Nastavenie automatických opráv a pridávanie slov do slovníka kontroly pravopisu v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote

Na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu môžete automaticky kontrolovať pravopis, nastaviť automatické nahrádzanie textu, pridávať slová do slovníka kontroly pravopisu a používať ďalšie funkcie.

Nastavenie automatických opráv

Zapnite automatické opravy na zariadení:

 • Na iPhone alebo iPade otvorte dokument v aplikácii Pages, Numbers alebo Keynote, klepnite na tlačidlo Viac  a potom klepnite na položku Autoopravy.
 • Na Macu v aplikácii Pages, Numbers alebo Keynote vyberte na lište menu [názov aplikácie] > Nastavenia a potom vyberte položku Autoopravy.

Zapnutím alebo vypnutím dostupných možností v nastaveniach automatických opráv môžete určiť, ako majú aplikácie Pages, Numbers a Keynote pracovať s kontrolou pravopisu a formátovaním. Tieto možnosti zahŕňajú:

 • Rozpoznávanie zoznamov
 • Rozpoznávanie odkazov
 • Používanie štýlov odkazov
 • Prevod číselných prípon na horný index
 • Formátovanie zlomkov
 • Používanie dynamických úvodzoviek (jednoduché a dvojité úvodzovky sa budú nahrádzať oblými úvodzovkami alebo vybraným štýlom úvodzoviek)

Ak používate iCloud Kľúčenku, nastavenia jednotlivých aplikácií sa zdieľajú medzi všetkými produktmi Apple prihlásenými do vášho účtu služby iCloud.

Niektoré možnosti môžu byť v aplikáciách iWork dostupné aj v iných častiach menu. Ak niektoré z nastavení zmeníte v inom menu, zmenia sa aj nastavenia automatických opráv. Niektoré nastavenia aplikácií iWork sú podobné iným nastaveniam na iPhone, iPade alebo Macu. Vo väčšine prípadov sa nastaveniami zvolenými v aplikácii Pages, Numbers alebo Keynote prepíšu systémové nastavenia zariadenia.


Nastavenie vlastného nahrádzania textu

Nahrádzanie textu využíva skratky, ktoré sa nahradia dlhšími frázami. Keď v dokumente zadáte skratku, automaticky sa nahradí príslušnou frázou. 

V nastaveniach automatických opráv v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote môžete nastaviť nahrádzanie textu, ktoré sa má používať výhradne v príslušnej aplikácii.

Nastavenie vlastného nahrádzania textu v iPhone alebo iPade

 1. Otvorte dokument a klepnite na tlačidlo Viac .
 2. Klepnite na položku Nastavenia.
 3. Klepnite na položku Autoopravy. 
 4. Zapnite možnosť Nahradenie textu a kliknite na položku Zoznam náhrad.
 5. Klepnite na tlačidlo Pridať 
  • V časti Skratka zadajte text, ktorým chcete náhradu aktivovať (napríklad „(c)"). 
  • V časti Fráza zadajte, čím má aplikácia daný text nahradiť (napríklad, „©“).

Ak použijete tento príklad, vždy, keď v aplikácii Pages, Numbers alebo Keynote napíšete „(c)“, aplikácia text nahradí symbolom „©“.

Nastavenie vlastného nahrádzania textu na Macu

 1. Otvorte nastavenia automatických opráv. 
 2. V časti Náhrada vyberte položku Zámena symbolu a textu a kliknite na tlačidlo Pridať 
  • V časti Nahradiť zadajte text, ktorým chcete nahradenie aktivovať (napríklad „(c)“). 
  • V časti Týmto zadajte, čím má aplikácia daný text nahradiť (napríklad „©“).

Ak použijete tento príklad, vždy, keď v aplikácii Pages, Numbers alebo Keynote napíšete „(c)“, aplikácia text nahradí symbolom „©“.

Zrušenie nahradenia textu

Keď aplikácia Pages, Numbers alebo Keynote nahradí text a vy chcete namiesto neho ponechať text, ktorý ste skutočne napísali, stlačte na klávesnici kombináciu klávesov Command-Z alebo klepnite na tlačidlo Odvolať 


Používanie automatických opráv v iných jazykoch

Automatické opravy sú k dispozícii v jazykoch, pre ktoré je na Macu nastavená kontrola pravopisu. Ak chcete tieto jazyky zobraziť, prejdite do menu Systémové nastavenia > Klávesnica > Text a kliknite na vyskakovacie menu Pravopis. Kliknutím na položku „Nastaviť“ sa dozviete, ako pridať pravopisné slovníky pre ďalšie jazyky. Na iPhone alebo iPade nie sú automatické opravy k dispozícii pre všetky jazyky. 


Do pravopisného slovníka môžete pridávať slová

Keď aplikácia Pages, Numbers alebo Keynote zistí neznáme slovo, podčiarkne ho červenou bodkovanou čiarou. Slovo môžete pridať do slovníka kontroly pravopisu zariadenia, ktoré používajú aplikácie iWork a iné aplikácie, aby aplikácia dané slovo rozpoznala a zahrnula ho do kontroly pravopisu:

 • Na iPade alebo iPhone klepnite na podčiarknuté slovo a potom na položku Naučiť pravopis (možno bude potrebné najprv klepnúť na položku Nahradiť). 
 • Na počítači Mac kliknite so stlačeným klávesom Control na slovo a potom zvoľte možnosť Naučiť pravopis. 

V aplikácii Pages, Numbers alebo Keynote na Macu môžete tiež vybrať možnosť Ignorovať pravopis, ak už v príslušnej aplikácii nechcete dané slovo naďalej označovať ako chybne napísané. Ak chcete pridať, upraviť či odstrániť slová zo zoznamu ignorovaných slov aplikácie iWork, zvoľte možnosť Pages > Preferencie, zvoľte možnosť Automatické opravy a potom kliknite na položku Ignorované slová. Kliknutím na tlačidlo pridania (+) alebo na tlačidlo odstránenia (-) môžete slová pridávať alebo odstraňovať. Môžete tiež kliknúť na slovo a upraviť jeho pravopis.

Dátum zverejnenia: