Začíname s tvarmi

V knižnici tvarov nájdete stovky tvarov, ktoré môžete pridávať do dokumentov aplikácie Pages, Numbers alebo Keynote, prípadne môžete v aplikácii iWork vytvárať aj vlastné tvary.

Tvar z knižnice tvarov iWork môžete rýchlo vložiť do svojho dokumentu.

 • Na Macu kliknite na ikonu Tvar  a potom vyberte tvar.
 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na ikonu Vložiť  a potom na ikonu Tvary  . Klepnite na tvar.
 • Na stránke iCloud.com kliknite na položku Vyberte tvar alebo čiaru, ktorá sa má pridať do tejto prezentácie a vyberte tvar.

Keď tvar pridáte a umiestnite, môžete ho rozdeliť na časti alebo ho môžete skombinovať s inými tvarmi a vytvoriť tak vlastný tvar. Keď s úpravami tvaru skončíte, pridajte ho do knižnice tvarov, aby ste ho mohli znova použiť neskôr.1

Rozpojenie tvaru na časti

Niektoré tvary sa skladajú z viacerých častí. Keď tvar rozpojíte, môžete zmeniť jeho farbu, upraviť ho alebo vymazať jeho jednotlivé časti. 

 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch vyberte tvar, ktorý chcete rozpojiť, a klepnite na ikonu Formát . Klepnite na položku Usporiadať a potom na položku Rozpojiť.
 • Na Macu kliknite so stlačeným klávesom Control na tvar a vyberte položku Rozpojiť.

Niektoré tvary v knižnici tvarov obsahujú ďalšie potenciálne tvary, ktoré by sa vám mohli hodiť. Ak napríklad chcete použiť tvar štátu Kalifornia, môžete vložiť celú mapu Spojených štátov a zväčšiť ju. Po rozpojení tvaru môžete použiť tvar samotnej Kalifornie. Ak chcete daný tvar používať aj v budúcnosti bez toho, aby ste museli znova rozdeľovať jeho nadradený tvar, pridajte si ho do knižnice tvarov.

Jednotlivé časti rozpojeného tvaru môžete zafarbiť rôznymi farbami. Môžete napríklad zmeniť farbu jednotlivých štátov na mape alebo zmeniť farbu časti, ktorú ste izolovali od ostatných častí tvaru.

Keynote na Macu so zobrazeným vybratým tvarom štátu Kalifornia vedľa tvaru Spojených štátov amerických

 


        Dva prekrývajúce sa tvary na sebe, pričom jeden je vybratý

Vytváranie nových tvarov

Tvary môžete kombinovať a vzájomne ich odčítať, čím vytvoríte nové tvary. Nové tvary možno z existujúcich tvarov vytvárať štyrmi rôznymi spôsobmi: zjednotením, prienikom, rozdielom alebo vylúčením.

 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch vyberte tvary, ktoré chcete použiť, a klepnite na položku Formát . Klepnite na položku Usporiadať a vyberte spôsob, akým chcete tvary skombinovať.
 • Na Macu vyberte všetky tvary, ktoré chcete použiť, kliknite na položku Formát Ikona štetca, kliknite na položku Usporiadať a vyberte spôsob, akým chcete tvary skombinovať.

Dva zjednotené tvary

Zjednotenie
Keď zjednotíte niekoľko tvarov, skombinujú sa do jedného tvaru.

Prienik tvarov

Prienik
Keď použijete prienik niekoľkých tvarov, vytvorí sa tvar z ich spoločných oblastí.

Rozdiel dvoch tvarov

Rozdiel
Keď odčítate jeden tvar od druhého, odstráni sa tá časť jedného tvaru, ktorá prekrýva druhý tvar.
 

Vylúčenie dvoch tvarov

Vylúčenie
Keď dva tvary vylúčite, vznikne tvar tvorený všetkým okrem oblasti, v ktorej sa oba tvary prekrývajú.
 

Pridanie štýlov k tvaru

Keď do dokumentu pridáte tvar, môžete preň zmeniť nasledujúce štýly:2

 • Výplň Tvary môžete vyplniť obrázkom, jednoliatou farbou alebo prechodom (dve alebo viaceré vzájomne sa prelínajúce farby). 
 • Okraj Môžete pridať okraj, napríklad rám obrazu alebo bodkovanú čiaru, a upraviť jeho hrúbku, farbu a ďalšie vlastnosti.
 • Tieň K tvaru môžete pridať až šesť rôznych prednastavených tieňov a upraviť ich rozmazanie, posun a nepriehľadnosť.
 • Odraz K tvaru môžete pridať odraz a upraviť jeho viditeľnosť. 
 • Nepriehľadnosť Nastavením úrovne nepriehľadnosti objektov môžete vytvárať zaujímavé efekty. 

Štýl tvaru zmeníte takto:

 • Na Macu vyberte tvar, kliknite na položku Formát  a potom na položku Štýl. Kliknutím na trojuholník odkrytia pri jednotlivých štýloch zobrazte rozšírené možnosti.
 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na položku Formát  a potom na položku Štýl. Zapnutím jednotlivých štýlov zobrazte rozšírené možnosti.
 • Na stránke iCloud.com kliknite na položky Zobrazte alebo skryte možnosti formátovania a štýlov > Štýl. Výberom jednotlivých štýlov zobrazte rozšírené možnosti.

Uloženie a nastavenie predvolených štýlov na Macu

Na Macu si môžete štýl uložiť a môžete zmeniť predvolený štýl nových tvarov v dokumente.

Štýl uložíte takto:

 1. Kliknite na položku Formát  a potom na položku Štýl.
 2. Kliknite na šípku napravo od miniatúr štýlov, čím prejdete na poslednú skupinu štýlov. 
 3. Kliknite na ikonu Nové predvoľby štýlov 

Definíciu uloženého štýlu môžete kedykoľvek zmeniť. Vyberte tvar so zmeneným štýlom, kliknite so stlačeným klávesom Control na šablónu štýlu a vyberte položku „Redefinovať štýl z výberu“.

Predvolený štýl pre nové tvary v dokumente zmeníte takto:

 1. Kliknite na položku Formát  a potom na položku Štýl. 
 2. Kliknite na štýl, ktorý chcete presunúť, a podržte ho. 
 3. Potiahnite ho do ľavej hornej časti prvej strany štýlov. 

Keď otvoríte knižnicu tvarov, štýl sa použije na náhľady tvarov.

Do tvaru pridajte text alebo iné objekty

Ak chcete do vnútra tvaru pridať text, dvakrát klepnite (na iPhone alebo iPade) alebo dvakrát kliknite (na počítači Mac) na tvar a zadajte text. 

Do tvaru môžete tiež vkladať objekty, ako napríklad tvary, obrázky, videá, textové políčka a rovnice ako vnorené objekty. Ak napíšete niečo do vnútra vonkajšieho (rodičovského) tvaru, váš vnorený objekt sa bude pohybovať podľa toho, ako píšete:

 • Na iPhone alebo iPade pridajte nový objekt do dokumentu. Označte nový objekt a potom klepnite na položku Vystrihnúť. Dvakrát klepnite na tvar, do ktorého chcete vnoriť nový objekt tak, aby sa bod vloženia zobrazil vo vnútri tvaru. Znovu naň klepnite a potom klepnite na položku Vložiť.
 • Na počítači Mac pridajte nový objekt do dokumentu. Kliknite so stlačeným klávesom Control na nový objekt a potom vyberte položku Vystrihnúť. Kliknite so stlačeným klávesom Control na tvar, do ktorého chcete vnoriť nový objekt, a potom zvoľte položku Vložiť.

Pridanie tvaru do knižnice tvarov

Prispôsobené tvary môžete pridať do svojej knižnice tvarov. Pri uložení vlastného tvaru sa uloží jeho cesta a vlastnosti prevrátenia a otočenia. Veľkosť, farba, nepriehľadnosť a ďalšie vlastnosti sa neuložia.

 • Na Macu kliknite so stlačeným klávesom Control na tvar a vyberte položku Uložiť do kategórie Moje tvary.
 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na tvar a potom klepnite na položku Pridať medzi tvary.

Ak chcete vlastné tvary synchronizovať vo všetkých svojich zariadeniach pomocou iCloudu:

Vlastné tvary môžete používať v tej istej aplikácii na Macu, iPhone, iPade aj iPode touch. Ak napríklad pridáte tvar do aplikácie Pages na iPhone, môžete ho používať v aplikácii Pages aj na ostatných svojich zariadeniach. 

1 Vlastné tvary sú podporované len na Macu a zariadeniach so systémom iOS. Na stránke iCloud.com nemôžete vytvárať ani používať vlastné tvary.

2 Niektoré štýly sú k dispozícii len v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote na Macu a zariadeniach so systémom iOS.

Dátum zverejnenia: