Počúvanie hudby zo služby Apple Music v aplikáciách a na webových stránkach

Ak máte členstvo služby Apple Music, môžete si v aplikáciách alebo na webových stránkach zapnúť ďalšie hudobné funkcie.

Niektoré aplikácie a webové stránky1 ponúkajú ďalšie možnosti, ako pracovať s obľúbenou hudbou – od objavovania nových interpretov až po vyhľadávanie playlistov ideálnych na cvičenie.


iPhone X s otvorenou aplikáciou Nike Run Club. V popredí je zobrazená správa so žiadosťou o schválenie prístupu aplikácie do služby Apple Music.

Udelenie povolenia aplikáciám a webovým stránkam na prístup k členstvu služby Apple Music

Aplikácie vás môžu požiadať o povolenie na zapnutie funkcií služby Apple Music. Keď vás aplikácia požiada o povolenie, klepnutím na možnosť OK jej udelíte prístup k svojej knižnici, playlistom a osobným odporúčaniam.

Ak chcete používať tieto funkcie, musíte mať v zariadení so systémom iOS nainštalovanú aplikáciu Hudba. Ak ste aplikáciu Hudba odstránili, môžete si ju zadarmo znova stiahnuť. Prejdite do obchodu App Store, vyhľadajte aplikáciu Apple Music a klepnite na ikonu Stiahnuť zobrazenú vpravo od názvu aplikácie.

Ak používate webovú stránku tretej strany, otvorte nastavenia účtu a vyhľadajte možnosť pripojenia vášho členstva. Je možné, že sa najskôr budete musieť prihlásiť do účtu, ktorý používate na danej webovej stránke.

iPhone X so zobrazenou časťou Médiá a Apple Music v nastaveniach súkromia. Prístup pre aplikáciu Nike Run Club je zapnutý.

Zapnutie alebo vypnutie prístupu k službe Apple Music

V zariadení so systémom iOS môžete prístup k svojmu členstvu služby Apple Music nastaviť pre každú aplikáciu zvlášť: prejdite do menu Nastavenia > Súkromie > Médiá a Apple Music. Zobrazí sa zoznam všetkých aplikácií, ktoré vás požiadali o povolenie. Pre každú z nich môžete prístup k členstvu zapnúť alebo vypnúť.


V prípade niektorých služieb môže byť nutné namiesto uvedeného postupu odstrániť aplikáciu z časti Prístup k účtu. V zariadení so systémom iOS otvorte aplikáciu Hudba, klepnite na položku Pre vás a potom klepnite na svoju fotku alebo na ikonu Ikona Môj účet v pravom hornom rohu. V zariadení so systémom Android klepnite na ikonu Ikona Menu a potom na položku Nastavenia. Ak niektoré aplikácie používajú tento spôsob, zobrazí sa časť Prístup k účtu. Klepnite na položku Apple Music, potiahnite doľava aplikácie, ktoré chcete vymazať, a potom klepnite na položku Vymazať.

Informácie o explicitnom obsahu

Ak nemôžete prehrávať skladby s explicitným obsahom, je možné, že sú pre hudbu v príslušnom zariadení zapnuté obmedzenia (rodičovská ochrana). Ak chcete počúvať skladby s explicitným obsahom, môžete v ktoromkoľvek zariadení obmedzenia vypnúť.

Ak sú obmedzenia vo všetkých vašich zariadeniach vypnuté, ale skladby s explicitným obsahom stále nemôžete prehrávať, je možné, že budete musieť obmedzenia pre hudbu zapnúť a znova vypnúť.

Prečítajte si viac o používaní obmedzení v zariadení so systémom iOS alebo v iTunes v Macu alebo PC.

Ochrana DRM (Digital Rights Management) v službe Apple Music pre Microsoft Edge a Internet Explorer

Na ochranu svojho duševného vlastníctva (vrátane obsahu chráneného autorskými právami) používajú vlastníci obsahu technológiu riadenia prístupu k obsahu Microsoft PlayReadyTM. Táto služba chráni určitý obsah pomocou technológie PlayReady. Ak technológia PlayReady ochranu obsahu nezabezpečí, môžu jeho vlastníci požadovať, aby služba obmedzila alebo úplne znemožnila doručovanie chráneného obsahu do určitých zariadení alebo softvérových aplikácií pre PC. V určitých prípadoch sa môže zobraziť výzva na upgradovanie technológie PlayReady, aby bolo možné naďalej používať obsah služby. Ak upgrade odmietnete vykonať, nebudete mať prístup k obsahu, ktorý ho vyžaduje.

 

1. Táto funkcia nemusí byť dostupná v niektorých webových prehliadačoch, ako je napríklad Internet Explorer 11, ani v starších verziách niektorých operačných systémov.

Funkcie služby Apple Music sa môžu v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť. Prečítajte si viac o dostupnosti funkcií vo vašej krajine alebo oblasti.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: