Pridávanie a odpovedanie na komentáre v iWork

Komentáre usporiadané do vlákien môžete použiť na komunikáciu s ďalšími účastníkmi o zmenách vo vašich súboroch Pages, Numbers alebo Keynote.

Pri vytváraní alebo kontrole dokumentu môžete pridávať komentáre alebo odpovedať na komentáre iných používateľov, ktoré sa týkajú dokumentu, a to bez toho, aby ste museli odísť z aplikácie Pages, Numbers alebo Keynote. Komentár každej osoby sa zobrazí jedinečnou farbou a obsahuje meno autora.

Pridávanie komentárov

Komentár môžete rýchlo pridať tak, že označíte text, bunku, objekt či snímku, ktoré chcete okomentovať, a potom:

  • V Macu kliknite na tlačidlo Komentár , zadajte komentár a kliknite na položku Hotovo.
  • V iPhone alebo iPade klepnite na položku Komentár v zobrazenom menu. Na zobrazenie položky Komentár môže byť nutné klepnúť na ikonu . Ak komentujete v bunke v aplikácii Numbers, klepnite na položku  Menu akcií bunky a potom na tlačidlo Pridať komentár . Zadajte komentár a klepnite na tlačidlo Hotovo. 

V najnovších verziách aplikácií Pages, Numbers a Keynote môže na vaše komentáre odpovedať ktokoľvek. Ak spolupracujete s ostatnými, komentáre a odpovede sa zobrazujú v reálnom čase, preto nebude potrebné opustiť dokument. 

Ak chcete odpovedať na komentár, zobrazte si ho a potom kliknite alebo klepnite na tlačidlo Odpovedať.

Zobrazenie komentárov

Keď je v aplikácii Pages alebo Keynote k dispozícii komentár, vedľa komentára sa zobrazí žltý štvorec. V aplikácii Numbers sa v rohu bunky zobrazí žltý trojuholník. Postup zobrazenia komentára: 

  • V aplikácii Pages a Keynote pre Mac, iPhone a iPad kliknite alebo klepnite na žltý štvorec.
  • V aplikácii Numbers pre Mac kliknite na bunku. V aplikácii Numbers pre iPhone a iPad klepnite na bunku, potom klepnite na položku Menu akcií bunky a nakoniec na tlačidlo Zobraziť komentár.

Ak chcete prejsť na nasledujúci alebo predchádzajúci komentár v dokumente, kliknite alebo klepnite na šípky v komentári.

Prečítajte si, čo robiť, ak sa komentáre nedajú zobraziť.


Úprava komentárov

Ak chcete upraviť komentár, otvorte ho a kliknite alebo klepnite na časť komentára, ktorú chcete upraviť. Kliknutím alebo klepnutím na položku Hotovo uložte zmeny. Ak komentár obsahuje odpovede, kliknite na časovú známku alebo klepnite na tlačidlo Viac a potom kliknite alebo klepnite na položku Upraviť komentár. Upraviť môžete iba vlastné komentáre a odpovede.


Vymazanie komentárov

Ak chcete vymazať komentár, zobrazte si ho a potom kliknite alebo klepnite na tlačidlo Vymazať. Ak chcete odstrániť odpoveď, kliknite na časovú známku alebo klepnite na tlačidlo Viac a potom kliknite alebo klepnite na tlačidlo Vymazať odpoveď.

Ak spolupracujete s inými ľuďmi, môžete vymazať jeden komentár alebo celé vlákno komentárov. Jednotlivé komentáre a odpovede vo vlákne môžete vymazať iba vtedy, ak ste autorom komentára alebo vlastníkom dokumentu. 


Zobrazenie a skrytie komentárov

Ak komentáre nevidíte, uistite sa, že ste ich nastavili tak, aby sa v aplikácii zobrazovali: 

  • Na Macu kliknite na menu Zobraziť a potom kliknite na položku Zobraziť komentáre alebo Skryť komentáre. Ak chcete zobraziť panel Komentáre, kliknite na menu Zobraziť a potom kliknite na položku Zobraziť panel Komentáre.
  • Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na tlačidlo Viac , potom na položku Nastavenia a zapnite možnosť Komentáre.
Dátum zverejnenia: