Nahrávanie viacerých verzií v aplikácii GarageBand pre systém iOS

Prečítajte si, ako nahrať niekoľko verzií vystúpenia rýchlo po sebe v iPhone, iPade alebo iPode touch.

Funkcia Záznam viacerých verzií v aplikácii GarageBand vytvorí novú verziu vždy, keď prehrávacia hlava začne na začiatku sekcie. Aplikácia GarageBand nahráva novú verziu vždy do tej istej stopy – každá stopa môže obsahovať niekoľko verzií. Potom môžete vybrať tú, ktorá sa vám páči najviac, a ostatné vymazať. Nahrávanie viacerých verzií môže byť užitočné, keď improvizujete s nejakou sólovou časťou a chcete zaznamenať niekoľko verzií svojho výkonu.

 

Skôr než začnete

Pred začatím nahrávania viacerých verzií vypnite funkciu automatickej dĺžky sekcie skladby.

 1. V zobrazení Stopy klepnite na položku  na pravom okraji pravítka a otvorte ovládacie prvky sekcie skladby.
 2. Klepnite na poslednú sekciu v zozname a potom klepnite na položku . Ak má skladba jednu sekciu, klepnite na položku  zodpovedajúcu sekcii A.
 3. Ak je pre príslušnú sekciu nastavená možnosť Automatická, klepnutím na prepínač Automatická ju vypnite a potom sa klepnutím na položku Sekcie skladby vráťte do zoznamu sekcií skladby.
 4. Klepnite na sekciu, s ktorou chcete pracovať. Ak chcete, aby sa nahrávka použila vo všetkých sekciách, klepnite na položku Všetky sekcie.
 5. Zatvorte ovládacie prvky sekcie skladby:
  • V iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus alebo iPade klepnite kamkoľvek do zobrazenia Stopy. 
  • V iPhone alebo iPode Touch klepnite na položku Hotovo.

Potom zapnite funkciu Záznam viacerých verzií.

 1. Otvorte ovládacie prvky stopy: 
  • V iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus alebo iPad klepnite na položku  na ovládacej lište. 
  • V iPhone alebo iPode Touch klepnite na položku  a potom vyberte položku .
 2. Klepnite na ktorúkoľvek stopu okrem stopy Drummer.
 3. Klepnite na položku Nastavenia stôp.
 4. Klepnite na položku Záznam a potom zapnite funkciu Záznam viacerých verzií.

Nahrávanie viacerých verzií

 1. Klepnite na stopu, do ktorej chcete nahrávať. Môžete tiež pridať novú stopu klepnutím na položku  pod hlavičkami stopy alebo klepnutím na položku  na ovládacej lište a výberom nového dotykového nástroja.
 2. Keď chcete začať nahrávať, klepnite na položku  na ovládacej lište. Vždy, keď prehrávacia hlava začne na začiatku sekcie, aplikácia GarageBand vytvorí v stope novú verziu.

Výber verzie

Keď nahrávanie dokončíte, klepnite dvakrát na novú oblasť, klepnite na položku Verzie a potom zo zoznamu vyberte verziu, ktorú si chcete vypočuť. Pri vybranej verzii sa zobrazí symbol zaškrtnutia. Verzie môžete vyberať počas prehrávania alebo vtedy, keď je aplikácia GarageBand nečinná.

Vymazanie verzie

Keď sa rozhodnete, že sa vám páči konkrétna verzia, môžete ostatné verzie vymazať.

 • Ak chcete vymazať jednotlivé verzie, klepnite na položku Upraviť a vymažte verzie, ktoré nechcete zachovať.
 • Ak chcete vymazať všetky verzie okrem aktuálne vybranej, klepnite na verziu, ktorú chcete zachovať, a potom klepnite na položku Vymazať nepoužité verzie.
Dátum zverejnenia: