Pridávanie prepojených textových polí v Pages

Keď prepojíte textové polia, text bude automaticky pretekať z jedného poľa do druhého. Prečítajte si, ako používať prepojené textové polia v dokumente Pages.

Sériu prepojených textových polí, čiže „vlákno“, spoznáte podľa krúžkov v hornej časti vybraného textového poľa. Textové polia s krúžkami rovnakej farby patria do rovnakého vlákna. Číslo v krúžku označuje pozíciu daného poľa v poradí vlákna. Prečítajte si, ako pridávať textové polia v Pages na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu.

Vytvorenie nového vlákna

Vlákno môžete začať z prázdneho textového poľa, ale aj z poľa, v ktorom už je obsah. V závislosti od zložitosti rozloženia projektu môže byť jednoduchšie najskôr rozmiestniť textové polia a až potom začať pridávať obsah. 

Kliknite alebo klepnite na textové pole, ktoré má byť vo vlákne prvé, a potom v jeho hornej časti kliknite alebo klepnite na biely krúžok .* Krúžok sa vyplní farbou a zobrazí sa v ňom číslo, napríklad .

Ak už textové pole obsahuje text, aplikácia Pages preň automaticky vytvorí nové vlákno. Ak je textové pole prázdne, aplikácia Pages ho automaticky prepojí s naposledy vybraným vláknom (ak už nejaké vlákno existuje) alebo vytvorí nové vlákno (ak ste ešte žiadne vlákno nevytvorili). Ak chcete zmeniť, do ktorého vlákna textové pole patrí, kliknite alebo klepnite na číslo a v menu vyberte iné vlákno.

Ak ste textové pole zamkli alebo zoskupili s inými objektmi, najskôr ho musíte odomknúť alebo zrušiť zoskupenie. Až potom ho budete môcť prepojiť s ďalším textovým poľom.

Ak máte v jednom vlákne viacero textových polí, kliknutím na krúžok v hornej časti poľa a výberom položky Vytvoriť nové vlákno odstránite pole z existujúceho vlákna a vytvoríte preň nové.

* V prípade prepojených textových polí so zvislým textom sa krúžky naznačujúce vlákno zobrazia na pravej strane textového poľa. Vlákno prepojeného textového poľa môže obsahovať kombináciu zvislých aj vodorovných textových polí.


Zmena poradia textových polí vo vlákne

Text v poliach môže pretekať len z predchádzajúcich strán na nasledujúce strany. Ak vlákno zahŕňa viacero strán a niektoré z textových polí presuniete na inú stranu, text sa automaticky preusporiada. Je to preto, aby text správne plynul z jednej strany na druhú.

Ak má vlákno viacero textových polí na rovnakej strane, môžete ich poradie v rámci vlákna meniť. Poradie textových polí zmeníte tak, že kliknete alebo klepnete na krúžok v hornej časti poľa a potom vykonáte nasledujúci krok:

  • Na Macu alebo v iCloude posuňte kurzor na aktuálne vlákno v menu (zobrazuje sa vedľa neho symbol zaškrtnutia). 
  • Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na aktuálne vlákno. 

Vyberte nové číslo označujúce poradie. Textové pole tým presuniete na dané miesto v poradí. Text vlákna sa automaticky aktualizuje. 

Vymazanie textových polí alebo zrušenie ich prepojenia

Keď prepojené textové pole vymažete alebo zrušíte jeho prepojenie, obsah vlákna sa preskupí do zostávajúcich textových polí.

Ak chcete zrušiť prepojenie textového poľa, kliknite alebo klepnite na krúžok a vyberte položku Odstrániť z vlákna. 

Ak zrušíte prepojenie jediného textového poľa vo vlákne, zachová si svoj obsah a zmení sa na štandardné textové pole.

Textové pole vymažete tak, že ho vyberiete a stlačíte kláves Delete. Ak vymažete jediné textové pole vo vlákne, vymaže sa textové pole aj jeho obsah.

Keď prepojíte textové pole, v menu Inšpektor dokumentu > Usporiadať > Umiestnenie objektu sa nastaví na možnosť Ostať na stránke. Je to preto, aby bolo možné ovládať umiestnenie vlákien.

Dátum zverejnenia: