Pridávanie komentárov a odpovedanie na ne v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote

Komentáre usporiadané do vlákien môžete použiť na komunikáciu s ďalšími účastníkmi o zmenách vo svojich dokumentoch, tabuľkách alebo prezentáciách.

Pri vytváraní alebo kontrole dokumentu môžete pridávať komentáre alebo odpovedať na komentáre iných používateľov k dokumentu, a to bez toho, aby ste museli odísť z aplikácie Pages, Numbers alebo Keynote. Komentár každej osoby sa zobrazí jedinečnou farbou a obsahuje meno autora. Dokument môžete vytlačiť s komentármi alebo bez nich.

Pridávanie komentárov

Komentár môžete rýchlo pridať tak, že označíte text, bunku, objekt či snímku, ktoré chcete okomentovať, a potom:

 • V Macu kliknite na tlačidlo Komentár , zadajte komentár a kliknite na Hotovo.
 • V iPhone alebo iPade klepnite na Komentár v zobrazenom menu. Na zobrazenie položky Komentár môže byť nutné klepnúť na ikonu . Ak pridávate komentár k bunke v aplikácii Numbers, klepnite na menu akcií bunky  a potom na tlačidlo Pridať komentár. Zadajte komentár a klepnite na Hotovo.
  Dokument Numbers na iPade Pro so zobrazenými možnosťami grafu

V najnovších verziách aplikácií Pages, Numbers a Keynote môže na vaše komentáre odpovedať ktokoľvek. Ak spolupracujete s inými, komentáre a odpovede sa zobrazujú v reálnom čase, preto nebude potrebné opustiť dokument. 

Ak chcete odpovedať na komentár, zobrazte si ho a potom kliknite alebo klepnite na tlačidlo Odpovedať.

Zobrazenie komentárov

Keď je v aplikácii Pages alebo Keynote k dispozícii komentár, vedľa komentára sa zobrazí žltý štvorec. V aplikácii Numbers sa v rohu bunky zobrazí žltý trojuholník. Ako zobraziť komentár: 

 • V aplikáciách Pages a Keynote pre Mac, iPhone a iPad kliknite alebo klepnite na žltý štvorec.
 • V aplikácii Numbers pre Mac kliknite na bunku. V aplikácii Numbers pre iPhone a iPad klepnite na bunku, potom klepnite na menu akcií bunky a nakoniec na Zobraziť komentár.

Ak chcete prejsť na nasledujúci alebo predchádzajúci komentár v dokumente, kliknite alebo klepnite na šípky v komentári.

Prečítajte si, čo robiť, ak sa komentáre nedajú zobraziť.


Úprava komentárov

Dokument Numbers na iPade Pro s otvorenými komentármi

Ak chcete upraviť komentár, otvorte ho a kliknite alebo klepnite na časť komentára, ktorú chcete upraviť. Kliknutím alebo klepnutím na Hotovo uložte zmeny. Ak komentár obsahuje odpovede, kliknite na časovú značku alebo klepnite na tlačidlo Viac  a potom kliknite alebo klepnite na Upraviť komentár. Upraviť môžete iba vlastné komentáre a odpovede.


Tlač komentárov

Prečítajte si, ako vytlačiť dokument, tabuľku alebo prezentáciu vrátane komentárov.

Tlač komentárov v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote na iPade alebo iPhone

 1. Klepnite na tlačidlo Viac  a potom na Tlačiť.
 2. Zapnite komentáre:
  • V aplikácii Pages zapnite Tlač komentárov a potom klepnite na Ďalej.
  • V aplikácii Numbers klepnite na tlačidlo Nastavenia tlače , zapnite Komentáre a potom klepnite na Tlačiť.
  • V aplikácii Keynote klepnite na Rozloženie snímky na celej strane alebo Rozloženie detailov snímok, zapnite Tlač komentárov a potom klepnite na Ďalej.
 3. Vyberte tlačiareň a počet kópií a potom klepnite na Tlačiť.

Tlač komentárov v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote na Macu

 1. Vyberte Súbor > Tlačiť.
 2. Vo vyskakovacom menu pod ovládacími prvkami výberu strany vyberte Pages, Numbers alebo Keynote.
  Ak sa vyskakovacie menu nezobrazí, kliknite na Zobraziť detaily.
 3. Zapnite komentáre:
  • V aplikácii Pages alebo Numbers zaškrtnite políčko Tlač komentárov.
  • V aplikácii Keynote kliknite na Rozloženie snímky a potom zaškrtnite políčko Zahrnúť komentáre.
 4. Kliknite na Tlačiť.


Vymazanie komentárov

Ak chcete vymazať komentár, zobrazte ho a potom kliknite alebo klepnite na tlačidlo Vymazať. Ak chcete vymazať odpoveď, kliknite na časovú značku alebo klepnite na tlačidlo Viac  a potom kliknite alebo klepnite na tlačidlo Vymazať odpoveď.


Zobrazenie a skrytie komentárov

Ak komentáre nevidíte, uistite sa, že ste ich nastavili tak, aby sa v aplikácii zobrazovali: 

 • Na Macu kliknite na menu Zobraziť a potom na Zobraziť komentáre alebo Skryť komentáre. Ak chcete zobraziť panel Komentáre, kliknite na menu Zobraziť  a potom na Zobraziť panel Komentáre.
 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na tlačidlo Viac , potom na Nastavenia a zapnite Komentáre.
Dátum zverejnenia: