na tlačidlo Informácie 
 5. Klepnite na Odpárovať Apple Watch. V prípade modelov Cellular klepnite na Odstrániť program [operátor]. 
 6. Zadajte heslo účtu Apple ID. Ak si heslo svojho Apple ID nepamätáte, môžete si ho resetovať
 7. Opätovným klepnutím potvrďte operáciu. 

Ak nemáte svoj iPhone, ale hodinky Apple Watch fungujú, môžete všetok obsah a nastavenia vymazať aj priamo na nich. Na hodinkách Apple Watch klepnite na Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Vymazať celý obsah a nastavenia. V prípade modelov Cellular odstráňte program klepnutím na Vymazať všetko. 

Odstránenie kariet Apple Pay, ak párovanie hodiniek Apple Watch nemožno zrušiť

Keď zrušíte párovanie hodiniek Apple Watch alebo ich vymažete, vymažú sa vaše osobné údaje vrátane kariet, ktoré používate v službách Apple Pay a Apple Cash.

Ak pred odoslaním hodiniek nemôžete zrušiť ich párovanie alebo ich vymazať, môžete odstrániť svoje karty Apple Pay:

 1. Prejdite na stránku appleid.apple.com.
 2. Prihláste sa pomocou Apple ID.
 3. Vyberte Zariadenia.
 4. V zozname zariadení vyberte svoje hodinky Apple Watch.
 5. V časti Peňaženka a Apple Pay kliknite na Odstrániť položky.
 6. Opätovným kliknutím na Odstrániť položky operáciu potvrďte.

Odopnutie remienka hodiniek Apple Watch

Remienok hodiniek Apple Watch ani žiadne iné príslušenstvo, ktoré odošlete, sa nevracia, preto ho pred odoslaním hodiniek Apple Watch do servisu odopnite.

Prečítajte si, ako odopnúť remienok. Ak máte kovový článkový remienok, nezabudnite pred odopnutím remienka rozopnúť jeho články.

Odoslanie hodiniek Apple Watch do servisu

Ak ste odoslali žiadosť o opravu, mali by ste mať pokyny na odoslanie hodiniek Apple Watch poštou. Ak ste už dostali náhradné hodinky Apple Watch, nastavte ich pomocou týchto krokov

Ak ste ešte nevytvorili žiadosť o opravu, vyberte si z možností servisu dostupných vo vašej oblasti: rezervujte si termín v obchode Apple Store, vyhľadajte autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple alebo si dohodnite opravu s odoslaním zariadenia poštou. Dohodnite si servis pre hodinky Apple Watch.

Skôr než hodinky Apple Watch prinesiete

Odporúčame vám, aby ste si pred príchodom do servisného strediska, napríklad v obchode Apple Store, u autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple alebo u operátora, dohodli termín. Na vytvorenie rezervácie sa možno budete musieť prihlásiť pomocou účtu Apple ID. 

Príprava produktu na servis

Postupujte podľa nasledujúcich krokov. Ak sa vaše zariadenie nedá zapnúť alebo nereaguje, vykonajte čo najviac krokov:

 1. Aktualizujte si hodinky Apple Watch na najnovšiu verziu systému watchOS.
 2. Aktualizujte si iPhone na najnovšiu verziu systému iOS.
 3. Zálohujte si iPhone. Záloha iPhonu obsahuje aj zálohu hodiniek Apple Watch
 4. Nabite iPhone aj hodinky Apple Watch. 
 5. Na hodinkách Apple Watch vypnite službu Apple Cash. Ak túto operáciu na svojich hodinkách nemôžete vykonať, postupujte podľa krokov v časti Odstránenie kariet Apple Pay, ak párovanie hodiniek Apple Watch nemožno zrušiť vyššie.

Do servisného strediska si nezabudnite vziať:

 • hodinky Apple Watch,
 • iPhone, s ktorým ich používate,
 • napájacie káble a adaptéry,   
 • svoj účet Apple ID a heslo (heslo účtu Apple ID pri oprave niekedy treba na vymazanie zariadenia a vypnutie funkcie Nájsť môj iPhone),
 • doklad kúpe (ak je to možné a v prípade, že je na vykonanie servisu potrebný doklad o nákupe),
 • osobný identifikačný doklad, napríklad vodičský preukaz, pas alebo iný úradný identifikačný doklad.

Prinesenie hodiniek Apple Watch

Keď prídete do obchodu, technik vaše zariadenie skontroluje. Ak hodinky Apple Watch vyžadujú opravu hardvéru, pošlú sa do servisného strediska spoločnosti Apple. Pred odoslaním bude potrebné zrušiť párovanie s iPhonom. Pri rušení párovania sa iPhone pokúsi vytvoriť zálohu hodiniek Apple Watch. Túto zálohu môžete použiť na obnovu hodiniek Apple Watch po ich vrátení zo servisu.

Potrebujete pomoc?

Požiadajte o ďalšie informácie podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: