Nastavenie autoopráv a nahrádzania textu v Pages, Numbers alebo Keynote

V aplikáciách iWork na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu môžete prispôsobiť autoopravy, ako je napríklad kontrola pravopisu, formátovanie alebo nahrádzanie textu.

 • Na Macu otvorte Pages, Numbers alebo Keynote, na paneli s nástrojmi kliknite na názov aplikácie a vyberte položku Nastavenia. Vyberte položku Autoopravy.
 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch otvorte Pages, Numbers alebo Keynote a klepnite na položky Tlačidlo Viac > Autoopravy.

Zapnutím alebo vypnutím dostupných možností v nastaveniach autoopráv môžete určiť, ako majú aplikácie Pages, Numbers a Keynote pracovať s kontrolou pravopisu a formátovaním. Tieto možnosti zahŕňajú:

 • Rozpoznávanie zoznamov
 • Rozpoznávanie odkazov
 • Používanie štýlov odkazov
 • Prevod číselných prípon na horný index
 • Formátovanie zlomkov
 • Používanie dynamických úvodzoviek (jednoduché a dvojité úvodzovky sa budú nahrádzať oblými úvodzovkami alebo vybraným štýlom úvodzoviek)

Ak používate iCloud Kľúčenku, nastavenia jednotlivých aplikácií sa zdieľajú medzi všetkými produktmi Apple prihlásenými do vášho účtu služby iCloud.

Niektoré možnosti môžu byť v aplikáciách iWork dostupné aj v iných častiach menu. Ak niektoré z nastavení zmeníte v inom menu, zmenia sa aj nastavenia autoopráv. Niektoré nastavenia aplikácií iWork sú podobné iným nastaveniam systému iOS alebo macOS. Nastavenie vybrané v Pages, Numbers alebo Keynote vo väčšine prípadov prepíšu nastavenia systému iOS alebo macOS. Prečítajte si, ako používať nahrádzanie textu na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu

Nastavenie vlastných náhrad textu v aplikáciách iWork

Náhrady textu sú skratky, pomocou ktorých môžete písať dlhšie frázy. Keď do textového poľa zadáte niektorú z nastavených skratiek, automaticky sa nahradí celou frázou. 

V nastaveniach autoopráv v Pages, Numbers a Keynote môžete nastaviť náhrady textu, ktoré sa majú používať výhradne v aplikáciách iWork. 

 • Na Macu otvorte nastavenia autoopráv. V časti Náhrada vyberte položku Zámena symbolu a textu a kliknite na ikonu Pridať zámenu
  • V časti Nahradiť zadajte text, ktorým chcete náhradu aktivovať (napríklad „(c)“). V časti Týmto zadajte, čím má aplikácia daný text nahradiť (napríklad „©“).
 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na položky Tlačidlo Viac > Autoopravy. Zapnite možnosť Nahradenie textu a kliknite na položku Zoznam náhrad. Klepnite na tlačidlo Tlačidlo so znamienkom plus
  • V časti Skratka zadajte text, ktorým chcete náhradu aktivovať (napríklad „(c)”). V časti Fráza zadajte, čím má aplikácia daný text nahradiť (napríklad, „©“).

Ak použijete tento príklad, vždy keď v Pages, Numbers alebo Keynote napíšete „(c)“, aplikácia text nahradí symbolom „©“.

Keď aplikácia Pages, Numbers alebo Keynote nahradí text a vy chcete namiesto neho ponechať text, ktorý ste skutočne napísali, stlačte na klávesnici klávesy Command – Z alebo klepnite na tlačidlo Tlačidlo Odvolať

Autoopravy sú k dispozícii v jazykoch, pre ktoré je na Macu nastavená kontrola pravopisu. Ak chcete tieto jazyky zobraziť, prejdite do menu Systémové nastavenia > Klávesnica > Text a kliknite na vyskakovacie menu Pravopis. Kliknutím na položku Nastaviť sa dozviete, ako pridať pravopisné slovníky pre ďalšie jazyky. Na iPhone, iPade a iPode touch nie sú autoopravy dostupné vo všetkých jazykoch. 

Nastavenie vlastných ignorovaných slov v aplikáciách iWork na Macu

Keď aplikácia Pages, Numbers alebo Keynote pre Mac zistí neznáme slovo, podčiarkne ho červenou bodkovanou čiarou. Keď na dané slovo kliknete so stlačeným klávesom Control, môžete vybrať správny pravopis zo zoznamu navrhovaných slov, prípadne vybrať možnosť Zapamätať si pravopis alebo Ignorovať pravopis.

 • Zapamätať si pravopis Ak chcete, aby Mac slovo rozpoznával a zahrnul ho do návrhov a kontroly pravopisu, vyberte možnosť Zapamätať si pravopis. Pravopis daného slova sa pridá do pravopisného slovníka Macu.
 • Ignorovať pravopis Ak chcete, aby aplikácia Pages, Numbers alebo Keynote prestala dané slovo označovať ako nesprávne napísané, vyberte možnosť Ignorovať pravopis. Aplikácia dané slovo pridá do zoznamu ignorovaných slov a prestane ho podčiarkovať.

Slová v zozname ignorovaných slov aplikácií iWork môžete pridávať, upravovať alebo vymazať, keď otvoríte nastavenia autoopráv a kliknete na položku Ignorované slová. Kliknutím na tlačidlo Tlačidlo Pridať alebo Tlačidlo Odstrániť pridáte, respektíve odstránite požadované slovo, dvojitým kliknutím na slovo upravíte jeho pravopis.

Dátum zverejnenia: