Počúvanie obsahu zo služby Apple Music na webe a v aplikáciách

Ak si predplatíte službu Apple Music, môžete hudbu z jej katalógu a zo svojej hudobnej knižnice prehľadávať a prehrávať na webe a v aplikáciách.

Počúvanie obsahu zo služby Apple Music na webe

 1. Prejdite na stránku music.apple.com.
 2. Prihláste sa pomocou Apple ID a hesla, ktoré používate s predplatným služby Apple Music.

Po prihlásení budete môcť:

 

Počúvanie obsahu zo služby Apple Music v aplikáciách

Aplikácie vás môžu požiadať o povolenie prístupu k vášmu predplatnému služby Apple Music. Keď vás aplikácia požiada o povolenie, klepnutím na možnosť OK jej udelíte prístup k svojej hudobnej knižnici, playlistom a osobným odporúčaniam.

Ak používate webovú stránku tretej strany, otvorte nastavenia účtu a vyhľadajte možnosť pripojenia vášho predplatného. Je možné, že sa najskôr budete musieť prihlásiť do účtu, ktorý používate na danej webovej stránke.

Určenie aplikácií v iPhone, iPade alebo iPode touch, ktoré majú prístup k službe Apple Music

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Súkromie a potom na položku Médiá a Apple Music.
 3. Vypnite aplikácie, ktoré nemajú mať prístup k vášmu predplatnému služby Apple Music.

V prípade niektorých aplikácií môže byť na vypnutie prístupu k predplatnému služby Apple Music potrebné použiť aplikáciu Apple Music.

 1. Otvorte aplikáciu Apple Music. 
 2. Klepnite na položku Pre vás.
 3. V pravom hornom rohu obrazovky klepnite na svoju fotku.
 4. Rolujte nadol do časti Apky s prístupom a potom klepnite na položku Upraviť.
 5. Klepnite na tlačidlo odstránenia  vedľa aplikácie.

Určenie aplikácií v zariadení s Androidom, ktoré majú prístup k službe Apple Music

 1. Otvorte aplikáciu Apple Music.
 2. Klepnite na tlačidlo Viac .
 3. Klepnite na položku Účet.
 4. Rolujte nadol a klepnite na položku Apky s prístupom. 
 5. Potiahnite prstom doľava v aplikácii, ktorú chcete odstrániť, a potom klepnite na položku Vymazať.

Ochrana DRM (Digital Rights Management) v službe Apple Music pre Microsoft Edge a Internet Explorer

Na ochranu svojho duševného vlastníctva (vrátane obsahu chráneného autorskými právami) používajú vlastníci obsahu technológiu riadenia prístupu k obsahu Microsoft PlayReady. Táto služba chráni určitý obsah pomocou technológie PlayReady. Ak technológia PlayReady ochranu obsahu nezabezpečí, môžu jeho vlastníci požadovať, aby služba obmedzila alebo úplne znemožnila doručovanie chráneného obsahu do určitých zariadení alebo softvérových aplikácií pre počítač. V určitých prípadoch sa môže zobraziť výzva na upgradovanie technológie PlayReady, aby bolo možné naďalej používať obsah služby. Ak upgrade odmietnete vykonať, nebudete mať prístup k obsahu, ktorý ho vyžaduje.

Tieto funkcie nemusia byť dostupné v niektorých webových prehliadačoch, ako je napríklad Internet Explorer 11, ani v starších verziách niektorých operačných systémov.

Dostupnosť služby Apple Music sa môže v jednotlivých krajinách a oblastiach líšiť. Prečítajte si o dostupnosti služieb vo svojej krajine alebo oblasti.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: