Pridávanie a odpovedanie na komentáre v aplikácii iWork

Komentáre usporiadané do vlákien môžete použiť na komunikáciu s ďalšími účastníkmi o zmenách vo vašich súboroch Pages, Numbers alebo Keynote.

Pri vytváraní alebo prezeraní dokumentu môžete pridávať komentáre a komunikovať s ostatnými o svojom projekte bez toho, aby ste opustili aplikáciu Pages, Numbers alebo Keynote. Komentár každej osoby sa zobrazí jedinečnou farbou a obsahuje meno autora.

Komentár môžete rýchlo pridávať označením textu, bunky, objektu či snímky, ktoré chcete okomentovať, a potom:

  • Na počítači Mac kliknite na tlačidlo Komentovať a zadajte svoj komentár. Kliknite na tlačidlo Hotovo.
  • Na zariadeniach iPhone, iPad alebo iPod touch klepnite na položku Komentovať v zobrazenom menu. Na zobrazenie komentára môže byť nutné klepnúť na ikonu . Zadajte svoj komentár a klepnite na tlačidlo Hotovo. Ak komentujete v bunke aplikácie Numbers, klepnite na menu akcie bunky a potom na tlačidlo Pridať komentár .
    Potom klepnite na menu akcie bunky a potom klepnutím na tlačidlo Zobraziť komentár ho zobrazte.

V najnovších verziách aplikácií Pages, Numbers a Keynote môže na vaše komentáre odpovedať ktokoľvek. Ak spolupracujete s ostatnými, komentáre a odpovede sa zobrazujú v reálnom čase, preto nebude potrebné opustiť váš dokument. 

Ak chcete odpovedať na komentár, zobrazte ho a potom kliknite alebo klepnite na tlačidlo Odpovedať.

Ak chcete upraviť svoj komentár, otvorte ho a kliknite alebo klepnite na miesto, kde ho chcete upraviť. Kliknutím alebo klepnutím na položku Hotovo uložte zmeny. Ak váš komentár obsahuje odpovede, kliknite na časovú známku alebo klepnite na tlačidlo Viac , potom kliknite alebo klepnite na položku Upraviť komentár. Upraviť môžete iba vlastné komentáre a odpovede.

Ak chcete odstrániť komentár, zobrazte ho a potom kliknite alebo klepnite na tlačidlo Odstrániť. Ak chcete odstrániť odpoveď, kliknite na časovú známku alebo klepnite na tlačidlo Viac a potom kliknite alebo klepnite na tlačidlo Odstrániť odpoveď. Pokým nie ste vlastník dokumentu, môžete odstrániť iba vlastné komentáre a odpovede.


Zobraziť komentáre

Ak svoje komentáre nevidíte, uistite sa, že ste ich nastavili tak, aby sa v aplikácii zobrazovali: 

  • Na počítači Mac kliknite na menu Zobraziť a potom kliknite na položku Zobraziť komentáre alebo Skryť komentáre. Ak chcete zobraziť tablu komentáre, kliknite na menu Zobraziť a potom kliknite na tablu Zobraziť komentáre.
  • Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na tlačidlo Viac , potom na položku Nastavenia a zapnite možnosť Komentáre.

Ak chcete prejsť na nasledujúci alebo predchádzajúci komentár v dokumente, klepnite na šípky v komentári.

Dátum zverejnenia: