Začíname s tvarmi

V knižnici tvarov nájdete stovky tvarov, ktoré môžete pridávať do svojich dokumentov Pages, Numbers alebo Keynote, a v prípade potreby môžete v aplikáciách iWork vytvárať aj vlastné tvary.

Tvary z knižnice tvarov iWork môžete rýchlo vkladať do svojich dokumentov.

 • Na Macu kliknite na ikonu Ikona Tvary a vyberte tvar.
 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na ikonu Pridať nový a potom na ikonu Ikona Tvary . Klepnite na tvar.
 • Na stránke iCloud.com kliknite na ikonu Ikona Tvary a vyberte tvar.

Keď tvar pridáte a umiestnite, môžete ho rozdeliť na časti alebo ho môžete skombinovať s inými tvarmi a vytvoriť tak vlastný tvar. Keď s úpravami tvaru skončíte, pridajte ho do knižnice tvarov, aby ste ho mohli znova použiť neskôr.*

Niektoré funkcie sú zatiaľ dostupné len v Pages, Numbers a Keynote pre Mac.

Rozpojenie tvaru na časti

Niektoré tvary sa skladajú z viacerých častí. Keď tvar rozpojíte, môžete zmeniť jeho farbu, upraviť ho alebo vymazať jeho jednotlivé časti. 

 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch vyberte tvar, ktorý chcete rozpojiť, a kliknite na ikonu Ikona štetca. Klepnite na položku Usporiadať a potom na položku Rozpojiť.
 • Na Macu kliknite so stlačeným klávesom Control na tvar a vyberte položku Rozpojiť.

Niektoré tvary v knižnici tvarov obsahujú ďalšie potenciálne tvary, ktoré by sa vám mohli hodiť. Ak napríklad chcete použiť tvar štátu Kalifornia, môžete vložiť celú mapu Spojených štátov a zväčšiť ju. Potom mapu rozpojíte a vezmete z nej tvar samotnej Kalifornie. Ak chcete daný tvar používať aj v budúcnosti bez toho, aby ste museli znova rozdeľovať jeho nadradený tvar, pridajte si ho do knižnice tvarov.

Jednotlivé časti rozpojeného tvaru môžete zafarbiť rôznymi farbami. Môžete napríklad zmeniť farbu jednotlivých štátov na mape alebo zmeniť farbu časti, ktorú ste izolovali od ostatných častí tvaru.

 


        

Vytváranie nových tvarov

Tvary môžete kombinovať alebo ich vzájomne odčítať a vytvárať tak nové tvary. Nové tvary možno vytvárať štyrmi rôznymi spôsobmi: zjednotením, prienikom, rozdielom alebo vylúčením.

 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch vyberte tvary, ktoré chcete použiť, a kliknite na ikonu Ikona štetca. Klepnite na položku Usporiadať a vyberte spôsob, akým chcete tvary skombinovať.
 • Na Macu vyberte všetky tvary, ktoré chcete použiť, vyberte položky Ikona štetca > Usporiadať a vyberte spôsob, akým chcete tvary skombinovať.

Dva zjednotené tvary

Zjednotenie
Keď zjednotíte niekoľko tvarov, skombinujú sa do jedného tvaru.

Prienik tvarov

Prienik
Keď použijete prienik niekoľkých tvarov, vytvorí sa tvar z ich spoločných oblastí.

Rozdiel dvoch tvarov

Rozdiel
Keď odčítate jeden tvar od druhého, odstráni sa tá časť jedného tvaru, ktorá prekrýva druhý tvar.
 

Vylúčenie dvoch tvarov

Vylúčenie
Keď dva tvary vylúčite, vznikne tvar tvorený všetkým okrem oblasti, v ktorej sa oba tvary prekrývajú.
 

Pridanie štýlu k tvaru

Keď do dokumentu pridáte tvar, môžete preň zmeniť nasledujúce štýly*:

 • Výplň Tvary môžete vyplniť obrázkom, jednoliatou farbou alebo prechodom (dve alebo viaceré vzájomne sa prelínajúce farby). 
 • Okraj Môžete pridať okraj, napríklad obrázkový rámček alebo bodkovanú čiaru, a upraviť jeho hrúbku, farbu a ďalšie vlastnosti.
 • Tieň K tvaru môžete pridať až šesť rôznych prednastavených tieňov a upraviť ich rozmazanie, posun a nepriehľadnosť.
 • Odraz K tvaru môžete pridať odraz a upraviť jeho viditeľnosť. 
 • Nepriehľadnosť Nastavením úrovne nepriehľadnosti objektov môžete vytvárať zaujímavé efekty. 

Štýl tvaru zmeníte takto:

 • Na Macu vyberte tvar a kliknite na položky Ikona štetca > Štýl. Kliknutím na trojuholník odkrytia pri jednotlivých štýloch zobrazte rozšírené možnosti.
 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na položky Ikona štetca > Štýl. Zapnutím jednotlivých štýlov zobrazte rozšírené možnosti.
 • Na stránke iCloud.com kliknite na položky Ikona štetca > Štýl. Výberom jednotlivých štýlov zobrazte rozšírené možnosti.

Na Macu si štýl môžete uložiť. Pre každý tvar v knižnici tvarov môžete zobraziť aj náhľad s ľubovoľným štýlom.

Ak chcete štýl uložiť, prejdite do menu Ikona štetca > Štýl a kliknutím na šípku napravo od miniatúr štýlov prejdite na poslednú skupinu štýlov. Kliknite na ikonu Ikona Pridať nový štýl. Definíciu uloženého štýlu môžete kedykoľvek zmeniť. Vyberte tvar so zmeneným štýlom, so stlačeným klávesom Control kliknite na šablónu štýlu a vyberte položku Redefinovať štýl z výberu.

Ak chcete zobraziť náhľad s určitým štýlom, prejdite do menu Ikona štetca > Štýl. Kliknite na štýl, ktorý chcete presunúť, a podržte ho, kým nezačne blikať. Potom ho potiahnite do ľavého horného rohu prvej strany štýlov. Keď otvoríte knižnicu tvarov, štýl sa použije na náhľady tvarov.

*Niektoré funkcie sú zatiaľ dostupné len v Pages, Numbers a Keynote pre Mac.

Pridanie tvaru do knižnice tvarov

Prispôsobené tvary si môžete pridať do knižnice tvarov. Pri uložení tvaru sa uloží jeho cesta a vlastnosti prevrátenia a otočenia. Veľkosť, farba, nepriehľadnosť a ďalšie vlastnosti sa neukladajú. 

Na Macu kliknite so stlačeným klávesom Control na tvar a vyberte položku Uložiť do kategórie Moje tvary.

Tvar pridaný do knižnice bude k dispozícii v Pages, Numbers a Keynote na Macu. 

Dátum zverejnenia: