Nastavte automatické opravovanie a pridávanie slov do slovníka kontroly pravopisu v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote

Automatická kontrola pravopisu, nastavenie automatického nahrádzania textu, pridávanie slov do slovníka kontroly pravopisu a ďalšie funkcie na vašom iPhone, iPade alebo Macu.

Zapnite automatické opravy na zariadení:

 • Na Macu otvorte aplikácie Pages, Numbers alebo Keynote, na paneli s nástrojmi kliknite na názov aplikácie a vyberte položku Nastavenia. Vyberte položku Automatické opravy.
 • Na iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Pages, Numbers alebo Keynote a klepnite na tlačidlo Viac > Automatické opravy.

Zapnutím alebo vypnutím dostupných možností v nastaveniach automatických opráv môžete určiť, ako majú aplikácie Pages, Numbers a Keynote pracovať s kontrolou pravopisu a formátovaním. Tieto možnosti zahŕňajú:

 • Rozpoznávanie zoznamov
 • Rozpoznávanie odkazov
 • Používanie štýlov odkazov
 • Prevod číselných prípon na horný index
 • Formátovanie zlomkov
 • Používanie dynamických úvodzoviek (jednoduché a dvojité úvodzovky sa budú nahrádzať oblými úvodzovkami alebo vybraným štýlom úvodzoviek)

Ak používate iCloud Kľúčenku, nastavenia jednotlivých aplikácií sa zdieľajú medzi všetkými produktmi Apple prihlásenými do vášho účtu služby iCloud.

Niektoré možnosti môžu byť v aplikáciách iWork dostupné aj v iných častiach menu. Ak niektoré z nastavení zmeníte v inom menu, zmenia sa aj nastavenia automatických opráv. Niektoré nastavenia aplikácií iWork sú podobné iným nastaveniam systému iOS alebo macOS. Nastavenie vybrané v Pages, Numbers alebo Keynote vo väčšine prípadov prepíšu nastavenia systému iOS alebo macOS. Prečítajte si, ako používať nahrádzanie textu na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu

Nastavenie vlastných náhrad textu v aplikáciách iWork

Náhrady textu sú skratky, pomocou ktorých môžete písať dlhšie frázy. Keď do textového poľa zadáte niektorú z nastavených skratiek, automaticky sa nahradí celou frázou. 

V nastaveniach automatických opráv v Pages, Numbers a Keynote môžete nastaviť náhrady textu, ktoré sa majú používať výhradne v aplikáciách iWork. 

 • Na Macu otvorte nastavenia automatických opráv. V časti Náhrada vyberte položku Zámena symbolu a textu a kliknite na ikonu Pridať zámenu
  • V časti Nahradiť zadajte text, ktorým chcete náhradu aktivovať (napríklad „(c)“). V časti Týmto zadajte, čím má aplikácia daný text nahradiť (napríklad „©“).
 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na tlačidlo Viac tlačidlo Viac, potom na položku Automatické opravy. Zapnite možnosť Nahradenie textu a kliknite na položku Zoznam náhrad. Klepnite na tlačidlo Pridať tlačidlo plus
  • V časti Skratka zadajte text, ktorým chcete náhradu aktivovať (napríklad „(c)”). V časti Fráza zadajte, čím má aplikácia daný text nahradiť (napríklad, „©“).

Ak použijete tento príklad, vždy keď v Pages, Numbers alebo Keynote napíšete „(c)“, aplikácia text nahradí symbolom „©“.

Keď aplikácia Pages, Numbers alebo Keynote nahradí text a vy chcete namiesto neho ponechať text, ktorý ste skutočne napísali, stlačte na klávesnici klávesy Command – Z alebo klepnite na tlačidlo Odvolať Tlačidlo Odvolať

Automatické opravy sú k dispozícii v jazykoch, pre ktoré je na Macu nastavená kontrola pravopisu. Ak chcete tieto jazyky zobraziť, prejdite do menu Systémové nastavenia > Klávesnica > Text a kliknite na vyskakovacie menu Pravopis. Kliknutím na položku „Nastaviť“ sa dozviete, ako pridať pravopisné slovníky pre ďalšie jazyky. Na iPhone, iPade a iPode touch nie sú automatické opravy dostupné vo všetkých jazykoch. 

Do pravopisného slovníka môžete pridávať slová

Keď aplikácia Pages, Numbers alebo Keynote zistí neznáme slovo, podčiarkne ho červenou bodkovanou čiarou. Slovo môžete pridať do slovníka kontroly pravopisu zariadenia, ktoré používa služba iWork a iné aplikácie tak, aby dané slovo rozpoznala a zahrnula ho do kontroly pravopisu:

 • Na iPade alebo iPhone klepnite na podčiarknuté slovo a potom na položku Naučiť pravopis (možno bude potrebné najprv klepnúť na položku Nahradiť). 
 • Na počítači Mac kliknite so stlačeným klávesom Control na slovo a potom zvoľte možnosť Naučiť pravopis. 

Ak nechcete, aby vám aplikácia Pages, Numbers či Keynote označovala toto slovo ako pravopisnú chybu, na počítači Mac môžete zvoliť tiež možnosť Ignorovať pravopis. Ak chcete pridať, upraviť či odstrániť slová zo oznamu ignorovaných slov aplikácie iWork, zvoľte možnosť Pages > Preferencie, zvoľte možnosť Automatické opravy a potom kliknite na položku Ignorované slová. Kliknite na tlačidlo Pridaťtlačidlo Pridať alebo tlačidlo Odstrániť tlačidlo Odstrániť, čím pridáte alebo odstránite slová. Alebo kliknite na slovo a upravte jeho pravopis.

Dátum zverejnenia: